Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
VitalSource119,00 USDSense classificació
Google Play95,20 USDSense classificació
World of Digitals131,13 USDSense classificació
The Springer Shop99,00 USDSense classificació