Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Caedunt iactatis vilia membra comis.

Talibus Aoniae facunda voce Camoenae

Reddita quaefiti cauffa furoris erat.

Hoc quoque, dux operis, moneas, precor; vnde petita

245

Venerit. an noftra femper in Vrbe fuit?

Dindymon, et Cybelen, et amoenam fontibus Iden

Semper, et Iliacas Mater amauit opes.

250

Cum Troiam Aeneas Italos portaret in agros;

Eft dea facriferas paene fecuta rates.

Sed nondum fatis Latio fua numina pofci

[blocks in formation]

Cum veniet, cafta eft accipienda manu.

Obfcurae fortis Patres ambagibus errant :

Quaeue parens abfit, quoue petenda loco. Confulitur Paean: Diuumque arceffite Matrem,

Inquit in Idaeo eft inuenienda iugo.

:

Mater abeft; Matrem iubeo, Romane, requiras.

[merged small][ocr errors]

Mittuntur proceres. Phrygiae tum fceptra tenebat
Attalus: Aufoniis rem negat ille viris.

265

Mira canam. longo tremuit cum murmure tellus:
Et fic eft adytis Diua locuta fuis:

Ipfa peti volui. ne fit mora: mitte volentem.

Dignus Roma locus, quo Deus omnis eat.

Ille foni terrore pauens, proficifcere, dixit;
Noftra eris. in Phrygios Roma refertur auos.
Protinus innumerae caedunt pineta fecures

Illa, quibus fugiens Phryx pius vfus erat.
Mille manus coëunt: et picta coloribus vitis
Coeleftum Matrem concaua puppis habet.

Illa fui per aquas fertur tutiffima nati;

Longaque Phryxeae ftagna fororis adit: Rhoeteumque rapax, Sigeaque litora tranfit; Et Tenedum, et veteres Eëtionis opes.

F5

270

275

280 Cycla.

Cyclades excipiunt, Lesbo poft terga relicta,
Quaque Carifteis frangitur vnda vadis.
Tranfit et Icarium, lapfas vbi perdidit alas
Icarus, et vaftae nomina fecit aquae.

Tum laeua Creten, dextra Pelopeïdas vndas

Deferit: et Veneri facra Cythera petit.

Hinc mare Trinacrium, candens vbi tinguere ferrum
Brontes, et Steropes, Acmonidesque folent :

Aequoraque Afra legit, Sardoaque regna finiftris

Profpicit a remis, Aufoniamque tenet.

Oftia contigerat: qua fe Tiberinus in altum

Diuidit, et campo liberiore natat.

Omnis Eques, mixtaque grauis cum Plebe Senatus,

Obuius ad Thufci fluminis ora venit.

Procedunt pariter matres, nataeque, nurusque;

Quaeque colunt fanctos virginitate focos.

Sedula fune viri contento brachia laffant.

Vix fubit aduerfas hofpita nauis aquas.

285

290

295

Sicca diu tellus fuerat: fitis vfferat herbas:

Sedit limofo preffa carina vado :

300

Quisquis adeft operi, plus quam pro parte laborat;

[blocks in formation]

Cafta quidem; fed non et credita. rumor iniquus

Laeferat, et falfi criminis aćta rea eft.

Cultus, et ornatis varie prodîffe capillis,

Obfuit ad rigidos promtaque lingua fenes.

310

Confcia mens recti famae mendacia rifit:

Sed nos in vitium credula turba fumus.

Haec vbi caftarum proceffit ab agmine matrum,
Et manibus puram fluminis haufit aquam,
Ter caput irrorat, ter tollit in aethera palmas.
Quicumque adfpiciunt, mente carere putant.
Submiffoque genu, vultus in imagine diuae

315

Figit, et hos edit, crine iacente, fonos: Supplicis, alma, tuae, genetrix fecunda deorum Accipe fub certa conditione preces.

Cafta negor.

fi tu damnas; meruiffe fatebor.

Morte luam poenas iudice victa dea.

Sed, fi crimen abeft, tu noftrae pignora vitae

Re dabis et caftas cafta fequere manus.

:

320

Dixit et exiguo funem conamine traxit.

325

Mira, fed et scena teftificata loquar.

Mota dea elt; fequiturque ducem, laudatque fequendo.

Index laetitiae fertur in aftra fonus.

Fluminis ad flexum veniunt: Tiberina priores

Oftia dixerunt, vnde finister abit,

330

Nox aderat : querno religant a ftipite funem:
Dantque leui fomno corpora functa cibo.
Lux aderat : querno foluunt a ftipite funem:
Ante tamen pofito tura dedere foco.

Ante coronata puppi fine labe iuuencam

335

Mactarunt, operum coniugiique rudem:

Eft locus, in Tiberin qua lubricus influit Almo,
Et nomen magno perdit ab amne minor.

Illic purpurea canus cum vefte facerdos

Almonis dominam facraque lauit aquis. Exululant comites, furiofaque tibia flatur;

Et feriunt molles taurea terga manus. Claudia praecedit, laeto celeberrima vultu ;

Credita vix tandem tefte pudica Dea.

340

Ipfa fedens plauftro porta eft inuecta Capena:

345

Sparguntur iunctae flore recente boues. Nafica accepit: templi tunc exftitit auctor.

Auguftus nunc eft: ante Metellus erat.

Subftitit hic Erato. mora fit, fi caetera quaeram.
Dic, inquam, parua cur ftipe quaerat opes?

350

Contulit aes populos; de quo delubra Metellus

Fecit, ait. dandae mos ftipis inde manet.

Cur vicibus factis, ineant conuiuia, quaero,

Tum magis, indictas concelebrentque dapes.

Quod

Quod bene mutarit fedem Berecynthia, dixit;

355

Captant mutatis fedibus omen idem.

Inftiteram, quare primi Megalefia ludi

Vrbe forent noftra: cum Dea (fenfit enim :)
Illa Deos, inquit, peperit. ceffere parenti:

Principiumque dati Mater honoris habet.
Cur igitur Gallos, qui fe excidere, vocamus?
Cum tanto Phrygia Gallica diftet humus?
Inter, ait, viridem Cybelen, altasque Celaenas,

360

[blocks in formation]

Qui bibit inde, furit. procul hinc difcedite, quis eft
Cura bonae mentis. qui bibit inde, furit.

365

[blocks in formation]

Cognofcat prifcos vt Dea prifca cibos.'

Poftera cum coelo motis Pallantias aftris

Fulferit; et niueos Luna leuarit equos;

Qui dicet, Quondam facrata eft colle Quirini
Hac Fortuna die Publica: verus erit.

375

Tertia

lux (memini) Ludis erat, at mihi quidam Spectanti fenior, contiguusque loco,

Haec, ait, illa dies, Libycis qua Caefar in oris

[blocks in formation]

Ante tamen, quam fumma dies fpectacula fiftat,
Enfifer Orion aequore merfus erit.

Proxima viaricem cum Romam infpexerit Eos,
Et dederit Phoebo ftella fugata locum ;

390

Circus erit Pompa celeber, numeroque Deorum :
Primaque ventofis palma petetur equis.
Hi Cereris Ludi: non eft opus indice cauffa.

Sponte Deae munus promeritumque patent.
Meffis erant primis virides mortalibus herbae;
Quas tellus, nullo follicitante, dabat.

395

Et modo carpebant viuaci cespite gramen;

Nunc epulae tenera fronde cacumen erant.

Poftmodo glans nata eft. bene erat iam glande reperta :

Duraque magnificas quercus habebat opes.

400

Prima Ceres homini ad meliora alimenta vocato

Illa iugo tauros collum praebere coëgit:

Mutauit glandes utiliore cibo.

Tum primum foles eruta vidit humus. Aes erat in pretio: chalybeïa massa latebat. Heu quam perpetuo debuit illa tegi ! Pace Ceres laeta eft. at vos optate, coloni,

Perpetuam Pacem, perpetuumque Ducem. Farra Deae, micaeque licet falientis honorem

Detis, et in veteres turea grana focos.

Et, fi tura aberunt, unctas accendite taedas.

A boue fuccincti cultros remouete miniftri.

Parua bonae Cereri, fint modo cafta, placent.

Bos aret ignauam facrificate fuem.

Apta iugo ceruix non eft ferienda fecuri.

405

410

415

Viuat, et in dura faepe laboret humo.

Exigit ipfe locus, raptus vt virginis edam.

Plura recognofces: pauca docendus eris.

Terra tribus fcopulis vaftum procurrit in aequor
Trinacris: a pofitu nomen adepta loci.

420

Grata domus Cereri. multas ibi poffidet vrbes;
In quibus eft culto fertilis Henna folo.

Frigida caeleftum matres Arethufa vocaret.
Venerat ad facras et Dea flaua dapes.

Filia; confuetis vt erat comitata puellis,

425

Errabat nudo per fua prata pede.

Valle fub vmbrofa locus eft, adspergine multa

« AnteriorContinua »