Història i memòria: El franquisme i els seus efectes als Països Catalans

Portada
Universitat de València, 2007 - 400 pàgines
Aquest llibre s’estructura en tres parts que responen a diversos àmbits temàtics: la derrota republicana, la instauració de la dictadura feixista, l’univers punitiu franquista, la desfeta cultural, l’ordit de l’oposició democràtica, juntament amb qüestions historiogràfiques, i la relació controvertida entre història i memòria. El recull constitueix, així, una mena d’introducció avançada per a copsar la naturalesa complexa del règim franquista, la seua significació real, i la seua repercussió en el teixit sociocultural dels Països Catalans. Els autors i autores que s’hi reuneixen proposen enfocaments nous i perspectives metodològiques innovadores, tant pel que fa a la investigació purament històrica com pel que fa a la gestió de la memòria d’aquest tràgic període. Història i memòria: el franquisme i els seus efectes als Països Catalans aplega les ponències i algunes de les comunicacions presentades a les jornades que, amb el mateix títol, van tenir lloc a Banyoles la tardor de 2005, en el marc dels Col·loquis de Tardor que cada any organitzen el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles i la Universitat de Girona.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

PRESENTACIÓ Jordi Font Agulló
9
PREFACI Els fonaments ideològics del franquisme Josep Fontana
19
Lexili català De França al no retorn 19391948 Francesc Vilanova
33
primers anys del règim franquista a Catalunya Joan Maria
53
Lempremta de la repressió franquista en la societat catalana Joan Sagués
65
Respostes obreres al primer franquisme 19391958 Antoni Lardín i
85
A lentorn de loposició socialista balear durant el franquisme El POUM
107
educació i socialització política dels joves
133
saqueig aculturació consens Joan Buades
219
Conflictivitat social oposició política i crisi de la dictadura Pere Ysàs
239
La fàbrica el barri la ciutat i el país La integració dels immigrants
261
futur de la historiografia sobre el règim franquista Balanç sobre
285
El feixisme el nou consens i la interpretació del franquisme Alberto
303
Història local i franquisme Lestudi del franquisme a les comarques giro
327
LA DICTADURA FRANQUISTA I LA SEVA RECEPCIÓ PÚBLICA
345
Amnèsia o neurosi? El record traumàtic de la repressió franquista durant
363

Els efectes del franquisme en el magisteri català El cas dels germans
153
Reconstruir esglésies en temps de nacionalcatolicisme Les aportacions
181
nous models culturals Maria Josepa Gallofré Virgili
207
La memòria com a metàfora Ricard Vinyes
379
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica