Imatges de pàgina
PDF

Cuilibet, Huc, inquit, confuge ; tutus eris.
0 quam de tenui Romanus origine creuit !
Turba vetus quam non inuidiofa fuit !
Ne tamen ignaro nouitas tibi nominis obftet:
Difce quis ifte Deus, curue vocetur ita.
Iuppiter eft iuuenis: iuueniles adfpice vultus.
Adfpice deinde manum : fulmina nulla tenet.
Fulmina, poft aufos coelum adfeétare Gigantas,
Sumta Ioui : primo tempore inermis erat.
Ignibus ofià nouis, et Pelion altior Offâ
Arfit, et in folida fixus Olympus humo.
stat quoque Capra fimul : Nymphae pauiffe feruntur
Cretides. infanti lac dedit illa Ioui.
Nunc vocor ad nomen. vegrandia farra colonae,
Quae male creverunt, vefcaque parua vocant.
Vis ea fi verbi eft ; cur non ego Veiouis aedem,
Aedem non magni fufpicer effe Iouis ?
Iamque, vbi caeruleum vallabunt fidera coelum,
Sufpice : Gorgomei colla videbis equi.
Creditur hic caefae grauida ceruice Medufae
Sanguine refperfis profiluiffe iubis.
Huic fupra nubes et fubter fidera lapfo,
Coelum pro terra , pro pede penna fuit.
Iamque indignanti noua fraena receperat ore,
Cum leuis Aönias vngula fodit aquas.
Nunc fruitur coelo, quod pemnis ante petebat :
Et nitidus ftellis quinque decemque micat.
protinus adfpicies venienti no&e Coronam
Gnofida. Thefeo crimine fa&a Dea eft.
Iam bene periuro mutarat coniuge Bacchum,
Quae dedit ingrato fila legenda viro.
Sorte tori gaudens, Quem flebam ruftica, dixit,
Vtiliter nobis perfidus ille fuit.
Interea Liber, depexus crinibus, Indos
Vincit, et Eoo diues ab orbe redit.
Inter captiuas facie praeftante puellas
Grata nimis Baccho filia Regis erat.
E 3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Flebat amans coniux , fpatiataque litore curuo
Edidit incultis talia verba comis: 47e
En iterum fimiles , fluétus, audite querelas:
Em iterum lacrimas accipe, arena , meas.
Dicebam , memini, periure et perfide Thefeu.
Ille abiit: eadem crimina Bacchus habet.
Nunc quoque nulla viro , clamabo, femina credat. 47$
Nomine mutato caufTa relata mea eft.
O utinam mea fors , qua primum coeperat, fffet !
Iamque ego praefenti tempore nulla forem !
Quid me defertis perituram , Liber , arenis
Seruabas ? potui dedoluiffe femel. 4SO
Bacche leuis, leuiorque tuis, quae tempora cingunt
Frondibus ; in lacrimas cognite Bacche meas ;
Aufus es ante oculos adduéta pellice moftros
Tam bene compofitum follicitare torum ?
Heu ! vbi pacta fides ? vbi , quae iurare folebas? 485
Me miferam , quoties haec ego verba loquor ?
Thefea culpabas, fallacemque ipfe vocabas :
Iudicio peccas turpius ipfe tuo.
Ne fciat hoc quifquam, tacitifque doloribus vrar:
Ne toties falli digna fuiffe puter. 49O
Praecipue cupiam celari Thefea ; ne te
Confortem culpae gaudeat efTe fuae.
At, puto, praepofita eft fufcae mihi candida pellex.
Eveniat noftris hoftibus ille color.
Quid tamen hoc refert, vitio fi gratior ipfo eft ? 49 5
Quid facis ? amplexus inquimat illa tuos.
Bacche, fidem praefta ; nec praefer amoribus vllam
Coniugis, adfuetae femper amare virum.
Ceperunt matrem formofi cornua tauri ;
Me tua : at hic laudi eft, ille pudendus amor. 6OO
Ne noceat, quod amo : neque enim tibi, Bacche, nocebat,
Quod flammas nobis faffus es ipfe tuas.
Nec , quod nos vris, mirum facis. ortus in igne
Diceris, et patria raptus ab igne manu.
Illa ego fum , cui tu folitus promittere coelum. 505
Hei mihi , pro coelo qualia dona fero !
Dixerat :
Dixerat: audibat iamdudum verba querentis
Liber, ut a tergo forte fecutus erat.
Occupat amplexu , lacrimafque per ofcula ficcat :
Et, Pariter coeli fumma petamus, ait.
Tu mihi iuméta toro, mihi iun&a vocabula fume:
Iam tibi mutatae Libera nomen erit.
Sintque tuae tecum faciam monumenta coronae ;
Vulcanus Veneri quam dedit, illa mihi.
Di&a facit gemmafque movem transformat in ignes.
Aurea per ftellas mtunc micat illa nouem.
ex vbi fuftulerit , totidem demerferit orbes,
Purpureum rapido qui vehit axe diem ;
Altera gramineo fpeétabis Equiria campo,
Quem Tybris curuis in latus vrguet aquis.
Qui tamen eieéta fi forte temebitur vnda ;
* Coelius accipiat puluerulentus equos.
dibus eft Annae feftum geniale Perennae,
Haud procul a ripis, aduena Tybri, tuis.
Plebs venit, ac virides paffim disieéta per herbas
Potat, et accumbit cum pare quifque fua.
Sub Ioue pars durat : pauci tentoria ponunt:
Sunt , quibus 'e ramo frondea faéta cafa eft :
Pars vbi pro rigidis calamos ftatuere columnis :
Defuper extentas impofuere togas.
Sole tamen vinoque calent: annofque precantur,
Quod fumant cyathos ; ad numerumque bibunt.
fmuenies illic, qui Neftoris ebibat annos:
Quae fit per calices faéta Sibylla fuos.
Illic et cantant , quidquid didicere theatris ;
Et ia&ant faciles ad fua verba manus:
Et ducunt pofito duras cratere choreas,
Multaque diffufis faltat amica comis.
Cum redeunt, titubant ; et funt fpe&tacula vulgo:
Et fortunatos obuia turba vocant.
Occurri nuper. vifa eft mihi digna relatu
Pompa : fenem potum pota trahebat anus.
Quae tamen haec Dea fit (quoniam rumoribus errant)
E 4
~

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Fabula propofito nulla tacenda meo.
Arferat Aeneae Dido miferabilis igne:
Arferat exftru&is in fua fata rogis.
Compofitusque cinis, tumulique in marmore carmen
Hoc breue, quod moriens ipfa reliquit, erat:
Praebuit Aeneas et cauffam mortis et enfem :
Ipfa fua Dido concidit vfa manu.
Protinus inuadunt Numidae fine vindice regnum ;
Et potitur capta Maurus Iärba domo.
Seque memor fpretum , Thalamis tamen , inquit, Eliffae
En ego , quem toties reppulit illa , fruor.
Diffugiunt Tyrii, quo quemque agit error. vt olim
Amiffo dubiae rege vagantur apes.
Tertia nudandas acceperat area meffes ;
Inque cauos ièrant tertia mufta lacus;
Pellitur Anna domo : lacrimansque fororia linquit
Moenia. germanae iufta dat ante fuae.
Mixta bibunt molles lacrimis vnguenta fauillae;
Vertice libatas accipiuntque comas.
Terque, Vale, dixit : cineres ter ad ora relatos
Preffit. et eft illis vifa fube{{e foror.
Na&ta ratem comitemque fugae pede labitur aequo,
Moenia refpiciens, dulce fororis opus.
Fertilis eft Melite fterili vicina Cofyrae
Infula, quam Libyci verberat vnda freti.
Hanc petit hofpitio Regis confifa vetufto.
Hofpes , opum diues, Rex ibi Rattus erat.
Qui poftquam didicit cafus vtriufque fororis;
Haec, inquit, tellus quantulacumque tua eft.
Et tamen hofpitii feruaffet ad vltima munus,
Sed timuit magnas Pygmalionis opes.
Signa recenfuerat bis Sol fua : tertius ibat
Annus ; et exfulibus terra petenda noua eft.
Prater adeft, belloque petit. Rex arma perofus,
Nos fumus imbelles, tu fuge fofpes, ait.
Iuffa fugit ; ventoque ratem committit et vndis.
Afperior quouis aequore frater erat.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Eft prope pifcofos lapidofi Crathidis amnes
Purus ager : Cameren incola turba vocant.
IIluc curfus erat. nec longius abfuit inde,
Quam qnantum nouies mittere funda poteft.
Vela cadunt primo, et dubia librantur ab aura.
Fimdite remigio, nauita dixit, aquas.
Dumque parant torto fubducere carbafa lino,
Percutitur rapido puppis adunca Noto:
Inque patens aequor, fruftra pugnante magiftro,
Fertur : et ex oculis vifa refugit humus.
Adfiliunt fluâus, imoque a gurgite pontus
Vertitur, et camas alueus haurit aquas.
Vincitur ars vento : nec iam moderator habenis
Vtitur ; at votis: hic quoque pofcit opem.
Ia&atur tumidas exful Phoeniffâ per vndas;
Humidaque oppofita lumina vefte tegit.
Tum primum Dido felix eft diéta forori,
Et quaecumque aliquam corpore preffit humum.
Figitur ad [Laurens ingenti flamine litus
Puppis : et, expofitis omnibus, haufta perit.
Iam pius Aeneas regno nataque Latini
Auélus erat ; populos mifcueratque duos.
Litore dotali , folo comitatus Achate,
Secretum nudo dum pede carpit iter ; ,
Adfpicit errantem , nec credere fuftinet Annam
Effe. quid in Latios illa veniret agros ?
Dum fecum Aeneas : Anna eft, exclamat Achates.
Ad nomen vultus fuftulit illa {uos.
Quo fugiat ? quid agat ? quos terrae quaerat hiatus ?
Ante oculos miferae fata fororis erant.
Senfit , et adloquitur trepidam Cythereìus heros:
Flet tamen admonitu mortis, Eliffa , tuae.
Anna, per hanc iuro , quam quondam audire folebas
Tellurem fato profperiore dari.
Perque Deos comites, hac nuper fede locatos;
Saepe meas illos increpuiffe moras.
Nec timui de morte tamen : metus abfuit iße.
E 5

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »