Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.comSense preuSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
The Springer Shop189,00 USDSense classificació
Walmart - Grand Eagle Retail234,97 USDSense classificació
eBay - awesomebooksusa202,04 USDSense classificació
amazon.com189,00 USDSense classificació
Barnes & Noble - Barnes and Noble - Heavy189,00 USDSense classificació
Walmart189,00 USDSense classificació