Imatges de pàgina
PDF

Hei mihi ! credibili fortior illa fuit.
Ne refer. adfpexi non illo pe&ore digna
Vulnera, Tartareas aufus adire domos.
At tu, feu ratio te noftris adpulit oris,
Siue Deus : regni commoda carpe mei.
Multa tibi memores , nil non debemus Eliffae.
Nomine grata tuo , grata fororis, eris.
Talia dicenti (neque enim fpes altera reftat)
Credidit ; errores expofuitque fuos.
Vtque domum intrauit Tyrios induta paratus ;
Incipit Aeneas : (cetera turba filet.)
Hanc tibi cur tradam, pia cauffa, I.auinia coniux,
Eft mihi : confumfi naufragus huius opes.
Orta Tyro , regnum Libyca poffedit in ora:
Quam pre&or vt carae more fororis ames.
Omnia promittit, falfumque Lauinia vulnus
Mente premit tacita, diffimulatque fremens.
Donaque cum videat praeter fua lumina ferri
Multa palam ; mitti clam quoque multa putat.
Non tamen exa&um , quid agat. furialiter odit ;
Et parat infidias, et cupit ulta mori.
Nox erat: ante torum, vifa eft adftare fororis,
Squallenti Dido fanguinolenta coma.
Et fuge , me dubita , maeftum , fuge , dieere, te&uma.
Snb verbum querulas impulit aura fores.
Exfilit; et velox humili fuper arua feneftra
Se iacit. audacem fecerat ipfe timor.
Quaque metu rapitur, tunica velata recin&a;
Currit, ut auditis territa dama lupis.
Corniger hanc cupidis rapuiffe Numicius undis
Creditur, et ftagnis occuluiffe fuis.
Sidonis interea magno clamore per agros
Quaeritur. adparent figna motaeque pedum.
Ventum erat ad ripas: inerant veftigia ripis.
Suftinuit tacitas confcius amnis aquas.
Ipfa loqui vifa eft, Placidi fum Nympha Numici:
Amme peremine latens Anna Perenna vocor.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Protinus erratis laeti vefcuntur in agris :
Et celebrant largo feque diemque mero.

Sunt quibus haec Luna eft , quia menfibus impleat annum :

Pars Themin , Inachiam pars putat effe bouem.
Inuenies, qui te Nymphen Atlantida dicant ;
Teque Ioui primos, Anna , dediffe cibos.

Haec quoque, quam referam, noftras peruenit ad aures

Fama : nec a vera diffidet illa fide.
Plebs vetus, et nullis etiamnum tuta Tribunis,
Fugit ; et in facri vertice montis abit.
Iam quoque, quem fecum tulerant, defecerat illos
Vittus, et humanis ufibus apta Ceres.
Orta fuburbanis quaedam fuit Anna Bouillis
Pauper, fed mundae fedulitatis, anus.
Illa, leui mitra canos redimita capillos,
Fingebat tremula ruftica liba manu.
Atque ita per populum fumantia mane folebat
Diuidere. haec populo copia grata fuit.
Pace domi faéta fignum pofuere Perennae,
Quod fibi defe&tis illa tuliffet opem.
Nunc mihi , cur cantent, fupereft, obfcaena puellae,
Dicere : nam coëunt , certaque probra canunt.
Nuper erat dea faéta ; venit Gradiuus ad Annam ;
Et cum fedu&ta talia verba facit.
Menfe meo coleris: iunxi mea tempora tecum :
Pendet ab officio fpes mihi magna tuo.
Armifer armiferae correptus amore Mineruae
Vror: et hoc longo tempore vulnus alo.
Effice , di ftudio fimiles coëamus in unum.
Conueniunt partes hae tibi, comis amus.
Dixerat. illa deum promiffo ludit inani;
Et ftultam dubia fpem trahit usque mora.
Saepius inftanti , Mandata peregimus, inquit:
Euiętas precibus vix dedit illa manus.
Gaudet amans, thalamosque parat. deducitur illuc
Anna tegens vultus, vt noua nupta , fuos.
Ofcula fumturus fubito Mars adfpicit Amnam ;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Nunc pudor elufum , nunc fubit ira , Deum.
Ridet amatorem carae noua Diua Mineruae :
Nec res hac Veneri gratior ulla fuit.
Inde ioci veteres obfcaenaque diéta canuntur :
Et iuuat hanc magno verba dediffe Deo.
Praeteriturns eram gladios in Principe fixos;
Cum fic a ca(tis Vefta locuta focis:
Ne dubita meminiffe : meus fuit ille Sacerdos.
Sacrilegae telis me petiere manus.
Ipfa virum rapui, fimulacraque nuda reliqui.
Quae cecidit ferro, Caefaris umbra fuit.
Ille quidem coelo pofitus Iouis atria feruat ;
Et tenet in magno templa dicata foro.
At quicumque nefas aufi , prohibente deorum
Numine, polluerant Pontificale caput,
Morte iacent merita. teftes eftote Philippi 5
Et quorum fparfis offibus albet humus.
Hoc opus, haec pietas, haec prima elementa fuerunt
Caefaris ; vlcifci iufta per arma patrem.

oßera cum teneras Aurora refecerit herbas ; Scorpios a prima parte videndus erit.

ertia poft Idus lux eft celeberrima Baccho. Eacche, faue vati ; dum tua fefta cano. Nec referam Semelen 5 ad quam nifi fulmina fecum Iuppiter adferret, paruus inermis eras: Nec puer vt poftes maturo tempore nafci, Expletum patrio corpore matris onus. Sithomas et Scythicos longum enumerare triumphos; E. domitas gentes, turifer Inde • tuas. Tn quoque Thebanae mala praeda tacebere matris ; Inque tuum furiis, a&te Lycurge , genu. pcce libet fubitos pifces, Tyrrhenaque monftra Dicere. fed non eft carminis huius opuscarminis huius opus, cauffas expromere 5 quare vjlis anus populos ad fua liba vocet. Ante tuos ortus arae fine honore fuerunt,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Liber , et in gelidis herba reperta focis.
Te memorant Gange , totoque Oriente fuba&to,
Primitias magno fepofuiffe Ioui.
Cinnama tu primus, captiuaque tura, dedifti,
Deque triumphato vifcera tofta boue.
Nomine ab auctoris ducunt Libamina nomen,
Libaque : quod facris pars datur inde focis.
Liba Deo fiunt: fuccis quia dulcibus ille
Gaudet, et a Baccho mella reperta ferunt.
Ibat arenofo Satyris comitatus ab Hebro :
(Non habet ingratos fabula noftra iocos)
Iamque erat ad Rhodopen , Pangaeaque florida ventum :
Aeriferae comitum concrepuere manus. *~.
Ecce nouae coëunt volucres, tinnitibus a&tae:
Quaque mouent fonitus aera, fequuntur apes.
Colligit errantes , et in arbore claudit inani
Liber: et inuenti praemia mellis habet.
Vt Satyri leuisque fenex tetigere faporem ;
Quaerebant flauos per nemus omne fauos.
Audit in exefa ftridorem examinis vlmo:
Adfpicit et ceras, diffimulatque fenex.
Vtque piger pandi tergo refidebat afelli ;
Adplicat hunc vlmo corticibusque cauis.
Conftitit ipfe fuper ramofo ftipite nixus:
Atque auide trunco condita mella petit.
Millia crabronum coëunt , et vertice nudo
Spicula defigunt, oraque fumma notant.
Ille cadit praeceps, et calce feritur afelli:
Inclamatque fuos , auxiliumque rogat.
Concurrunt Satyri , turgentiaque ora parentis
Rident. percuffo claudicat ille genu.
Ridet et ipfe Deus : limumque inducere monftrat.
Hic paret momitis, et linit ora luto.
Melle pater fruitur: liboque infufa calenti
Iure repertori candida mella damus.
Femina cur preflet, non eft rationis opertae.
Femineos thyrfo concitat ille choros.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Cur anus hoc faciat, quaeris? vinofior aetas
Haec eft , et grauidae munera vitis amans.
Cur hedera cinéta eft ? hedera eft gratiffima Raccho.
Hoc quoque cur ita fit, dicere nulla mora eft.
Nyfiades Nymphae, puerum quaerente nouerca,
Hanc frondem cunis adpofuere nouis.
Reftat, vt inueniam , quare toga libera detur
Lucifero pueris, candide Bacche, tuo.
Siue, quod ipfe puer femper , iuuenisque videris ;
Et media eft aetas inter vtrumque tibi :
Seu quia tu pater es, patres, fua pignora, natos
Conhmendant curae numinibusque tuis.
Siue, quod es Liber, veftis quoque libera per te
Sumitur , et vitae liberioris iter.
An quia, cum prifci colerent ftudiofius agros,
Et patrio faceret rure Senator opus,
Et caperet fafces a curuo conful aratro,
Nec crimen duras effet habere manus ;
Rufticus ad ludos populus veniebat in vrbem:
Sed dis, non ftudiis ille dabatur honos.
Luce fua ludos vuae commentor habebat:
Quos cum taedifera nunc habet ipfe déâ.
Ergo, vt tironem celebrare frequentia poffit,
Vifa dies dandae non aliena togae.
Mite, Pater, caput huc, placataque cornua vertas ;
Et des ingenio vela fecunda meo.
Itur ad Argeos, (qui fint , fua pagina dicet)
Hac, fi commemini, praeteritaque die.
Stella Lycaoniam vergit proclinis ad Ar&ton
Milüus. haec illa mo&te videnda venit.
Quid dederit volucri , fi vis cognofcere, coelum;
Saturnus regnis ab Ioue pulfus erat.
Concitat iratus validos Titanas in arma,
Quaeque fuit fatis debita, pofcit opem.
Matre fatus Terra, monftrum mirabile, taurus
Parte fui ferpens pofteriore fuit.
Hunc triplici muro lucis incluferat, atris

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »