Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

CHRISTIANI
H V G E NI I

.
HOROLOGIVM

OSCILLATORIVM.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

PARISIIS,
Apud F. Muguet, Regis & Illustrissimi Archiepiscopi Typographum,

viâ Citharæ, ad insigne trium Regum.

MDCLXXII I.
CV M PRIVILEGIO REGIS.

[ocr errors]

Dividitur liber hic in partes quinque,

quarum

Prima Deferiprionem HOROLOGII OSCILLATORII continer.

Secunda agit de Defcensu gravium , & motu eorum in Cycloide.

Tertia de Evolutione e Dimensione linearum curvarum.

Quarta de Centro Oscillationis seu Agitationis.
Quinta alterius Horologii constructionem , in quo circularis
est penduli motus, exhibet, & Theoremata

de Vi Centrifuga.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small]

R

ANTENATAM, Rex maxime, re

stitutamque hoc fæculo Geome. triam, Galliæ præcipue debemus. Hinc enim orti, qui.magna me. liorique sui parte deperditam, ac

veluti sepultam, instaurarunt primi, & in lucem reduxerunt. Quorum veftigiis insistentes, ita eam deinde, per totam Europam, excoluere viri subtiliffimi, ut pauca jam pofterorum industriæ ab his relicta videantur; veterum vero inventa longissime prætervecti sint. Inhac scientia , quam semper admiratus sum & amavi plurimum , quandocunque ad eam animum applicui, illa mihi præ cæteris proposui investiganda, quæ vel ad vitæ commoda, velad Naturæ cognitionem, reperta prodesse possent. Tunc verò optimè operam me collocaffe existimavi, cum in ea incidissem, in quibus utilitas cum inveniendi difficultate , ac fubtilitate ali

[ocr errors]
[ocr errors]

X Х

qua, conjuncta foreer Quod fi commendationis nonnihil accerfere muneri poftro permittitur, ne profsus indignum tua magnitudine appa reat ; non alias felicius, quam in hoc Horologii invento, utrumque illud me confecutum efle profiteor. Etenim, cum ex parte mechanicum sit inventum; ex parte altera, eaque multò præcipủa, geometricis principiis conftet; id quod ad pofteriorem hane attinet,non leviconamine, ex intimis artis receflibus petendum fuit:adeo quidem, ut inter omnia, quæ impenfiore studio hactenus pertractaverim, haud dubie primum huic speculationi locum tribuam. Quænam vero in his sit utilitas, non eft quod multis , Rex potentissime,oftendere tibi laborem. Non solum enim diutinâ experientiâ compertum habes, ex quo regiæ tuæ penetralibus recipi meruere Automata nostra, quantum, æquabili horarum demonstratione, cæteris hujusmodi machinationibus excellant:fed & potiores usus eorum, quibusque jam inde à principio mihi destinata fuere, non ignoras. Illos scilicet, quos & in Cæleftium observationibus , & in Longitudinibus locorum inter navigandum dimetiendis, præstare apta sunt. Tuo enim jussu, non femel, per mare vecta fuere Horologia nostra. Tuis auspiciis eadem nec pauca, Astronomiæ usibus dicata, visuntur in præclara illa Vraniæ arce, quam insigni nuper magnificentia, quantaque antehac regum nemo, exædificandam curasti. Quæ quoties mecum reputo, toties de fortuna hu

jus inventi, quod in tua tempora inciderit,non parum mihi gratutari foleo. Nec jam requirer quisquam, opinor, qui quantum tibi illud de beat intelliget, cur lucubrationes has, quibus cacionem ejus omnem defcriptionemqueiexplocui, augusto Nomïní tüo inscribendas duxerim. Acmiņus etiam id mirabitur, qui mihi ad hæc atque alia meditanda, tranquillum ocium benignitate tua contigiffe didioerit. Namque & hujus , ut mihi aliquatenus apud te ratio confta. ret, adnitendum erat; & quoquo modo conan. dum, ut, multis continuisque à te beneficiis affectus, nonnulla grati animi significatione defungerer. Scio equidem, rebus maximis, negotiisque iis intento , quæ in illo rerum fastigio positum agitare convenit , haudquaquam tibi liberum esse, ut ad hujusmodi contemplationes animum, alioqui rerum omnium: capacem, advertas. Sed non ideo minus grata hæc fore, minufve tibi probatum iri arbitror, Rex augustissime ; cui illa maxime placere videmus, quæ plurimum publicè prosunt; neque aliud magis curæ esse , quam ut nova incrementa sumant optimæ disciplinæ, novisque illustrentur inventis. Hoc enim fatis declarat eximia illa tua, ac singularis, tum in ipsis promovendis, tum in his qui cognitione earum præminent remuneran

liberalitas. Quam non immenfæ , ac folito majores, bellorum impenfæ quidquam imminuunt: non Galliæ tuæ fines circunscribunt. Vt plane te hoc agere appareat , quò non solum sub

dis,

زa ii

« AnteriorContinua »