Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.com69,99 USDSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
Amazon.com - Seller63,02 USDSense classificació
eBay - greatbookprices159,14 USDSense classificació
Thriftbooks.com69,82 USDSense classificació
Shophity52,37 USDSense classificació
eBay - shopspell87,44 USDSense classificació
Barnes & Noble69,99 USDSense classificació
Barnes & Noble - GreatBookPrices55,98 USDSense classificació
textbookarena85,19 USDSense classificació
Wordery55,80 USDSense classificació
TextbookX.com61,97 USDSense classificació
eBay - speedyhenusa59,15 USDSense classificació
ergodebooks.com62,87 USDSense classificació
eBay - grandeagleretail88,61 USDSense classificació
The Springer Shop69,99 USDSense classificació
Fishpond.com72,20 USDSense classificació
Blackwell's54,67 USDSense classificació