Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors]

Vina quoque inftillat. vini quodcumque reli&um eft,
Aut ipfa, aut comites, plus tamen ipfa, bibit.
Hoftiles linguas, inimicaque vinximus ora,
Dicit difcedens, ebriaque exit anus.
Forfitan a nobis, quae fit dea Muta, requiras,
Difce, per antiquos quae mihi nota fenes.
Iuppiter indomito Iuturnae captus amore
Multa tulit, tanto non patienda Deo.

' Illa modo in filuis inter coryleta latebat :

Nunc in cognatas defiliebat aquas.
Conuocat hic Nymphas, Latium, quotcumque tenebas:
Et iacet in medio talia verba choro :
Inuidet ipfa fibi , vitatque , quod expedit illi,
Veftra foror fummo iungere membra Deo.
Confulite ambobus: nam quae mea magna voluptas,
Vtilitas veftrae magna fororis erit.
Vos illi in prima fugienti obfiftite ripa,
Ne fua fluminea corpora mergat aqua.
Dixerat : adnuerunt omnes Tiberinides vdae,
Quaeque colunt thalamos , Ilia diua, tuos.
Forte fuit Nais, Lara nomine : prima fed illi
Di&ta bis antiquum fyllaba nomen erat,
Ex vitio pofitum. faepe illi dixerat Almo,
Nata, tene linguam. nec tamen illa tenet.
Quae , fimul ac tetigit Iuturnae ftagna fororis,
Effuge, ait, ripas : di&a refertque Iouis.
Illa etiam Iunonem adiit : miferataque nuptam,
Naîda Iuturnam vir tuus, inquit, amat.
Iuppiter intumuit : quaque eft non vfa modefte,
Eripuit linguam : • Mercuriumque vocat ;
Duc, ait, ad Manes : locus ille filentibus aptus.
Nympha, fed infernae Nympha paludis , erit.
Iuffa Iouis fiunt. accepit lucus euntes.
Dicitur illa duci tum placuiffe Deo.
Vim parat hic : wultu pro verbis illa precatur ;
Et fruftra muto nititur ore loqui.
Fitque grauis, geminosque parit, qui compita fervant,
P. Ouid. Naf. Opera Tom. III. I)

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Et vigilant noftra femper in vrbe, Lares.
roxima cognati dixere Cariftia cari,
Et venit ad focias turba propinqua dapes.
Scilicet a tumulis , et, qui periere, propinquis,
Protinus ad viuos ora referre iuuat:
Poftque tot amiffos, quidquid de fanguine reftat,
Adfpicere : et gemeris dinumerare gradus.
Innocui véniant: procul hinc, procul impius efto
Frater, et in partus mater acerba fuos:
Cui pater eft viuax , qui matris digerit annos,
Quae premit inuifam focrus iniqua nurum.
Tantalidae fratres abfimt , et Iäfonis uxor,
Et quae ruricolis femina tofta dedit:
Et Soror, et Progne , Tereusque duabus iniquus :
Et quicumque fuas per fcelus auget opes.
Dis generis date tura bonis. Concordia fertur
Illo praecipue mitis adeffe die.
Et libate dapes: vt grati pignus honoris
Nutriat incinétos miffa patella Lares.
Iamque vbi fuadebit placidos nox vltima fomnos,
Parca precaturae fumite vina manus.
Et, bene nos, Patriae, bene te , Pater , optime Caefar.
Dicite fuffufo , per facra verba, mero.
\ox vbi tranfierit, folito celebretur honore
Separat indicio qui Deus arua fuo.
Termine , fiue lapis, fiue es defoffus in agro
Stipes, ab antiquis fic quoque numen habes,
Te tuo diuerfa domini pro parte coronant ;
Binaque ferta tibi, binaque liba ferunt.
Ara fit: huc ignem curto fert ruftica teftu,
Sumtum de tepidis ipfa colona focis,
Ligua fenex minuit: concifaque conftruit alte;
Et folida ramos figere pugnat humo,
Dum ficco primas irritat cortice flammas;
Stat puer , et manibus lata caniftra tenet.
Inde , vbi ter fruges medios immifit in ignes,
Porrigit incifos filia parua fauos.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Vina tenent alii : libantur fingula flammis.
Speétant, et linguis candida turba fauent.
Spargitur et caefa communis terminus agna :
Nec queritur , la&tens cum fibi porca datur.
Conueniunt , celebrantque dapes vicinia fimplex ;
Et cantant laudes , Termine fanéte, tuas.
Tu populos, vrbesque , et regna ingentia finis :
Omnis erit fine te litigiofus ager,
Nulla tibi ambitio eft : nullo corrumperis auro.
Legitima feruas credita rura fide.
Si tu fignaffes olim Thyreatida terram ;
Corpora non leto miffa trecenta forent :
Nec foret Othryades congeftis te&us in armis.
O quantum patriae fanguinis ille dedit !
Quid, moua cum fierent Capitolia ? nempe deorum
Cunéta Ioui ceffit turba, locumque dedit.
Terminus (vt veteres nemorant) conuentus in aede
Reftitit: et magno cum Ioue templa tenet.
Nunc quoque , fe fupra ne quid nifi fidera cernat,
Exiguum templi te&ta foramen habent.
Termine , poft illud leuitas tibi libera non eft.
Qua pofitus fueris in ftatione , mane.
Nec tu vicino quidquam concede roganti ;
Ne videare hominem praepofuiffe Ioui.
Et feu vomeribus, feu tu pulfabere raftris;
Clamato, Meus eft hic ager , ille tuus.
Eft via, quae populum Laurentes ducit in agros,
Quondam Dardanio regna petita duci.
Illac lanigeri pecoris tibi , Termine, fibris
Sacra videt fieri fextus ab vrbe lapis.
Gentibus eft aliis tellus data limite certo ;
Romanae fpatium eft vrbis et orbis idem.
unc dicenda mihi Regis fuga. traxit ab illa
Sextus ab extremo nomina menfe dies.
Vltima Tarquinius Romanae gentis habebat
Regna: vir iniuftus, fortis ad arma tamen•
Ceperat hic alias, alias euerterat vrbes ;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Et Gabios turpi fecerat arte fuos.

Namque trium minimus, proles manifefta Superbi,

In medios hoftes mo&te filente venit. Nudarant gladios : Occidite, dixit, inermem.

Hoc cupiant fratres, Tarquiniusque pater, Qui mea crudeli lacerauit verbere terga.

Dicere ut hoc poffet, verbera paflus erat.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

Callidus ignaris adnuit ille viris.
Iamque potens, miffo genitorem adpellat amico,
Prodendi Gabios quod fibi monftret iter.
Hortus odoratis fuberat cultiffimus herbis,
Seëtus humum riuo lene fonantis aquae.
Illic Tarquinius mandata latentia nati
Accipit , et virga lilia fumma metit.
Nuntius vt rediit, decuffaque lilia dixit ;
Filius, Agnofco iuffa parentis, ait.
Nec mora: Principibus caefis ex vrbe Gabina,
Traduntur ducibus moenia nuda fuis.
Ecce (nefas vifu) mediis altaribus anguis
Exit, et exflinctis ignibus exta rapit.
Confulitur Phoebus. fors eft ita reddita: Matri
Qui dederit princeps ofcula, viétor erit.
Ofcula quisque fuae, matri properata tulerunt,
Non intelleéto credula turba Deo.
Brutus erat ftulti fapiens imitator, ut effet
Tutus ab infidiis, dire Superbe, tuis.
Ille tacens, pronus matri dedit ofcula Terrae,
Creditus offenfo procubuifle pede.
Cingitur interea Romanis Ardea fignis,
Et patitur lentas obfidione moras.

Dum vacat, et metuunt hoftes committere pugnam ;

Luditur in caftris: otia miles agit. Tarquinius iuuenis focios dapibusque meroque Acciyit, atque illis Rege creatus ait :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Dum nos difficilis pigro tenet Ardea bello,
Nec finit ad patrios arma referre Deos ;
Ecquid in officio torus eft focia:is ? et ecquid
Coniugibus noftris mutua cura fumus?
Quisque fuam laudant. ftudiis certamina crefcunt;
Et feruent mnlto linguaque corque mero.
Surgit cui clarum dederat Collatia nomen ;
Non opus eft verbis, credite rebus, ait.
Nox fupereft : tollamur equis, vrbemque petamus.
Diéta placent: frenis impediuntur equi.
Pertulerant dominos. regalia protinus illi
Teéla petunt : cuftos in fore nullus erat.
Ecce nurum Regis , fufis per colla coronis,
Inueniunt pofito peruigilare mero.
Inde cito paffu petitur Lucretia. nebat ;
Ante torum calathi, lanaque mollis, erant.
Lumen ad exiguum famulae data penfa trahebant:
Inter quas tenui fic ait ipfa fono:
Mittenda eft domino (nunc, nunc properate , puellae)
Quamprimum noftra facta lacerna manu.
Quid tamen audiftis ? nam plura audire foletis.
Quantum, de bello dicitur effe fuper ?
Poftmodo victa cades : melioribus, Ardea, reftas,
Improba 5 quae noftros cogis abeffe viros.
Simt tantum reduces. fed enim temerarius ille
Eft meus , et ftri€to quolibet enfe ruit.
Mens abit, et morior , quoties pugnantis imago
Me fubit : et gelidum peétora frigus habet.
Definit in lacrimas: intentaque fila remittit ;
In gremio vultum depofuitque fuum.

[ocr errors]

1)

Et facies animo dignaque parque fuit.
Pone metum , venio, coniux ait. illa reuixit :
Deque viri collo dulce pependit onus.
Interea iuuenis furiatos regius ignes
Concipit, et caeco raptus amore furit.
Forma placet , niueusque color, flauique capilli :
- D 3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »