Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]

Sed Veneris menfem Graio fermone notatum

Auguror: a fpumis eft dea dicta maris.
Nec tibi fit mirum Graio rem nomine dici:
Itala nam tellus Graecia maior erat.
Venerat Euander plena cum claffe fuorum:
Venerat Alcides, Graius vterque genus.
Hofpes Auentinis armentum pauit in herbis

Clauiger: et tanto eft Albula pota Deo.
Dux quoque Neritius. teftes Laeftrygones exftant:
Et quod adhuc Circes nomina litus habet.

Et iam Telegoni, iam moenia Tiburis vdi
Stabant: Argolicae quod pofuere manus.
Venerat Atrides fatis agitatus Halefus;

A quo fe dictam terra Falifca putat.
Adiice Troianae fuaforem Antenora pacis,

Et generum Oeniden, Appule Daune, tuum.

Serus ab Iliacis, et poft Antenora, flammis

Attulit Aeneas in loca noftra deos.

Huius erat Solimus, Phrygia comes exful ab Ida:

[ocr errors]

A quo Sulmonis moenia nomen habent.
Sulmonis gelidi, patriae, Germanice, noftrae.

Me miferum, Scythico quam procul illa folo eft!
Ergo ego? tam longas fed fupprime, Mufa, querelas :
Non tibi funt maefta facra canenda lyra.

Que non Liuor abit? funt, qui tibi menfis honorem

Eripuiffe velint, inuideantque, Venus.

Nam, quia Ver aperit tunc omnia, denfaque cedit
Frigoris afperitas, foetaque terra patet;

Aprilem memorant ab aperto tempore dictum:

Quem Venus iniecta vindicat alma manu.
Illa quidem totum digniffima temperat orbem:
Ella tenet nullo regna minora Deo :
Iuraque dar coelo, terrae, natalibus vndis;

Perque fuos initus continet omne genus.
Illa deos omnes (longum enumerare) creauit:
Illa fatis cauffas arboribusque dedit:
Illa rudes animos hominum contraxit in vnum;

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Et docuit iungi cum pare quemque fua.

Quid genus omne creat volucrum, nifi blanda voluptas?

Nec coëant pecudes, fi leuis abfit amor.

Cum mare trux aries cornu decertat: at idem

Frontem dile&tae laedere parcit ouis.

Depofita taurus fequitur feritate iuuencam,

Quem toti faltus, quem nemus omne, tremunt.

Vis eadem, lato quodcumque fub aequore viuit,

Seruat; et innumeris pifcibus implet aquas. Prima feros habitus homini detraxit: ab illa

Venerunt cultus mundaque cura fui. Primus amans carmen vigilatum nocte negata

Dicitur ad claufas concinuiffe fores.
Eloquiumque fuit duram exorare puellam :

Proque fua cauffa quisque difertus erat.
Mille per hanc artes motae: ftudioque placendi,
Quae latuere priùs, multa reperta ferunt.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Hanc quisquam titulo menfis fpoliare fecundi

115

Audeat? a nobis fit procul ifte furor.

Quid, quod vbique potens, templisque frequentibus aucta,

Vrbe tamen noftra ius dea maius habet?

Pro Troia, Romane, tua Venus arma ferebat;

Cum gemuit teneram cufpide laefa manum, Coeleftesque duas Troiano iudice vicit.

Ah nolim victas hoc meminiffe deas!

120

Affaracique nurus dicta eft: vt fcilicet olim

Magnus Iüleos Caefar haberet auos.

Nec Veneri tempus, quam ver, erat aptius vllum.

125

Vere nitent terrae : vere remiffus ager.

Nunc herbae rupta tellure cacumina tollunt;

Nunc tumido gemmas cortice palmes agit.

Et formofa Venus formofo tempore digna eft:
Vtque folet, Marti continuata fuo.
Vere monet curuas materna per aequora puppes

130

Ire :

nec hibernas iam timuiffe minas.

Rite deam Latiae colitis matresque nurusque;

Et vos, quis vittae longaque vestis abest.

[blocks in formation]

Aurea marmoreo redimicula foluite collo:

Demite diuitias : tota lauanda dea eft. Aurea ficcato redimicula reddite collo:

Nunc alii flores, nunc noua danda rofa eft. Vos quoque fub viridi Myrto iubet illa lauari: Cauffaque, cur iubeat, (difcite) certa fubeft. Litore ficcabat rorantes nuda capillos.

Viderunt Satyri, turba proterua, deam. Senfit, et adpofita texit fua corpora myrto.

Tuta fuit facto : vosque referre iubet. Difcite nunc, quare Fortunae tura Virili

Detis eo, calida qui locus humet aqua.
Accipit ille locus pofito velamine cunctas;

Et vitium nudi corporis omne videt.
Vt tegat hoc, celetque viros, Fortuna Virilis
Praeftat; et hoc paruo ture rogata facit.
Nec pigeat niueo tritum cum lacte papauer

Sumere, et expreffis mella liquata fauis.
Cum primum cupido Venus eft deducta marito;
Hoc bibit. ex illo tempore nupta fuit.
Supplicibus verbis illam placate: fub illa

[ocr errors]

Et forma, et mores et bona fama manent. Roma pudicitia proauorum tempore lapfa eft: Cumaeam, veteres, confuluiftis anum.

135

140

145

150

155

Templa iubet Veneri fieri: quibus ordine factis,
Inde Venus verfo nomina corde tenet.
Semper ad Aeneadas placido, pnlcherrima, vultu
Refpice totque tuas, diua, tuere nurus.
Dum loquor, elatae metuendus acumine caudae

160

Scorpios in virides praecipitatur aquas.

Nox vbi tranfierit, coelumque rubefcere primo

Coeperit, et tactae rore querentur aues;

Semuftamque facem vigilata nocte viator

Ponet, et ad folitum rufticus ibit opus;

Pliades incipiunt humeros releuare paternos:

Quae feptem dici, fex tamen effe folent.

165

170

Seu

Seu quod in amplexum sex hinc venere Deorum :

Nam Steropen Marti concubuiffe ferunt: Neptuno Halcyonen, et te, formofa Celaeno:

Maian, et Electran, Taygetenque Ioui: Septima mortali Merope tibi, Sifyphe, nupfit. Poenitet; et facti fola pudore latet.

Non tulit: ante oculos oppofuitque manum.

175

Siue quod Electra Troiae fpectare ruinas

[blocks in formation]

Ibunt femimares, et inania tympana tundent;

Aeraque tinnitus aere repulfa dabunt.

Vrbis per medias exululata vias.

Ipfa fedens molli comitum ceruice feretur,

Scena fonat, Ludique vocant.

fpectate, Quirites;

Et Fora Marte fuo litigiofa vacent.

185

Quaerere multa libet: fed me fonus aeris acuti

Terret, et horrendo lotos adunca fono.

190

Da, dea, quas fciter, doctas, Cybeleïa, neptes

[blocks in formation]

A nato fceptris excutiere tuis.

195

Ille fuam metuens, vt quaeque erat edita, prolem

Deuorat ; immerfam vifceribusque tenet.

200

Saepe Rhea quefta eft toties fecunda, nec vmquam

Mater; et indoluit fertilitate fua.

Iuppiter ortus erat. pro magna teste vetuftas

Creditur. acceptam parce mouere fidem.

Vefte latens faxum coelefti vifcere fedit.

Siç genitor fatis decipiendus erat.

201

Ardua

Ardua iam dudum refonat tinnitibus Ide;

Tutus t infanti vagiat ore puer.

Pars clypeos fudibus, galeas pars tundit inanes:
Hoc Curetes habent, hoc Corybantes opus.

Res latuit patrem prifcique imitamina facti,

Aera deae comites raucaque terga mouent. Cymbala pro galeis, pro fcutis tympana pulfant: Tibia dat Phrygios, vt dedit ante, modos. Defierat. coepi: Cur huic, genus acre, leones Praebent infolitas ad iuga curua inbas? Defieram. coepit: Feritas mollita per illam Creditur. id curru teftificata fuo eft.

At cur turrita caput eft ornata corona?

An Phrygiis turres vrbibus illa dedit?

Adnuit. Vnde venit, dixit, fua membra fecandi
Impetus ? vt tacui, Piëris orfa loqui:

210

215

220

Phryx puer in filais, facie fpectabilis, Attis

225

Turrigeram cafto vinxit amore Deam.
Hunc fibi feruari voluit, fua templa tueri :
Et dixit, Semper fac puer effe velis.
Ille fidem iuffis dedit, et, Si mentiar, inquit,
Vltima, quam fallam, fit Venus illa mihi.

Fallit: et in Nympha Sagaritide definit esse,

Quod fuit. huic poenas exigit ira deae.

Naïda vulneribus fuccidit in arbore factis.

Illa perit. fatum Naïdos arbor erat.

Hic furit et, credens thalami procumbere tectum,

Effugit, et curfu Dindyma fumma petit.

230

Et modo, Tolle faces; Remoue, modo, verbera, clamat. 235

Saepe Palaeftinas iurat adeffe Deas.

Ille etiam faxo corpus laniauit acuto ;

Longaque in immundo puluere tracta coma est.

Voxque fuit, Merui meritas dem fanguine poenas.
Ah pereant partes, quae nocuere mihi!

240

Ah pereant! dicebat adhuc.

onus inguinis aufert;

Nullaque funt fubito figna relicta viri.

Venit in exemplum furor hinc, mollesque ministri

Caedunt

« AnteriorContinua »