Els alumnes de la Generalitat: els instituts-escola republicans

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2009 - 397 pàgines
Els alumnes de la Generalitat recull la història dels Institut-Escola catalans que es van crear durant la República, explicada pel seu alumnat. Aplega tot un seguit de vivències i opinions que conformen una trentena d’àmbits sobre els principals trets que van conformar aquests centres (I-E de la Generalitat, I-E Pi i Margall, I-E Ausiàs March i I-E Manuel Bartolomé Cossío), que excel·liren en renovació pedagògica i en formació de valors.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

Pròleg des de lAjuntament de Barcelona
7
Agraïments
15
Els InstitutEscola durant la II República
21
Visió dels InstitutEscola per part dels seus alumnes
35
Metodologia
90
Sistema davaluació
118
La Biblioteca
131
Com es vivia la disciplina
145
Activitats esportives
242
Activitats extraescolars icomplementàries
250
Treball a lObrador
258
Revistes descola
268
Aspectes mèdicohigiènics
287
Personalitat dels directors
299
Angeleta Ferrer i Sensat
319
Personal subaltern i no docent
327

La coeducació
162
Les exposicions escolars
172
La religió en un ensenyament laic
182
instal lacions
189
Sortides visites i excursions
202
La Colònia Escolar Can Surell
220
Intercanvis escolars
230
Institut Psicotècnic de la Generalitat
331
Conseqüències de la Guerra Civil
338
Seminari de Pedagogia de la Universitat de Barcelona
361
Annexos
373
C Relació del professorat dels quatre InstitutEscola
382
Bibliografia
389
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica