El Paisatge Vegetal de Dues Comarques Naturals: La Selva I La Plana de Vic

Portada
Institut d'Estudis Catalans, 1959 - 174 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Advertiment
5
Comunitats forestals
21
VIL Conclusions sobre la vegetació de la Selva
101
Comunitats forestals
113
Les bardisses
123
La vegetació arvense i ruderal
149
Resum comparatiu del caràcter geobotànic de les dues comar
165

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica