Imatges de pàgina
PDF
EPUB

12. 24. ales Iouis, aquila, Art.

III, 420. ales Iunonia , pano,

Am. II, 6. 55. ales Palladis
noctua, Fast. II, 89. ales Phoe-
beïus, coruus , Met. II, 544. £
ales ab Eois Indis imitatrix,
Pfittacus, Am. II, 6. I, et 23.
ales cristati oris, gallus, Met.
XI, 597. cristatus ales, gale
lus, Faft. I, 455. ales regia ,

aquila , Met. IV, 362. virgo

paflu alite volat, Met. X,

587. ales Cecropis, significa-

re videtur binas Cecropidas, ut.

a noftro vocantur. Met V 1.667.)

Philomelam et Prognen, Pandio-

nu filias , quae , quum Tereo I.

tym filium epulandum praebuis-

fent, vna cum Tereo in aues

mutatae sunt. Am. III, 12.32.

Aleuae fanguis, Scopas Thessa-

lus, Creontis et Echecratiae fin
lius, ex Aleuae Thessalorum re-
gis progenie, qui , quum Simo.
nidi tantummodo dimidium e-
ius, quod pactus erat,

pro car-
mine se daturum dixisset, pro-
pterea , quod in eo multa quo-
que in laudem Caftoris et Póllu-
cis scripta esse vidisset ; iratis
ea de re Tyndaridus poendim de
dit , et ruina conclauis oppres.
sus est. (vi. Cic. de Or. L. i.
c. 36.) In Ibin, 513. conf. A.

leuas,
Aleuas Larissaeus, rex Theffa.

liae, a quo deinde Thessaliae re-
ges Aleuadae dicti. Hic ob ty-
rannidem fibi metuens satellites
complures adhibebat, á quibus
autem ipse tandem per insidias

obtruncatus eft. In Ibin, 325. f.
Aliger axis, de curru Cereris,

quem dracones alis instructi tra-

hebant ; Faft. IV, 562.

Alipes deus, Mercurius , Met.

XI, 312. Fast. V, 100. Alipe-

des equi, in curru folis, Met.

II, 48.

Allia , fluuius Italiae, qui a Cruz

ftuminis montibus defluens Tibo.

rino amni miscetur, vbi Roma.

ni a Gallis, duce Brenno ma-

gna ftrage profligati sunt. Art.

I, 413. nota damnis, Rem.

220. grauis, In Ibin, 221.

Almo, fluuius Romae vicinus, ex

via Appia in Tiberim defluens,
cuius aquis Cybele et Sacra eius

lauabantur, Fast. IV, 340.

Aloidae, Othus et Ephialtes, biu

ni gigantes , quos Iphimedia A.

loei vxor Neptuno peperit ; Met.

VI, 117.

Alpes, montes excelfi, Italiam a

Gallia et Germania seiungen-

tes, dicuntur aëriae , Met. II,

226. latebrosae, Liu. 15. ven-

tosae, Am. II, 16. 19. in Al-

pe multae ferae, Art. III,

150. Alpinae valles, Liu. 385.
Alpinus hoftis , Fast. VI, 358.

Alpinus rigor, Met. XIV,794.
Alpheïas, Arethusa nympha ,

Met. V, 487. vi. Arethusa.
Alpheus, Elidis et Arcadiae flu.

uius , qui longo cur ju in mare
Peloponnesiacum infusus', atque
Subter ipfo mari defluens
Graecia" in fontem Arethufae
apud Syracusas Siciliae se at.
tollere ab antiquis credebatur.

Am. III, 6. 29. Met. II, 250.
Althaea, Thestii filia, Oenei re-

gis Calydonii vxor ; Meleagri
mater , quem tamen ipsa pot.

vt fratres ab illo inter.
fectos vlcifceretur , vita exuit ;

vi. Fab. Met. VIII, 446. seq.

Alumnus diuinae ftirpis, Aescu-

lapius, Met. II, 633. Alumnae

Heliconis, Mufae, Fast. IV,

193. Alumnum numen, Bac-
chus, quem educabat Ino ; Met.

IV, 421.

Alymon, quis qualisue fuerit, non

liquet. Mire enim codices in

hoc nomine exprimendo variant.

Her. XIX, 133.

Amalthea Nais , Melisli , regis

Cretenfis, filia, quae Iouem ca-

prino lacte et melle nutriuit, et,

quum Iupiter coelorum regimon

capeffiuisset , hoc praemii obti-

nuit, vt inter ja dera cum, duca

bus capellis suis referretur ; Fast.

V,115. conf.Cornu Amaltheae.

Amaran.

modo ,

[ocr errors]
[ocr errors]

Amarantus, flos purpurei coloris ;

Fast. IV, 439.
Amaryllis , amicae rusticae no.

men, cuius etiam Theocritus et
Virgilius meminerunt. Art. II,

267. III, 183. Trist. II, 537. Amastriacae orae. Amastris ciui. tas eft Ponti ,

de

qua' Strabo ; in eo autem tractu etiam eft insula Leuce ostio Borysthenis obie. Eta, parua admodum, et quod ibi Achilles situs eft , Achillea

cognominata. In Ibin, 331. Amathus , vrbs Cypri, Veneri sa

cra, Met. X, 220, et 531. Amathusiacae bidentes, Met. X,

227 Amathusia, Venus, Am. III, 15.

15. vi. Amathus. Amazones, feminae Scythicae ad

Thermodoonta fluuium, quae et magna Afiae parte occupata bello et imperio inclaruerunt ; dičtae ab a priu. et hagas, mamma, quoniam, ut arcus fa. cilius intenderent, ac tela vibrarent , dextram sibi mammam adurebant. Amazone natus Hippolytus, Met. XV, 552. A. mazon, pro femina caftris V enereis apta , Art. II, 743. III,

1. Amazonius vir, Hippolytus, Her. * IV, 2. Amazonia securis, pars armorum, quibus vtebantur A mazones, Pont. III, 1. 95. Amazonium aurum, Her. XXI,

119. Ambracia , ciuitas Thesprotiae E

piri, valde nobilis , iuxta Ache. rontem fluuium, ab Ambrace , Thesproti filio, et Laocoontis nepote; vel ut alii malunt , ab Ambracia, Apollinis filia , nomen suum adepta. Met. XIII, 714. Ambracias terra, Graeco rnore ; quemadmodum et Appias via , Pelias hasta , etc. a. pud optimae notae scriptores leguntur. Her. XV, 163. An

braciae viae , in Ibin, 306. Ambrosia , apud poetas notat ci. bum deorum, uti nectar corum

potkm defignat. Pont. I, 10. II. ambrosia cum dulci nectare mixta, Met. XIV, 606. ambrofiam Solis equi pro grami. ne habent, Met. IV, 215. ambrosiae fucco faturi , de iis.

dem, Met. II, 120. Amenanus , fluuius Siciliae ad

Aetnam montem , qui hodie ludicello. Met. XV, 279. Ame.

nana flumina , Fast. IV, 467. Amentum, loramentum, quo te

lum regitur et emittitur , Met.

XII, 321.
Amethystus, gemma purpurei co-

loris, Art. III, 181. Amithaone natus Melampus, qui Proetidas furentes Sanauit.

Met. XV, 325.
Ammon, Iupiter , cuius fimula-

crum cum capite arietino proponebatur in Libya ; dictus ab a upos, arena , quia in arena Sedens inter oues et arietes reperiebatur. Corniger Ammon, Art.III, 789. Met. V, 17. XV, 309. Ammon Libys, Met. V,

328. Ammon, Broteae frater, caesti

bus inuictus , Met. V, 107. Ammoniacum sal, quod sub are.

nus in laminas concretum inuenitur in Cyrenaica regione, Med.

94. Amnis Borysthenius, Borysthe

nes, Pont. IV, 10. 53. Amnis Calydonius, Achelous ; Calydon enim vrbis

letoliae , quam ille ab Acarnania diuidit ; vel, quia cum Hercule certauit pro Deianira , Oenei. Calydoniae regis filia ; Met. VIII, 727. la. pidofi Crathidis amnes , Cra this, Calabriae fluuius ; Faft. III, 581. Amnis Elidis, Al. pheus, Pont. II, 10. 27. Hefperii amnes, Rhenus, Rhoda. nus etc. Met. II, 258. Amnis Lyncestius, Lyncestis in Paphla. gonia ; Met. V, 329. Tufcus, Tiberis, Art. III, 386. papyrifer, Nilus, Trift. III, 10. 27. coll. Met. XV, 753. amnes

Stygii,

[ocr errors]

ros

Stygii , inferi , Met. XIV, Amphiaraides, Alcmaeon, Am. 591.

phiarai filius, Fast. II, 43. Amoebeus, citharoedus Athenien Amphilochi frater, Alcmaeon ,

fis magni nominis, tefte Athe. Amphiarai filius, qui Alphefin

naeo , et aliis. Art. III, 399. boeae , Phegei filiae, Callirhoén, Amonium ,

Acheloi filiam, in partem tori genus herbae odora.

induxit ; Rem. 455. tissimae, cuius frutex fimilis eft botruo. Videntur autem veteres Amphimedon, Libycus , pro Ceid nominis aliquando pro quouis

pheo aduersus Perseum pugnat, aromate aut vnguento fincero ve et a Phorbante occiditur; Met. furpase; Her.XXI, 166. Trift. V, 75. III, 3. 69. Met. X, 307. fuccus amomi , pro amomo non

Amphion, filius Iouis ex Antio. dum ficcato, Met. XV, 394.

pe, Nyctei filia , Niobes mari.

tus, muficus tam excellens, vt Amor , pro Cupidine, Veneris fic ad cantum eius lapides in mua lio. Her. VII, 32, et 59. XVIII,

Thebanos vltro coirent. 190. XX, 28. et alibi.

Quum filios fuos ornnes ab An Amor, affectus mentis ; Certus

polline interfectus videret, ferro in hofpitibus non est amor ;

per pectus adatto vitam finiit ;

Met. VI, 271. Amphionis ar. errat vt ipfi. Her.XVII,191. crescit dolore repulsae, Met.

ces, Thebanae, Met. XV, 427. III, 395. amor non est niedi. Amphiflos, Apollinis et Dryopes, cabilis herbis, Her. V, 149. Andraemoni nuptae , filius, De. iudicio obeft, Rem. 714. cre · tae, vrbis ad radices montis dula res amor est. Her. VI, Oetae conditor, robore in primis 21. turpe senilis amor, Am. clarus et excellens , Met. IX, I, 9. 4. amor soli natalis , 356, et 363. Met. VIII, 184.

Amphisfia faxa, ab Amphilia, Amor Lethaeus, vulnera pecto. Locrorum urbe ita dicta. Sed ris sanans ; a antio ,

notandum, non fatis certam ef. vel Lethe , inferorum fonte, cu.

se hanc lectionem. Met. XÝ, ius aquae bibentibus obliuionem 703. rerum omnium adferunt. Rem.

Aniphitrite, Nerei vel Oceani f. 551.

lia, Neptuni coniux ; Met. I, Amores gemini, Veneris filii, špws et Artiews, hic diuinus, Amphitryon, Alcaei et Hippono. ille vulgaris et mortalis.

An

mes filius, princeps Thebanus naeus Seneca (in Hippolyto, et maritus Alcmenae, quae ipsi Act. I. v. 275.) geminum Cupi. Iphiclem, Ioui vero Herculem

dinem dixit. Falt. IV, I. peperit ; Her. IX, 44. Ampelos , Bacchi amafius , ab Amphitryoniades , Hercules , qui

aurinos, vitis, vinea ; fast. pro Amphitryonis filio habeba. III, 409.

tur , utpote ex eius vxore Alc.

mena genitus, Met. IX, 140. Amphiaraus, Declei et Hyper XV, 49.

mneftrae filius, Eriphyles mari. tus, Argiuus vates et augur,

Amphrysus, Thessaliae fluuius , tanto in honore habitus 4 Grae. ad quem Apollo pauit Admeti cis, ut deus putaretur ;, qui ab

regis armenta, Met. I, 580. Adrasto ad belluno Thebanum

Ampycides, Mopsus, augur, Met. proficisci coactus , primo, quo ilLuc venit, die, in abyssurn cum

VIII, 316, et 350. XII, 456. cguis et

curru demersus eft. Ampyx, al. Ampycus , Titano. Pont. III, 1. 52.

ris filius , Mopsi pater , in pu

gna

obliuio ;

14.

