Inventari d'artistes catalans que participaren als Salons de Paris fins l'any 1914

Portada
Biblioteca de Catalunya, 1986 - 520 pàgines
Tots els artistes catalans que participaren als Salons de París fins al 1914 apl egats en aquest inventari, fruit d'un llarg procés de localització que Sílvia Fl aquer i M. Teresa Pagès varen fer per a la seva memòria de fi de carrera. Amb es tudi preliminar, bibliografia i fitxes de totes les obres exposades.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

PROLEG
9
ESTAT DE LA QUESTIÔ
17
LÎMITS
33
ELABORACIÔ DE LES DADES A BARCELONA
39
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
49
ABREVIATURES DELS CATÀLEGS ORIGINALS
59
AZ 1 3145
65
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica