Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

oris , vel ob carminis sublimi. tidis alia , et alia Peloponnes. tatem, vel ob fiduciam fui ; Met. IV, 605. XIII, 325. di. Am. I, 15. 19.

ues, Met. VIII, 268. pauper,

Her. XVI, 185. victrix , Her. Aceftes, Siciliae rex, filius Cri

VIII, 13. Achaia dextera, i. e. misi, Siciliae fluminis, qui iam

Achaica, Met. XII, 70. Senex Anchisen, et Aenean, I. taliam petentes, hofpitio exce. Achaïades matres, i. e. Achaeae, pit ; Anchisen vero etiam, quum vel Achiuae, Her. III, 71. yrfato suo functus effet, in Eryce bes, Met. III, 511. XV,293. monte sepeliuit. “Met. XIV,

Achais , Achaia, Met. V, 577. 83.

imperium totius Achaidos, vel Achaemeniae valles Persicae.

Graeciae , Met. VII, 504. Achaemenia enim est pars Pera sidis, ab Achaemene , Aegei ;

Achates, Aeneae comes fidiffimus, vel, vt alii volunt, Persei fio

Fast. III, 603. 607. lio, adpellata. Art. I, 226. A- Achelous, rapidissimus Epiri fiu chaemeniae vrbes; Met. IV,

nius , qui e Pindo oriens, et 212.

Aetoliam ab Acarnania diui. Achaemenides, Adamafci filius,

dens, in finum se Maliacum qui Vlyfjem errantem sequutus,

effundit Her. IX, 139. Am. sed hoc, metu Polyphemi , ocyus

II, 6. 103. Met. VIII, 548, fugiente, in Sicilia relictus, a.

"559. Fast. V, 343. Cornua ei

tribuuntur liquot menses in luftris ferarum,

Am. III, 6. 35. Sordibus et Squalore confitus, vi.

quoniam duobus locis per fines tam miserrime traxit, donec

Perrhaeborum manat ; quorum

alterum tamen ei defractum es. praetereunte Aenea in nauem *Troianam receptus eft. Met.

Se diciturab Hercule, Her. XIV, 161, 163, 167. in Ibin,

XVI, 265. qui forte impetuo. 417. Pont. II, 2. 25.

fius agentem ; et agros vaftan.

tem, aggeribus , aut aquae du. Achaeus vates, cuius , ut inter. Etibus coercuit, eoque obtinuit, 'pres vettes prodidit , per hortum vt regia ista quouis fructuum ambulantis capiti examen apum

genere abundaret ; unde cornu insedit, quod cum expellere vel- copiae exortum.

Eius certalet, earum aculeis oculorum acie men cum Hercule latius depriuatus eft. Duo autem eo no- Scribitur. Met. IX,9. feq. conf. mine tragici ab antiquis memo. Cornu Amaltheae. rantur , alter Eretrienfis, So

Acheloïa Callirhoe , Acheloi fio phocle aliquanto iunior, et alter

lia, Met. IX, 413. Syracufius. Vter a Nalone {pe. Etetur , incertum eft. in Ibin , Acheloides , Sirenes , Acheloi fio 543.

liae, Met. V, 552. Achaeus , qui miser aurifera Achelorades Sirenes, Met.XIV. telte pependit aqua ; Andro

87. conf. Sirenes. machi filius, qui , quum vni. uerfam cis Taurum Afiam in.

Acheron, fluuius inferorum, dio perio suo regeret, a Bolyde et είων από τα άχεος et ρέω, Cambylo proditus, et ad regem quod dolore ac maerorefluat, Antiochum adduétus, crudelis. Met. V, 541. XI, 504. fimo fupplicio adfectus, et iuxta Pactolum fuuium amputato

Achilles , Pelei ac Thetidis fie capite in crucem sublatus eft.

lius, quem infantem mater Sty. In Ibin, 301, f.

giis immersit vndis , effecitque

adeo, ut vulnerari non poflet, Achaia, Graecia ; quamquam du. nisi ea pedis parte, qua compreplex olim Achaia fuit, Phthio hensus fuerat ab ipsa, dum ab.

lueretur.

[ocr errors]

2 2

nus ,

[ocr errors]

Iueretur. Chiron educauit ipsum, Acoetes , Gr. eixoitus, quafi ft. ac non modo militari disciplina, ne cubili, Liberi comes , fub Sed et arte medica et musica cuius imagine ipse latens Bac. inftruxit ; Vulcanus autem ar. chus Penthea

regem deludit. ma dedit, quibus in Troiano Met. III, 582. feq. Tyrrhe. bello vsus, atque nomen omnium

ibidem, 696. fortisimi Graecorum confecutus eft. Quum innumeros Troianos Aconiton, herba venenata , no. fuftulisset , ipfe telo Paridis ,

men habens ab axornas , loco quod Apollo direxisse dicitur, circa Heracleam ; vel quod in occubuit : quamquam alii de genere in Saxis et cautibus namorte eius alia diuersa memo- featur. Eam ex spuma Cerberant. Her. XX, 69. Am. II, ri , ex inferus ab Hercule pro. 8. 13. II, 18. 1. Art. II, 711. tracti , natam , Ouidius cum 741. Met. XI, 26. XII, 73. quibusdam aliis tradit. Met. 139, 162. XIII, 500, 502,597. VII, 407. feq. aconita misceFast. II, 119. V, 407. Trist. re,Met. 1,147. aconita mixta I, 1.100. III, 5. 37. IV,1.15. cicutis dare alicui, Art.III,465. V.1. 55. Pont. I, 7.51. et pas. fim. Achilles Haemonius, i.e.

Aconteus, miles, in saxum con. Thessalus , Met. XII, 81.

uersus , Met. V, 201. Achillides, Pyrrhus, in Ibin,

Acontius, iuuenis Ceus, qui in 303. Her. VIII, 3. conf. Pyr

Delum ad Dianae sacra profe. rhus.

Etus amore Cydippes, nobilis puel.

lae , exarsit, eamque, quum poAchiui, Achaei

vel Graeci, tiri alia ratione non posset, ver. Rem. 479. Met. XII, 168,600. fibus fraudulentis vxorem fibi XIII,88. Achiua pubes, Met. adiunxit : Vtriusque Epistolae VII, 56. gens, Met. XIV, 191. habentur inter Her. n. 20. et 21. castra , Her. I, 21. turba , V, 645. tellus, Pont. I, 4. 33. Acragas, vrbs Siciliae, quam La

tini Agrigentum dixerunt. Fast. Acies torua, pro acie oculorum et

IV, 474. vultu , Met. IV, 463.

Acrisius, Abantis Argiuorum re. Acipenser, piscis magno olim in gis et Ochaleae filius , Proeti

pretio habitus , adeo ut cum ti- frater , Danaes pater, et Persei biue et coronis inferretur. Vul- auus ; Met. IV, 607.611. Art. go quidem eumdem putant at.

III, 631. Acrifioneae arces, que Ellopen ; sed alii Sturio- Met. V, 239. Acrifioniades, i. nem' nominant ; nec certi quid. e. Perfeus, Met. V, 70. quam haberi poteft. Hal. 132.

Acrocerannia , ab expor, sumAcis, Fauni et nymphae Simae. mitas, et nepavvor, fulmen ;

thidis filius, pastor "Siculus, for- montes excelsi in Epiro, mare ma egregius, et a Galatea nym.

Ionium ab Adriatico diuiden. pha amatus, a Polyphemo arc

tes, vfurpantur pro omnibus no. tem interemtus , tandemque in

xiis locis. Rem. 739. amnem fui nominis conuersus. Met. XIII, 750. seq.

Acrota , aut cognomen eft Agrip

pae , qui fuit Tiberini filius, Acmon, Pleuronius , i. e. Aeto

et rex Albanus ; aut pro illo lus, vnus ex Diomedis fociis ,

ponitur , Met. XIV, 617,619. quos Venus in aues conuertit. Met. XIV, 484. seq.

Acta Caesaris, Am. III, 12. 15.

A Staeon , Ariftaei filius, et Cada Acmonides, Cyclops, STÒts mi ex filia Autonoe nepos, ve. exporos, incude, di&tus, Fast.

nator a Diana, quam infcius IV, 28

fine veste conspexerat, in ceruum

[ocr errors]

>

[ocr errors]

conuer.

[ocr errors]

cus.

[ocr errors]
[ocr errors]

et

conuersus et a canibus suis 'discerptus ; Integra fab. exstat, Met. III, 138. feq. eius ym

brae , Met. III, 720. A&taeus, i. e. Atheniensis, Atti.

Acte enim aliquando di. citur regio Attica, ab o'xt", litus, quia magnam partem ad mare extenta fuit. Actaea humus , in Ibin, 338. Arua AĈtaea , Met. I, 313. Actaeae arces, Met. I1,720. arx, Pont. IV, 1. 31. vimen, Met. II, 554. coniux, i. é. Orithyia , Erechtei filia, Met. VI, 711. Actaeus fanguis, pro Athenienfium liberus , vel nono quolibet , vel septimo, vel (ut alii volunt) fingulis annis, in Cretam pro tributo millis, vt a Minotauro deuorentur, Met. VIII, 170. Actaei fratres , Clytes et Butes,

Pallantis filii, Met. VII, 681. Actiacus Apollo , ab Actio, 'op

pide Epiri et promontorio , ad quod uluguftus Antonium Cleopatram dicit , ita dictus , quoniam in eo litore cultus, templogue ab Augufto honoratus eft. Met. XIII, 715. Actiacum aequor , Her. XV, 166. Actia. cae vrae , Her. XV, 185. A. čiacae frondes, laurea Apolli. ni Altio, vel Actiaco sacra , et victoriae pacisque signum.

Faít. I, 711. Actor pecoris Melanthius; Hom.

sinines aszcv, Her. I, 95. Actorides, Patroclus. Menoetii fi.

lius, Actorus nepos, Art. 1, 743. Met. XIII, 273. Fast. II, 39. Actorides Erithus, Actoris filius, Met. V, 79. Actoridae paręs, Eurytus et cteatus, A. Etoris Élienfis filii, ab Hercule ad extremum per infidias intercepti

et cccisi, Met. VIII, 308. Adamas ; in eum Celmis, vnus

ex Idaeis Dactylis , a loue deorum imperium adepto conuer. Sus eft ; Met. IV, 282. Admetus, rex Pheraeorum in

Thessalia , cuius armenta A. pollo, ob interfectos Cyclopas di. nina poteftate fpoliatus , nouem

annos pauiffe dicitur , humanis ter omnino' habitus

ab ipso, qua de re is impetrauit etiam a Par. cis, ut, quum fatalis Admeti dies volueretur, ea lege mortem effugeret , fi quis alius pro iste mori vellet. Itaque , recusanti. bus conditionem amicus omni. bus , quum hora vitae vltima inftaret, Alcestis vxor morte fua mariti vitam redemit. Pont. III, I, 106. Trift. V, 14, 37. Art. II, 239. Admeti focer,

Pelias ; in Ibin, 444. Adonis, Cynirae Cypriorum regis ex Myrrha filius, puer formojis. fimus, Venerisque delicium ; qui in primo aetatis flore apri che iufdam dente percullus interiit, Venere cruorem eius in florem purpureum vertente ; Exstut fa. bula , Met. X, 503, feq. Art.

I, 75. $12. Adrastus,rex Argiuorum. Pont. I,

3.79. Adrasti genus, Diomedes, natus ex Deipyle, vel Deiphyla,

Adrafti filia, Faft. VI, 433. Adriacum litus, i. e. Adriati.

cum ; Hadria fuit colonia Tua Scorum , a cuius nomine adpel. latus eft finus Adriaticus, vel

mare Adriaticum. Hal. 125. Aeacides, vi. Aeacus, Aeacus, Iouis ex Aegina filius, e

cuius quoque nomine Oenopiam insulam Aeginam adpellauit , Met. VII, 473. f. Eius rogatu Iupiter formicas in homines Myrmidonas conuertit, Met. VII, 624. seq. feffus annis, Met. IX, 439. fato functus Plutone tertius iudex cum Mi. noe et Rhadamanto apud infe. ros constitutus , Met. XIII, 25. in Ibin, 190. Aeacideia regna, Aegina, Met. VII, 472. Apacidae, Peleus et Telamon, Aeaci filii. Met. VIII, 4. A. iax et Achilles, Aeaci nepotes, et ille quidem Telamonis vero Pelei filius ; Met. XIII, 33. Aeacides, Achilles , Art. II, 736. Met. XII, 82. Fast. V, 390. Aeacides nepos, Pe. leus, Aeaci filius , Ionis ipfius a 3

nepases

[ocr errors]

bic

reus ;

[ocr errors]
[ocr errors]

nepos, Met. XI, 227. Aeaci. tes autem pater fuit, Her. VI,
des, Phocus,

quem Aeacus 103.
cum Psammathe nympha ge-
nuit, Met. VII, 668.

Aegeon, ita di&tus apud homi.

nes ; apud deos autera Bria. Aeaea Circe,i. e. Colchica ; Aeaea

Coeli ac Terrae filius, enim, vt docuit Eustathius, vrbs gigas immanu, qui uno ictu Colchidis. Alia fuit Aeaea in- centum scopulos in Iouem im. sula in mari Tyrrheno. Met. misit, ad extremum autem a IV, 205. Aeaea venefica, edo Neptuno victus et scopulo Aegei den Circe, Am. III, 7, 79. maris adligatus eft. `Met. ÎI, carmina Aeaea , i. é. Circea et IO. magica, Am. I, 8. 5. artes Aeaeae, quibus homines in va.

Aegeum aequor , mare illud inrias mutantur formas, Am. II,

ter Graeciam et Afiam infulis

abundans, vulgo Archipelago ; 15. IO.

Met. XI, 663. Aegeum maAeas, Epiri fluuius , ex Macedo- re, Her. XX, 222. Aegeae a

nia defluens in mare Ionium. quae, Her. XVI, 116. Met. Idem , qui Aous, tefte Plinio, IX, 447. Aegeum , absolute, Met. I, 580.

Fast. IV, 565. Aegeae Cycla

des, Trist. I, 11. 8. Aedes , fanum , seu templum ;

Dianae, Her. XX, 5. jouis, Aegeus, Athenarum rex, filius
Fast. I, 587. III, 448. Trist. Neptuni, Thesei ex Othra vel
II, 289. Iunonis, Fast. III, Aethra , nec non Medi ex Me-
205. Veiouis, Fast. III, 447. dea pater , Her. X, 131. Met.
Veneris, Am. I, II. 26. Ifi- VII, 402. Fast. II, 41.
dis, Trist. II, 297. Bonae
Deae, Art. III, 244. Hyperio- Aegides, Theseus, Met. VIII,
nis, Met. XV, 407.

174, 405. XII, 237. Her. IV,

59. Pont. II, 6. 26. “ Aediles plebis, quorum officium Aegina Asopis , i. e. Afopi regis

apud Romanos erat, aedes sao Boeotiae filia, quam Iupiter in cras procurare , vrbi de annona

ignem conuersus compressit , et prospicere ; ludos exhibere etc.

ex qua deinde Aeacum et Rhae Et hi quidem antiquisimi erant.

damantum suscepit ; Met. VII, Quum vero ludorum sumtibus 616. add. Met. VÍ, 113. alii auctis plebeii oneri ferendo non

tamen Aeginam a loue in de eflent , et A. V. 387. patricii iuuenes illud vltro fibi deposce

quilam conuerso vitiatam effe

tradunt, Ex eius nomine Aed. alii ex populo , plebeii cus totam insulam, in qua re. etiamnum adpellati, et alii ex

gnabat , Aeginam adpellauit, patriciis, curules dicti , deligi

Met. VII, 474. coeperunt. Faft. V, 287.

Aegis, si Seruio credas, proprie Aeetes fenex, Solis filius ex Per. eft munimentum pectoris aere: Sa, Oceani filia, Colchorum rex,

in medio habens Gorgonis Medeae et aliorum liberorum caput , quodque, fi in pectore pater, ad quem Phryxus , A. fit numinis cuiufdam, Aegis , thamantis filius, aureum vellus Sin in hominis pectore , lorica detulit. Her. VỊ, 50. XVII, dicitur. Ratio nominis incerta 231.

et ambigua habetur. PlerumAeetias , Medea, Aeetae filia ,

que tamen itò tñs ergòs, a Met. VII, 9. 326.

capra ,

ducunt. Iupiter enim

cum a capra Amalthea nu. Aeëtine Phasias, Medea. Phase tritus effet, illius, posteaquam

fis enim urbs Colchorum ad e- mortua ejt, pelle scutum suum ftium cognominis fluuii ; Aee. operuit , ipfamque capram, alia

obductam

[ocr errors]
[ocr errors]

rent,

[ocr errors]

um ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

obductam pelle , inter aftra collocauit Poft haec vero scutum illud Palladi dedit, cui ipsa caput imposuit Medusae Gorgonis, Serpentibus , crinium vice, in. Aructum, atque adeo terribile , vt in iftud intuentes lapidescerent. Fast. III, 848. Met. IV, 798. V,46. VI, 79. Translate

accipitur , Rem. 346. Aegisthus, Thyeftis ex Pelopeia filius , qui Agamemnona, adiu. uante Clytaemnestra , illitss qui. dem coniuge, sed qua ipse turpius adhuc dum ufus erat, inter epulandum obtruncauit, Rem.

161. Trist. II, 396. Aegypsos, vrbs ad ripam Istri

fluuii , quam Aegypfos Caspius condidit, Pont. 1, 8. II. seq.

IV, 7. 21, et 53. Aegyptus , Beli Babyloniorum re-e

gis filius, qui quinquaginta suos filios matrimonio cum totidem fratris sui Danai filiabus iunxit, eo quidem fato, ut omnes illi prima nuptiarum nocte ab his interficerentur, excepto Lyn. ceo, cui vni Hypermnestra pepercit. Caeterum Aegyptus tan. 'dem, Danao expulso, Aegypti regnum tenuit, et ex suo nomi. ne hanc regionem adpellauit. In Ibin, v. 780. nurus Aegypti, i. e. vna Danaidum, Pont. III,

I. 121. Aegyptus, regio Africae , quam Nilus annis interfuit, Art. I, 647. 652. Aegyptia tellus, Met. V, 323. Romani ducis Aegyptia coniux, Cleopatra Antonio iuncta , Met. XV, 826.

Aegyptia fistra , vi. Sistra. Aelinon, hymnus, quo Linum exstinctum Apollo defleuit ; quam quam non fatis certa lectio. Am.

III, 9. 23. Aëllo, nomen vnius e canibus

Actaeonis , Met. III, 219. Aëllo,, vna Harpyiarum ; Gr. donc, quia Harpyiae turbinis et procellae inftar irruere folent. Met. XIII, 710.

Aemathia caedes, i. e. proelium,

quo, Caesar Oétauianus et M. Antonius C. Cafrum et M Brutum vicerunt. Aemathia anti. quum nomen est Macedoniae ; vbi in Thraciae confinio Phi. lippi, in cuius campus iam an. tea inter Caesarem et Pompeium

depugnatum est. Met. XV,824. Aemonius vir, Protesilaus , i. e.

Thessalus ; Aemus enim mons Thessaliae ; quamquam vniuer. Sa Graecia ante regem Graecum Aemonia dicta est; Her. XIII, 2. Aemonia terra , Rem. 249. Aemonius iuuenis Iafon , Met. VII, 132. Aemoniae ar, tes, i. e. magicae, quibus Ther. Sali infames fuerunt , Art. IÍ, 99. Aemonia gens, Trist. I, 10. 30. Aemonius heros, A. chilles, Am. II, 9. 7. Met. XII, 81. Aemonius puer, idem Fast. V, 400.' Aemonius Aca ftus, Met. XI, 409. iuuenis Aemonius, qui a nonnullis Ala cyoneus, ab aliis Ischys vocatur, Met. 599. Aemoniae matres, Met. VII, 159. Aemoniae a. quae , Fast. II, 40. Aemoniae orae , Her. VI, 23. Aemonii proceres, Met. XII, 213. Ae. monii equi, Achillei, Am. II,

1. 32. Trist. III, II. 28. Aemonia, regio, proprie est Thes

Salia ; Met. VIII, 813. Aenioniae mons Pelion ; Fast. V, 381.

[ocr errors]
[ocr errors]

Aeneas , Anchisae Venerisque to lius, Troianus, Am. II, 14.17. Met.XIV, 156. profugus, Art. III, 337. penatiger ; quoniam Veftam et Penates e Troia in Italiam attulit ; Fast.IV,800. Met. XV, 450. Fast. III, 424. pius, vt qui patrem senem, hu. meris fublatum fuis, ex incendio Troiae extulit ; Am. II, 18. 31. Fast. 1, 527. Pont. I, I. 33. pietatis auctor ; dum pla. candorum Manium, ritus in Latium intulit ; Fast. II, 543. Aeneae mater, Art. I, 60. Aea neae frater , Cupido, vtpote pariter ex Venere natus , Am.

HI,

[ocr errors]

a 4

« AnteriorContinua »