Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

Се

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

9

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ceram siccaue gemma trahat. et Mercurio Philemon et Bay. Am. II, 15. 15. f. deinde ta. cis adpofuerunt. Met. VIII, *bulis illam inducebant , in qui. 670. Denique et sua velleri. bus stilo literas exarare,

vel

bus nomina cera dedit , coloaliud quid consignare volebant. qui cerinus vocabatur , inHinc : nomen in ceras refer- fectis; Art. III, 184. conf. re, scribere , Pont. IV, 1. 11.f. Tabella vel Í'abellae ; et cera blanda notata manu Quinquatria ; et Cerea simu. epiftola ab amante fcripta, Am. lacra. I, II. 14. vacuam tenere ce

Cercyon, latro insignis atque va. i. e. tabellas , in quibus ram, nihil dum scribendo exaratum,

lidissimus, qui prope Eleusin, Met. IX, 521. odi, quum

in terra Attica, viatores quoslate fplendida cera vacat,

que ad certamen prouocabat , quum parum in tabellis seri.

eosque incuruatis arboribus ada ptum est. Am. I, u. 20. ce

ligatos discerpebat ;. usque dum ra negaturis referta nouis,

à Theseo deuictus eodem supo epistola , qua defiderata nox ne- plicii genere interficeretur. Met. gabatur ; Am. I, 12. 8. im

VII, 439. Cercyonea corpomundo cera fit alba fitu ,

ra; In Ibin , v. 414. tabellae cera obductae Squalore Cercyros , Gr. xéouscos , piscis pereant ; Am. I, 12. 30. cera rasis infusa tabellis, et nun

genus, circa petras degere foli.

tum ; Hal. 102. tia ntentis , Art. I, 437. nonnifi deletis refcribere ceris Cerea fimulacra figere , scil. Art. III, 495. verba correctis defixione et imprecatione ma. incidere ceris emendare gica ; Her. VI, 91. conf. quae funt scripta in tabellis , Cera. Met. IX, 528. cerae fe committere; animi fenfus scripto Cerealia , Romae celebrabantur a aperire ; Met. IX, 600. Ex- matronis , quae albis vestibus in Itant decreta , quibus nos

dutae luctum Cereris, raptan immunes publica cera facit, a Plutone Proserpinam quaerenPont. IV, 9. 101. f. Porro tis , repraesentabant , et illius effigies et imagines ex illa for- rei caussa Secubabant a viris. mabant ; Quae referat vul- Ea quidem C. Memmius,

de tus eft mihi cera ,

dilis Curulis, primus fecisse di. Her. XIII, 152. Ceras re- citur ; vnde facra haec non con. moue; quid imagine muta fundenda cum Cerealibus vetu. carperis? Rem. 723. Tales ftis, ab ipso Romulo institutis, etiam erant imagines maio- qui ludi Neptuno Equestri quo

quas vulgo in prima ac- quo tempore Sacri fuerunt. In dium parte, nobilitatis test an. cipiebant autem Cerealia' recen. dae cuussa , ponebant : dispo- tiora prid. Id. April. per octi. fitae generosa per atria ce- duum continuanda', primusque rae ; Fast. I, 591. Et Sagae Cerealium dies Circens pompae imagines eorum , propter quos Succedebat. Fast. V, 355. IV, carmina instituebant , ex cera 619. Dicuntur Cereris fa. fingebant : Saga poenicea de- crum , et cum teda agebantur, fixit nomina cera, Am. III, quia facibus ad Aetnam accen7. 29. Mulieres cera inducta Jis dea Proferpinam quaerebat. candorem faciei quaerere so- Fast. IV, 494. Item Cereale lebant, Art. III, 199. paupe

facrum, Am. III, 10. 1. f. riores autem * vafis vtebantur et Cereris ludi, Faft. IV, ceratis , quemadmodum fere do- 393. , Immolabatur autem Ceo lia apud nos picari sueuerunt. reri in his facris porca foeta, Sic pocula

..qua caua funt, quia iftud animal frugibus flauentibus illita ceris, loui damnofum effe folet. Pont. II,

9. 30.

n 2

4

[ocr errors]

tuos,

[ocr errors]
[ocr errors]

rum

Cec

[ocr errors]

r

Ch

[ocr errors]
[ocr errors]

9. 30. Faft. I, 349. et vulpes Cothurnatus vates, vi, Vates.
comburebatur , quod Carseolis,
Aequorum oppido , vulpes ali-

Curia, vi. Prisca curia.
quando segetes incendisent. Fast.

Cycnus, proles Stheneleľa, vi.
IV, 682. feqq. et 710. f. Stheneleïus hoitis.
Ceres, Saturni et Opis filia , di- Dea maris, vi. Maris dea.

Eta ab antiquo verbo, cereo, Deae Thespiades, vi. Thespia-
pro creo, quasi frugum crea-

des deae.
trix, fi quidem prima fationem
et frumenti vsum homines , qui Daedalus, in fine post verba :
prius glande vescebantur, do- caloris aestu suffocaretur ;
cuit; et prima quoque leges de- add. quamquam illud mortis
dit, nempe quia homines, quum genus plerique veterum non
ager coli coepiset, ipfi etiam de Daedalo, sed de Minoë,
ad mitiorem cultum peruene-

referunt.
runt. Am. JII, 2. 53. III, 10.
11. Fast. VI, 470. Adpclla-

Diua potens vteri , Iuno, Met. tur frugum mitiffima mater,

IX, 315. quae fenfit equum ; dum nem. Epimethis, Pyrrha, Epimethei pe insidias Neptuni fugiens in filia , Met. I, 390. vi. Pyr. equam se mutauit, quo facto rha. autem Neptunus quoque ,

in equum conuersus, ad eam accef.

Fama; add. Eius domus de. fit, et Ariona equum cum illa

scribitur, Met. XII, 39. feqq. genuit. Met. VI, 118. f. Ceres alma, ab alendo, Fast. IV,

Ficus Romula, vi. Romula 547. bona, Fast. IV, 412.

ficus.
Ei primitiae frugum latae ,
Fast. II, 520. Met. VIII, 274.

Flora, vi. Chloris.
Eius amor, quo ferebatur in

Floralia, vi. Origo crabronis.
lafium, Am. III, 10. 42. Eius
nota crimina, Am. III, 10.

Fila fonantia , vi. Sonantia fila.
24. Eius grata domus, Tri.
nacria Seu Sicilia, Fast. IV, Gallica manus, vi. Manus Gal-
421. Řitus Cereris, quibus lica , lusa veste maritali.
nempe colebatur in facris
Eleusiniis , Art. II, 601. (vi. Gener Talai, vi. Talaus.
Eleusin. ) Eius gratissima
nympha, cum arbore excisa, Glaucus, Sisyphi filius: lin. 6.
Met. VIII, 771. conf. Pro- pro: adfueuiffet, leg. adsue.
serpina.

feciffet.
Ceres , pro ipfis frugibus, et via Haedi nimbosi ;

lin. 7. pro:
Etu homini adcommodato , Fast. Amalthea , leg. Capra Amal.
I, 704. III, 666. IV, 917. et theae.
931. Am. I, 15. 12. III, 7.
31. III, 10. 3. Met. III, 437. Hecate ; conf: Triceps Hecate ;
VIII, 292. Ceres folida , fru- et Triformis dea.
mentum molae idoneum, Fast.
VI, 381. Iam adde, quae su.

Heros Paphius, vi. Paplius hepra sunt expressa : Céres in mero mollita, etc.

Iuuenis Mopsopius, vi. MoChorus Virgineus, vi. Virgi. psopius iuuenis. neus chorus.

Inuenis Nereius, vi. Nereius Cipus, in fine :

pro Corona

iuuenis. Cressa , leg. Corona festa.

Y 2

Iuue.

[ocr errors][ocr errors]

ros.

[ocr errors]
[ocr errors]

u.ror

Iuuenis Phoceus, vi. Phoceus. Lauinia, lin. penult

. poft : Met. XIV, add. 570. Lucretia, matrona nobilis Roma.

na, Lucretii Tricipitini filia ,
et Tarquinii Collatini
cuius pudicitiam Sext. Tarqui.
nius , Tarquinii Superbi filius,
quum verbis nihil proficeret , ada
hibita vi , et variis minis ad
infamiam illius pertinentibus ,
tandem expugnauit: quae vero
poftridie conuocatis patre, ma-

caeterisque confanguineis et amicis , tyranni Aigitium patefecit, et cultro

quem fub veste occultarat, ipsa sese statim confodit, eoque ita concita. uit amicos , vt, populo ad ar. ma vocato, reges expellerent, et plane nouam reipublicae fora mam conftituerent. Fast. "I!,

741, et 787. feqq. Lynceus, proles Aphareïa, vi.

Aphareïa proles. Lynceus, Aegypti filius, vi. Hy

permnestra. Lyncides, vel Lyncei cuiusdam filius, vel nomen viri proprium. Sed mire in hoc versu variant

libri veteres. Met. IV, 767.

add. Met. V, 99. Marsus hostis ; lin. 12. pro:

quique, leg. quippe. Mauors; lin. 1o. pro: Mauortis

arx, leg. Mauortis scopulus in arce "Cecropia , apud Athe.

nienfes , id eft, Areopagus etc. Natus, facto pius et sceleratus

eodem , Alcmaeon , Amphic
rai et Eriphyles filius, qui, ut
patrem vlcifceretur, matrem oc-
cidit, furiis deinde agitatus, et
luflratus a Phegco , cuius fi-
liam Alphesiboeam vxorem du-
xit, donato ei pretiofo monili
(vi. Monile ) quod tamen Cal-
lirrhone donare, interiecto tem-
pore, et ab Alphesivoea repetere
voluit, morte propterea a Phe-
gei filiis mulctandus ; Met. IX,
408.

Tito ,

.

Natus Ixione ; add. in fine : Met

j VIII, 612. Portumus, vel. Portumuus, por

tuum deus, idem , qui a Graecis Palaemon di&tus, vi. Pa

laemon. Septemtrio, vi. Triones.

VLM AE, Typis excudebat Chr. Vlr. Wagner,

Cancellariae Typographus.

« AnteriorContinua »