Imatges de pàgina
PDF
EPUB

- fulae , qui cum coniuge Dorippe tres genuit Oenotropas, Oeno, Spermo, et Elaidem, quibus Bacchus id impertiuit, vt, quotiescunque vellent,

pro nominum ratione vinum, Semina, etoleum consequerentur; quae vero, quum Agamemnon inuitas illas in expeditionem Troianam ducere inftituisset, Bacchi ope im. ploratá, in columbas conuersae

funt. Met. XIII, 632. feq. Anna Perenna , Beli filia, Dido. nis foror, quam et fugientem comitata eft.

Quum, demortua forore , Hiarbas, Gaetulorum rex, Carthaginem cepisset , ad Battum, regem Melitensem, see se contulit , et humaniter exce. pta eft , usque dum, Pygmalione fratre aduentante, Batto vi. sum esset, ut ipsa alio digrede. retur. Itaque in Laurentem Oram ad Aeneam venit, ac, La. uiniae infidiis petita , Didonis per quietem visae monitu per fenestram exsiluit, et in amnem Numicium praecipitem se dedit ; ex quo in deam versa, et Anna Perenna a Romanis vocata est. Falt. III, 146. 523,

et 654. Annus Latius, Fast. I, 1. Ro

manus, Fast. III, 75. VI, 21. anni Pylii , Neftorei ; Nestor enim Nelei, regis Pyli, filius erat, et proinde Pylius cognominatus est. Pont. II, 8. 41. anni Cumaei, i. e. plurimi ; Si. bylla enim Cumaea maxime lon

Pont. II, 8. 41. coll. Met. XIV, 144. feq. Anfer , poeta Romanus, procax ,

Trist. 11, 435. Anferes capitolia feruant ; qui

Iunoni Sacrati in capitolio ale. bantur

quum Galli Senones illud obfiderent, et clangore suo hoftes prodebant. Met. II, 538.

f. Antaeus, gigas Libycus, Neptu

ni ex Terra filius, luctator fortifimus, qui Neptuno fanum c craniis humanis exstructurus ob

nios fere quofuis occidit, tandem vero ab Hercule superatus eft. Her. IX, 71. Met. IX, 184. In Ihin. 397. Antaei frater,

Busiris. In Ibin, 401. Antenor, princeps Troianus, ho

spes legatorum Graecorum , qui
ad repetendam Helenam vene-
rant.
Hic una

cum Priamo Suasit, vt Helena redderetur , deinde vero patriam prodidisse, et tandem vrbem Antenoream, cui nomen Patauio, in Venetia condidisse fertur. Her. V, 95.

Met. XHT, 201. Anthedon , vrbs Boeotiae, Met.

VII, 232. XIII, 905. Anthias, piscis, quem Graeci fua

lingua sacrum piscem nominant, quod in eo loco fit, vbi nulla re

periatur' bellua. Hal. 45. Anticyra, duplex, altera in Pho

cide, altera in Boeotia ad finum Maliacum. In hac helleborus nafcitur, quo ii opus habere di. cuntur , qui mente parum fibi

constant. Pont. IV, 3. 54. Antigone, Laomedontis filia, Pria

mi soror , à Iunone in ciconiam

conuersa , Met. VI, 93. feqq. Antilochus , Neftoris filius , ex

Eurydice, quem Homerus a Me. mnone , nofter autem ab Hecto. re occisum effe tradit ; Her. I,

16. Antimachus, centaurus in Pi

rithoi nuptiis a Coeneo occisus,

Met. XII, 460. Antinous, vnus ex procis Pene

lopes, ab Vlyfle in conuiuio fac

gitta transfixus, Sab. I, 47. Antiphates, Laestrygonum an.

thropophagorum rex, e pofteris Lami, qui non modo vnurn ex Sociis vbijis ore dilaniauit, sed et naues omnes illius , una tan. tum excepta

in qua Vlxes ipse cum nobilioribus vehebatur, demerfit. Met. XIV, 234.feqq. XV, 717, Pont. II, 2.116. TI, 9. 41.

Anti

gaeua fuit.