1

gra cum Perseo in lapidem ver Amyntorides, Phoenix, quem cum Sus, Met. V, 184. Alius Am Clytia pellice deprehenfum A. pycuso. Cereris Sacerdos , Met. myntor pater visu priuauit, post

ea Sanatus a Chirone, et Achil.

li monitor datus. In Ibin, 261. Ampyx, Lapitha , in Pirithoi nuo

ptiis Oeclum centaurum interfi Amythaon, vi. Amithaon. cit ; Met. XII, 450.

Anactorie , inter feminas a SapAmulius, rex Albanorum, Numi. phone Lesbia amatas refertur ,

toris. frater natu minor, quem Her. XV, 17.
vi et fraude imperio pepulit ,
occisus a Romulo et Remo, Nu-

Analectrides . quas puluilli fuif mitoris nepotibus. Faft. III, 49,

Se videntur e xylino lino, vel co et 67. IV, 53. Met.XIV,772.

lia quadam materia , quibus

puellae ad prominentiores siapuAmyclae armiferae , vrbs Pelo las constipandas vtebantur, ut ponnesi, Tyndari regia , Art. videri habitiores poffent.

Sed II, 5.

vix quidquam certi habemus , Amyclaei Castor et Pollux, i.e.

maxime quum haec ipfa tox in Amyclis, Peloponnesi ciuitate ,

nonnullis ; analettides, et in a. oriundi , et Amyclarum, urbis

liis item aliter fcribatur. Art.

III, 273. Italiae inter Caietam et Tarra. cinam, conditores. Her. VIII, Anaphe, insula maris Cretici sponza 71. Amyclaeis medicatum te enata, hodie Nanfio. Cae. vellus ahenis, purpura Laco terum hunc versum, quem et com nica, Amyclis tincta , Rem. dices vetufti quidam non agno707

Scunt, multi pro fubdititio et

adulterino habent. Met. VII, Amyclides , Hyacinthus, Amyclae, Amyclarum in Laconia

461. conditoris, filius ; Met. X, 162. Anapis , vel Anapus , fluuius Si

ciliae, cui nympha Cyane nuAmycus, centaurus, Ophionis fio lius ; Met. XII, 245.

psit; Met. V, 417. Pont. II,

io, 26. Fast. IV, 469. Amymone, Danai regis filia,

Anaxarchus, Abderites et philo. quae , quum Satyrus vim ipfi minaretur, Neptunum in auxi

Sophus e Schola Democriti, qui, lium vocauit ; sinisteriore qui.

quum liberiori diéto offendiset

Nicocreontem, Cypri tyrannum, dem fato, fi quidem hic , fu

ab eodem comprehensus et in gato Satyro, puellam ipsemet compreslit, atque Nauplium cum

pilam coniectus eft , ibique feripfa genuit. Her. XIX, 131.

reis pistillis contusus adeo pa.

tienter afperrimos cruciatus per. Amyntiades, Philippus , Amyn.

tulit, vt inter eos subinde ingetae filius, Macedonum rex, quem

minaret : tunde , tunde Ans.

xarchi follem, Anaxarchum non Pausanias, stuprum paffus ab Attalo, quum iniuriae suae vlo

tundis ; ad extremum vero, am. torem fruftra aduocasset, obtrun

putationem linguae minitante cauit : quamquam Archelaus tyranno, protinus abscissam den.

tibus et commanducatam in os quoque, Philippi frater , ab amnasio quodam fuo interféctus leo

eius exfpueret. In Ibin, 573. gitur. "In Ibin, 297.

Anaxaretė, puella Cypria pulcher

rima , ex Teucri gente, quae, Amyntor, Dolopum rector, Met. XII, 364.

quum Iphis, infimae conditionis

adolescens , ab ea repulsus, ad Amyntor, Phoenicis , qui Achila fores illius fefe Suspendisset, et li dicendorum et agendorum prace ipfa funus miferi immotis ocucepta dedit; Met. VIII, 307. lis intueretur, in saxum con

uerfa

12.

uerfa eft. Met. XIV, 699. alligata, et monstro marino exa seq.

pofita, a Perfeo autem liberata,

et in matrimonio habita , deni. Ancaeus, Lycurgi filius , Alei

que Mineruae beneficio inter do nepos, Parrhasia , ciuitate Ar. cadiae , oriundus , vnus ex Ar.

Atra collocata ; Her. XV, 36.

Art. II, 643. III, 429. I, 53. gonautis , tandem ab apro Calydonio interemtus, Met. VIII,

Met. IV,670. seqq. Her.XVIII,

ISI. 315, 401, et 407. Anchialas, Thraciae vrbs ad Pon

Andros, maris Aegei insula, Eu-,

boeae et Atticae litoribus oppotum Euxinum fita ; Trist. I,

fita; Her. XXI, 81. Met

. VII, 10. 36.

469. XIII, 649, et 661. Anchises, Capyos filius, Asaraci Anetor , armentorum Pelei panepos, e ftirpe regum Troiano

ftor ; Met. XI, 348. rum. qui , quum ante bellum Troianum nemorum latebras et Anguigenae, Thebani, ita diei, Solitudines coleret, gregibus et vel quia Cadmus eos in condena armentis intentus, adamari coe dis Thebis adiutores habuit, qui pit a Venere , quae et grauida ex dentibus draconis, ab ipfo in. ex eo concubitu Aenean peperit. terfecti , nati erant; vel quia Idem vero quum postea Veneris idem Cadmus cum vxore Har. concubitu se usun effe iacta monia in draconem versus est, ret, oculis ab illa priuatus eft. Met. JII, 351. Trilt, II, 299. Met.XIII,640. XIV, 118.

Anguineae comae, in capite Me.

dusae Gorgonis , Trift. IV, 7. Andraemon, Dryopes maritus

quem nonnulli ferunt Oxyli filium, et Amphili patrem. vi.

Anguipedes, Gigantes, qui ana Amphiffos. Alii , Homerum

guinos pedes habere dicebantur, Sequuti, Thoantem illius fuisse

quoniam, ut ait Macrobius, ni. filium , eumque designari opia

hil rectum cogitabant ,

totius nantur. Met.XIII, 357.

vitae eorum greflu in inferna

mergente. Met. I, 184. Androgeos, Minois Cretenfium re. Anguis Martius, qui a Marte

gis filius , qui, quum, omnes pa custos sacri fontis conftitutus laestra superafset, ab Athenien.

rat; alio nomine , et eo quidern fibus et Megarenfibus occisus eft ;

proprio Dercyllus adpellatus. qua de re Minos Megaras euer Met. III, 32. Phoebeïus, Aeo tit, et Athenienses bello victos

sculapius, Met. XV, 742. anad tributum nefarium fibi, vel

gue creatus auo, Pentheus, potius Minotauro, pendendum Cadmi in draconem conuersi necoegit. Her. X, 99. Met. VII,

pos; In Ibin, 536. 458.

Anien, fluuius Italiae, nascens Andromache , Eetionis filis , et

in montibus Trebianorum, et vprimum Hectoris Troiani, dein bi Tiburtinum agrum irrigauit, de Pyrrhi , denique et Heleni

in subiectam vallem magno inoconiux ; Her. V, 107. VIII, 13. Am. I, 9.35. Art.III, 109.

petu delabens , deinde per plana

Auens, atque tres lacus secum et. 519.

'in Tiberim deuehens. Met.

XIV, Andromache, tragoedia Euripi.

329. dis, quae hodieque exftat ; Rem. Anigros, fluuius, de quo fingula. 383. f.

ria poetae tradunt ; vi. Met. Andromede, Cephei, Aethiopum,

XV, 282. regis, et Caffropes filia, ob fuo Anius, Apollinis et Rhoeûs filius perbiam matris saxo a nymphis pariter ac facerdos, Rex Deli inP. Ouid. Nas. Opera. Tom. IV.

Sulae,

e

« AnteriorContinua »