Imatges de pàgina
PDF

Sed veneris menfem Graio fermone notatum
Auguror: a fpumis eft dea dicta maris.
Nec tibi fit mirum Graio rem nomine dici:
Itala nam tellus Graecia maior erat.
venerat Euaiider plena cum claffe fuorum :
Venerat Alcides , Graius vterque genus•
Hofpes Auentinis armentum pauit in herbis
' Clauiger: et tanto eft àlbula pota Deo.
Dux quoque Neritius. teftes Laeftrygones exftant:
Et quod adhuc Circes nomina litus habet.
Et iam Telegoni, iam moenia Tiburis vdi
Stabant: Argolicae quod pofuere manus.
venerat Atrides fatis agitatus Halefus ;
A quo fe di&am terra Falifca putat.
Adiice Troianae fuaforem Antenora pacis,
Et generum Oeniden, Appule Daune, tuum.
Serus ab Iliacis, et poft Antenora, flammis
Attulit Aeneas in loca noftra deos.
Huius erat Solimus , Phrygia comes exful ab Ida :
, A quo Sulmonis moenia nomen habent.
Sulmonis gelidi, patriae , Germanice , noftrae.
Me miferum, Scythico quam procul illa folo eft!
Ergo ego ? tam longas fed fupprime, Mufa, querelas:
`Non tibi funt maefta facra canenda lyra.
Quo non Liuor abit ? funt, qui tibi menfis honorem
Eripuifle velint, inuideantque , Venus.
Nam, quia Ver aperit tunc omnia, denfaque cedit
frigoris afperitas , foetaque terra patet ;
Aprilem memorant ab aperto tempore diétum:
Quem Venus inie&ta vindicat alma manu.
Illa quidem totum digniffima temperat orbem:
Hlla tenet mullo regna minora Deo :
Iuraque dat coelo, terrae , natalibus vndis 5
Perque fuos initus continet omne gemus.
Illa deos omnes (longum enumerare) creauit :
Illa fatis cauffas arboribusque dedit :
Illa rudes animos hominum contraxit in vnum 3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Et docuit iungi cum pare quemque fua.
Quid genus omne creat volucrum , nifi blanda voluptas ?

Nec coëant pecudes , fi leuis abfit amor. ioo Cum mare trux aries cornu decertat: at idem

Frontem dile&ae laedere parcit ouis.

Depofita taurus fequitur feritate iuuencam, -
Quem toti faltus , quem memus omne, tremunt.
Vis eadem , lato quodcumque fub aequore viuit, Io5

Seruat ; et innumeris pifcibus implet aquas. Prima feros habitus homini detraxit : ab illa Venerunt cultus mundaque cura fui. Primus amans carmen vigilatum noéte negata Dicitur ad claufas concinuiffe fores. ■ ao Eloquiumque fuit duram exorare puellam : Proque fua cauffa quisque difertus erat. Mille per hanc artes motae : ftudioque placendi, Quae latuere priüs, multa reperta ferunt. Hanc quisquam titulo menfis fpoliare fecundi II 5 Audeat ? a nobis fit procul ifte furor. Quid, quod vbique potens, templisque frequentibus au&a, Vrbe tamen noftra ius dea maius habet ? Pro Troia , Romane, tua Venus arma ferebat ; Cum gemuit teneram cufpide laefa manum, I2C Coeleftesque duas Troiamo iudice vicit. Ah nolim vi&as hoc meminiffe deas ! Affaracique nurus diéta eft: vt fcilicet olim Magnus Iüleos Caefar haberet auos. Nec Veneri tempus, quam ver, erat aptius vllum. `«J I2 Vere nitent terrâe : vere remiffus ager.

[ocr errors]

Nunc herbae rupta tellure cacumina tollunt;
Munc tumido gemmas cortice palmes agit.
Et formofa Venus formofo tempore digna eft:
Vtque folet, Marti continuata fuo. I3O
Vere monet curuas materna per aequora puppes
Ire : nec hibernas iam timuiffe minas.
Rite deam Latiae colitis matresque nurusque;

Et vos, quis, vittae longaque veftis abe(t.
F 3 Aurea

Aurea marmoreo redimicula foluite collo :
Demite diuitias : tota lauanda dea eft.
Aurea ficcato redimicula reddite collo:
Nunc alii flores, nunc noua danda rofa eft.
Vos quoque fub viridi Myrto iubet illa lauari:
Cauffaque, cur iubeat, (difcite) certa fubeft,
Litore ficcabat rorantes nuda capillos.
Viderunt, Satyri , turba proterua, deam.
Senfit, et adpofita texit fua corpora myrto.
Tuta fuit facto : vosque referre iubet.
Difcite nunc, quare Fortunae tura Virili
Detis eo, calida qui locus humet aqua.
Accipit ille locus pofito velamine cun&as;
Et vitium nudi corporis omne videt.
Vt tegat hoc, celetque viros, Fortuna Virilis
Praeftat ; et hoc paruo ture rogata facit.
Nec pigeat niueo tritum cum laéte papauer
Sumere, et expreffis mella liquata fauis.
Cum primum cupido Venus eft dedu&a marito;
Hoc bibit. ex illo tempore nupta fuit.
Supplicibus verbis illam placate: fub illa
Et forma, et mores , et bona fama manent.
Roma pudicitia proauorum tempoye lapfa eft:
Cumaeam, veteres , confuluiftis anum.
Templa iubet Veneri fieri : quibus ordine fa&is,
Inde Venus verfo nomina corde tenet.
Semper ad Aeneadas placido, pnlcherrima, vultu
Refpice : totque tuas, diua , tuere nurus.
Dum loquor, elatae metuendus acumine caudae
Scorpios in virides praecipitatur aquas.

ox vbi tranfierit, coelumque rubefcere primo
Coeperit, et ta&tae rore querentur aues ;
Semuftamque facem vigilata no&e viator
Ponet , et ad folitum rufticus ibit opus;
Pliades incipiunt humeros releuare paternos:
Quae feptem dici , fex tamen effe folent.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

er fine perpetuo coelum verfetur in axe,
Ter iungat Titam, terque refoluat equos;
Protinus inflexo Berecynthia tibia cornu
Flabit, * et Idaeae fefta Parentis erunt.
Ibunt femimares, et inania tympana tundent;
Aeraque tinnitus aere repulfa dabunt.
Ipfa fedens molli comitum ceruice feretur,
Vrbis per medias exululata vias.
Scena fonat, Ludique vocant. fpe&tate, Quirites;
Et Fora Marte fuo litigiofa vacent.
Quaerere multa libet: fed me fonus aeris acuti
Terret, et horrendo lotos adunca fono.
Da, dea, quas fciter, do&tas, Cybeleïa , neptes
Audit; et has curae iuffit adeffe meae.
Pandite mandati memores , Heliconis alumnae,
Gaudeat adfiduo cur dea Magna fono.
Sic ego, fic Erato (menfis Cythereìus illi -
Ceffit ; quod teneri nomen Amoris habet:)
Reddita Saturno fors haec erat ; Optime regum,
A mato fceptris excutiere tuis.
Ille fuam metuens, vt quaeque erat edita, prolem
Deuorat 5 immerfam vifceribusque tenet.
Saepe Rhea quefta eft toties fecunda, nec vmquam
Mater ; et indoluit fertilitate fua.
Iuppiter ortus erat. pro magna tefte vetuftas
Creditur. acceptam parce mouere fidem.
Vefte latens faxum coelefti vifcere fedit.
Sic genitor fatis decipiendus erat.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ardua

Ardua iam dudum refonat tinnitibus Ide ;
Tutu®, infanti vagiat ore puer.
Pars clypeos fudibus , galeas pars tundit inanes:
Hoc Curetes habent, hoc Corybantes opus.
Res latuit patrem prifcique imitamina fa&i,
Aera deae comites raucaque terga mouent.
Cymbala pro galeis , pro fcutis tympana pulfant:
Tibia dat Phrygios, vt dedit ante , modos.
Defierat. coepi : Cur huic, genus acre, leones
Praebent infolitas ad iuga curua iubas?
Defieram. coepit: Feritas mollita per illam
Creditur. id curru teftificata fuo eft.
At cur turrita caput eft ornata corona?
An Phrygiis turres vrbibus illa dedit ?
Adnuit. Vnde venit, dixit, fua membra fecandi
- Impetus ? vt tacui, Piëris orfa loqui:
Phryx puer in filuis, facie fpe&abilis, Attis
Turrigeram cafto vinxit amore Deam.
Hunc fibi feruari voluit, fua templa tueri :
Et dixit , Semper fac puer effe velis.
Ille fidem iuffis dedit, et, Si mentiar , inquit,
Vltima, quam fallam , fit Venus illa mihi.
Fallit: et in Nympha Sagaritide definit effe,
Quod fuit. huic poenas exigit ira deae.
Naìda vulneribus fuccidit in arbore faétis.
Illa perit. fatum Naïdos arbor erat.
Hic furit: et, credens thalami procumbere te&tum,
Effugit, et curfu Dindyma fumma * petit.
Et modo, Tolle faces ; Remoue, modo, verbera, clamat.
Saepe Palaeftinas iurat adeffe Deas.
Ille etiam faxo corpus laniauit acuto ;
Longaque in immundo puluere tra&a coma eft.
Voxque fuit, Merui : meritas dem fanguine poenas.
Ah pereant partes , quae nocuere mihi !
Ah pereant ! dicebat adhuc. onus inguinis aufert ;
Nullaque funt fubito figna reliéta viri.
Venit in exemplum furor hinc, mollesque miniftri

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]

Caedunt

[ocr errors]
« AnteriorContinua »