[ocr errors]

Antistita Phoebi tractata comis,

i. e. capillo tracta , Met. XIII,

410. Antium, Latii vrbs haud longe

ab Lauinio diftans , hodie Nettuno. Alii h. l. legunt : An. con; vel Anxur , antrum etc. Antium vero Valerii Maximi auctoritate firmatur. Met.XV,

718. Antonii fcripta 'Romae lecta ;

Pont. I, 1. 23. Antrum Caftalium, in quo an.

guis Martins latebat ; Met. Ull, 14. coll. 29. feq. antrum Chironis, Met. II, 630. antra Cy. clopum, Fast. IV, 473. antra Idaea , Met. IV, 289. antra Lucana, Hal. 57. antra Sibyl. lae, Met. XIV, 104. antra

Aeolia , vi. Aeolia. Anubis, Aegyptiorum deus , ca.

pite canino ; quo Signo aliqui Mercurium notari autumant quia nihil cane sagacius i Latrator Anubis, Met. IX, 689.

verendus, Am. II, 13. II. Anus Cumaea, Sibylla , Fast.

IV, 158. Anytus, rhetor Athenienfis, qui

cum Melito et Lycone Socratem adcufauit, quumque illum ea ra. tione occidendum curasset, ipse poftea cum sociis morte mulëta.

tus eft. Trist. V, 12. 12. Aonius, i. e. Boeoticus, ab Ao.

ne , Neptuni filio, qui ex Apu. lią pulsus montana Boeotiae incoluit , unde illi populi Aones dicti. Hinc Aonius deus, Bac. chus, Art. I, 312. II, 380. AOnius fons, Aganippe, fons in Boeotia Mufis facer ; Pont. IV, 2. 47. Aonius hofpes, Hercules Boeotius, qui Antaeum fum. mum luctatorem interfecit. In Ibin, 395. Aonius iuuenis, Hippomenes, Met. X, 589. Agnius vir , Amphiaraus, Nux, IIO. Aonia Camena, i. e. Musa, Fast. IV, 245. Aoniae sorores, nouem Mufae, Trist. IV, 10. 39. Aonia lyra, in

frumentum muficum, unde ly. rici poetae adpellati ; Am. 1, 2. 12. Aonii vates, poetae ; Art. III, 547. Aonia humus Boeotia , Fast. I, 490. Aoniae Thebae, i.e. Boeoticae , Met. VII, 763. Aoniae aquae, fons Pegafi vngula factus, Aganippe; Fast. II1,456. Aoniae vn. dae, apud Aulidem, vbi Agamemnoniae clasis statio fuit. Met. XII, 24. Aoniae vrbes ,

Boeoticae, Met. III, 339. Apelles Cous, pictor plane exi. mius , qui Alexandri M. temporibus floruit, omnemque artis Jummam in Veneris tabula poJuit. Art. III, 401. Pont. IV,

I. 29. Apenninus , mons continuus , ab Alpibus diuerfus, in Liguribus incipiens, tum Italiam fere me. diam secundum longitudinem intersecans , et àd fretum Siculum definens ; Met: !, 226. Apenninigena Thybris , Met. XV,

432. vi. Thybris. Aper Calydonis , vi. Calydon. Aper Tegeeus , qui et Erymanthius dictus , atque ab Hercule occisus eft ; Her. IX, 87. Arcadiae vastator aper ; idem. Met.IX, 192. praedator aprorum Abas, centaurus in Piri. thoi nuptiis, fuga falutem quae.

rens, Met. XII, 306. Aphareïa proles, Idas et Lynceus, Apharei, Mesleniorum rer gis, et Arenes filii ; Met. VIII,

[ocr errors]

304. f.

Aphareus, centaurus Tui The Seus in Pirithoi nuptiis stipite querno brachium fregit ; Met.

XI, 341. Aphidas, Centaurus, an Lapitha ? incertum ; quem in Pirithoi nuptiis vino Sopitum Phorbas iacu.

lo confecit. "Met. XII, 317. Aphidna, Lacedaemoniorum vi. CUS,

vbi Dioscuri cum Ida et Lynceo de Leucippi filiabus pugnarunt : quamquam alii hanc pugnam in Messeniorum quodam b 2

tractu

tractu commiffam effe opinan sagittis interemit, ac deinde Cya tur. Faft. V, 708.

clopas, ob fabricata loui fulmiApicatus dialis , i. e. apice te

na, quibus Aesculapius ad in.

feros detrufus eft ; unde aliEtus. Apex autem erat pileus

quando diuinitate priuatus AdSacerdotum sutilis, in coni for.

meti armenta pauit , et Laomemam faftigiatus, et in fummi.

donti , adiuuante Neptuno, mutate fixam habens virgulam,

ros Troiae aedificauit, Amacirca quam filum lanae albac re.

uit Cyrenen , Daphnen, Narcisligatum erat.

Hunc alii quidem Sum etc. Marsyae vero , a quo flamines nonnisi in sacris obeun.

tibiae cantu lacelitus erat, codis geftabant ; flamen Dialis ve

rium detraxit. Am. I, 14. 31. To semper gerebat, quoad sub

Apollo dux operis , feu cardio erat. Sub tecto liberum eo

minis faciendi ; Rein. 767. marat, eumdem deponere. Faft.

nifestus Apollo , Her.XV,23. HII, 397.

nec ad citharam , nec ad arApis, maximus Aegyptiorum deus,

cum fegnis Apollo ; Pont.IV, proprie bos pro numine cultus ,

8. 75. carmen facere dextro cuius figna sunt, color toto cor

Apolline, Trist. V, 3. 57: pro pore niger, in fronte habens Troia ftabat Apollo, Trist. I, candorem figurae quadratae , in

2. 5. Apollinis vrbs , Apollotergo effigiem aquilae , cantha

nia proxime Supra Thynniam run in palato, duplices in cau.

promontorium fita, et maiore da pilos. Am. II, 13. 14.

fui parte in insula exstructa ;

Trift. I, 10, 35. conf. etiam Apollineus frater, Caunus, Mi. Phoebus. leti filius , Apollinis nepos,

in quem Byblis, Soror, infando et Apollo Actiacus, vi. A&tiacus. exsecrabili amore exarsit, Met.

Appia trita curuis rotis; Ap. IX, 454. Apollinens cautus,

pia via, tota lapidibus ftrata , Met. XI, 155. Apollinea pro

a Roma ferens Capuam, et inles , Aesculapius, Met. ÅV,

de Brundufium usque, opus Ap533. vrbs Apollinea, i. e. vrbs

pii Claudii Caeci, Cenforis. Pont. Anii, qui fuit Apollinis filius,

II, 7, 44. et I, 8. 68. in Delo insula ; Met. XIN,631. Apollinea laurus, Apollini Sa- Appiades deae , fi nonnullos aucra, victoriae signum habetur, dias, sunt Venus, Pallas, Con. tum quod victoriae laureatis lie cordia, Pax, et Vesta, ita adteris nuntiarentur , tum quod in pellatae , quia aqua ab Appia louis Capitolini gremio laurea a via in forum Caesaris ducta : victoribus deponeretur , itemque

alii vero ftatuas nympharum triumphantes lauro coronarentur. intelligunt, aquas ore, Papillis, Liu. 459. Apollinea ars , ars

caet. eiaculantes. Art. III, 452. medica , Trist. IN, 3. 10. vaticinandi , qua Tirefias in Appulus Daunus, vi. Daunus. primis clarus erat.

In Ibin, 266. Apollineae medullae,

Appulus paftor, Met.XIV,517. Met. I, 473. conf. Apollo.

Aprilis , ab aperto tempore diApollo, Iouis et Latonde filius,

&tus, Fast. IV, 89. in eo temnatus in Delo insula eodem par

pora veris, Faft. IV, 901. A. tu cum sorore Phoebe, Mufarum

priles Idus Iupiter occupat,

Fast. IV, 621. f. antistes, carminis auctor artis medicae inuentor, vaticinii prae Aqua Abydena, in qua Leander, ses, et sagittandi maxime peri ex Abydo ad Sefton nare folitus tus, diftus από το απόλλιθαι, tandem interiit; In Ibin, 592. quod iaculis fuis perderet. Hic aquae Aegeae, pro segeo maadolefcens Pythonem serpentem Her. XVÍ, 116. aquac

Almonis,

ars

[ocr errors]

Almonis, fluuii Romae vicini, gionibus epitheta fumunt. Fast. Faft. IV, 340. Aoniae , Aga II, 464. Phasiaca , i. e. Cole nippe,

Faft. III, 456. Bisto chica. Phasis enim Colchidis niae, Thracicae, a Bistone, Mare fluuius. Her. XII, JO. aquae tis et Callirrhoes filio , Bistoniae Pieriae, fontes Mufarum alias, vrbis in Thracia conditore, Trist. hoc loco autem carmina Homeri I, 10. 48. Calabrae, Fast. V, designantur ; Am. III, 9. 26.

162. aqua Capharea, Trift. V, aqua Poenicea, rubens, quippe : 7. 36. conf. Caphareus. aqua Sanguine Getico infecta ; Pont. Caitalia , fons in radicibus Par. IV,7.20. aquae Siculae, Pont. nasi, Am. I, 15. 36. aquae III, 122. Simetheae, Simethi, Colchae, vel Colchicae ; *Cal vel Simaethi, fluuii prope Catachis vero Afiae iuxta Pontum nam, et Cyclopum fcopulos, Fast. regio. Pont. I, 6. 76. aquae IV, 472. aqua Stygia , pro Corsae, Fast. VI, 194. Cythe palude apud inferos , Met. III, riacae , apud Cytheram, Cypri 505. Liu. 432. Trist. IV, 5. vrbem, ad quam Venus primum 22. et alibi. Aquae Threiciae, deuetia eft, quum mari nata Thraciae, Sab, II, 28. Aqua esset; Her. VII, 67. aquae Thufca, Tiberis, Fast. IV, 48. Deucalionis , qui , in diluuio 1,500. V, 628. Trinacria, ma. magno seruatus, reparator hu re Siculum, Her. XII, 126. mani generis fingitur; Faft. IV,, 794. Eoae, in regionibus ad Aquarius , fignum Zodiaci vnde. Golem orientem spectantibus cimum, quem fuisse Ganyme. Pont. II, 5. 50. IV, 6.48. E dem poëtarum aliqui existimant ; truscae, Faft. VI, 714. Eu.

Falt. II, 4571 boicae, Trist. I, 1, 84. In Ibin, 494. Euxinae, Pont. II, Aquaticus auster, ventus multos 6. 2. III, 2.60. III,7.40. Hae

humores colligens; Met.II,853. moniae, Thessalae Am. 1, 14.40. Faft. II, 40. Hellespon Aquila luctans, Iupiter. Met.

VI, 108. tiacae, Her. XIX, 32. Trist. I, 10. 24. Icariae , mare Ica. Aquila Romana , Signum mili. rium, quod eft inter Myconium tare totius legionis apud Roma. et Gyarum ; Trist, I, I. 90. V, nos , i. e. alitis eius imago ex 2. 28, aqua Indica. Pont. I, argento, vel auro, summae per5: 80. aquae Lethaeae , quafi ticae infiftens, alis expanfis, et obliuionem inducentes ; añone. pede altero fulmen aureum tenim obliuio. Art. III, 340. nens; Fast. V, 586. et 593. Trist. I, 8. 36. IV, 9. 2. aqua

VI, 465. et alibi. Leucadia, Her. XV, 166. aqua Mercurii, vicina portae Aquilo, ventus a Septemtrione Capenae, i. e. extra portam Can flans , vehementissimo volatu, penam, via Appia; qua popus

inftar aquilae, vt ait Festus, lus, negotio et quaestui intentus

Graecis Boreas. Trist. III, 1o. tuftrari folebat ; Fast. V, 673. 17. I, II, I9. Orithyian ra Myrtoa, pars maris Aegei val. pit, Met. VI, 682. feq. eius de procellofa, et naufragiis in filii, Calais et Zethes, Met. fefta , nožnen habens vel a Myr. VII, 3. Aquilones , Her. X, tilo, Oenomai auriga ; vel a

139. Met. II, 132. Fast. III, Myrtone , vna ex Amazonibus, 401. IV, 643. Trist. III, 1o. vt alii veterum voluere ; In

53. Met. V, 285. X, 77. A. Ibin, 372. Her. XVI, 208. quilo Sithonius, Thracius ; ple. aqua Palaeftina , ita dicta , rumque enim poetae Sithoniam non quia Iudaeam perluit Eu pro ipfa Thracia accipiunt. Her phrates, sed poëtarum more, XI, 13. conf. Boreas. qui a proximis nonnumquam te.

Aquosa

b 3

[blocks in formation]

Arcas tyrannus , Lycaon, de quo

fuo loco. Met. I, 218. Arcas , louis et Callistus filius,

gui, quum aliquando venaretur, vrsam conspexit , eamque , neScius hanc suam effe matrem vfque in louis Lycei templum persequutus eft , capite propterea plečtendus, nisi lupiier succur. rens et matrem, et filium , in. ter sidera retulisset. Ab ipso Arcades nomen ceperunt, quam gentem ante Solem et Lunam fuise poetae fabulantur. Falt. I, 470. II, 272. V, 89. VI, 505. Arcas Euander, vi. E

uander. Arcadia, Peloponnesi regio inte

rior a mari undique remota, ab Arcade, Iouis filio , fic adpellata, quum illi prius nomen Pe lasĝiae fuisset. Arcadia Iouis elle dicitur, quia in hac regione louem ese natum multi prodiderunt , atque Arcades de a. limentis louis cum Cretensibus certare soliti sunt, vtpote, s ipfos audias , vetuftiores Graecis reliquis. Faft. II, 424. conf. A.

[ocr errors]

per.

Arachne, puella Maeonia , i. e.

Lydia , lanificii peritissima, et hac arte cum ipsa Pallade contendere ausa, ab hac autem dea in araneam conuersa. Exftat fab. Met. VI, 5. feqq. Arator Tyrrhenus, glebam inue. nit, in puerum Tagen sese transformantem , qui Tufcos aruspi. cinam deinde docuit. Met. XV,

553. seq. Aratro pofito olim iura dahat

consul ; Fast. I, 207. aratro moenia vrbis Romae signata,

Fast. IV, 819. Aratus, poeta Solenfis, tempore Ptolemaei Philadelphi, qui inter alia (cripfit φαινόμενα,

in quibus fitum , motum ortum, occasum, et numerum stellarum adparentium explicat. Eius li. bro igitur aeternitatem pollice tur noster , quando eum cum Sole et Luna semper fore con.. firmat; Am. I, 15. 16. Arbiter pacis et armorum fu

peris imisque deorum, Mer.

curius ; Fast. V, 665. f. Arbitrium. Omne sub arbitrio

definit efle Dei. Trist. V, 3.

18. Arbor Iouis, quercus , Met. I, 106. arbor Pallados caerula, olea, castitati primum, deinde Mineruae ob perpetuam virgini. tatem Sacrata ; Art. II, $18. arbor Phoebi, laurus, Fast.

III, 139. Arbores ad audiendumOrpheum

conueniunt, Met. X, 90. feqq. Arcas bipennifer , Ancaeus, Ly.

curgi Arcadis filius , ab apro Calydonio percuffus, Met. VIII, 391.

Arcadius mons, Lycaeus ; auxos

autem lupum designat , unde facilis notatio Lupercorum atque Lupercalium ; Fast. II, 423. Arcadii montes, Fast. V,663. f. agri Arcadii, Fast. V, 91. Arcadia iuga, Fast. II, 272. Arcadia dea, Carmenta, Fast. 1, 462. Arcadia virgo, Arethusa, Am. III, 6. 30. Arctophylax, fidus boreale iuxta maiorem ursam, quasi custos Erymantidos vrfae , alio nomine, Bootes,aut bubulcus. Her. XIIX,

188. Fast. II, 190. III, 405. Arctos, áexlos, ursa, nomen fie

deris. Areti vero duae funt , quae septemtrionali polo , velut axe quodam nixae , atque ita collocatae sunt, ut vtraque ree supinata , alterius caput contine. gat, sed caput eius, quae superio eft, ad caudam inferioris contendat. Altera Maior , et

Helice;

[ocr errors]
« AnteriorContinua »