Compra aquest llibre


Cerca en una biblioteca

VenedorPreuPuntuació del venedor
Springer ShopSense preuSense classificació
Amazon.comSense preuSense classificació
Barnes&Noble.com64,87 USDSense classificació
Books-A-MillionSense preuSense classificació
IndieBoundSense preuSense classificació
Barnes & Noble - GreatBookPrices64,87 USDSense classificació
Barnes & Noble69,99 USDSense classificació
Shophity52,37 USDSense classificació
Blackwell's62,17 USDSense classificació
eBay - shopspell87,44 USDSense classificació
Fishpond.com71,35 USDSense classificació
ergodebooks.com60,13 USDSense classificació
eBay - grandeagleretail88,61 USDSense classificació
Thriftbooks.com69,82 USDSense classificació
The Springer Shop69,99 USDSense classificació
TextbookX.com61,97 USDSense classificació
BookDepository.com69,99 USDSense classificació
textbookarena75,69 USDSense classificació
Wordery55,98 USDSense classificació
eBay - speedyhenusa61,39 USDSense classificació
eBay - rockymtntext60,95 USDSense classificació