Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Longius; ex illis unus, an alter, ait:

At quam funt fimiles! at quam formofus uterque !
Plus tamen ex illis ifte vigoris habet.

395

Si genus arguitur vultu; (ni fallit imago)

Nefcio quem vobis fufpicor effe Deum. At fi quis veftrae Deus effet originis auctor;

In tam praecipiti tempore ferret opem.

400

Ferret opem certe, fi non ope mater egeret:

Quae facta eft uno mater et orba die.

Nata fimul, peritura fimul, fimul ite fub undas

Corpora. defierat; depofuitque finu.

Vagierunt clamore pari: fentire putares.

405

Hi redeunt udis in fua tecta genis.

Suftinet impofitos fumma cauus alueus unda.
Heu quantum fati parua tabella vehit!

Alueus in limo filuis adpulfus opacis,

Paullatim fluuio deficiente, fedet.

410

Arbor erat, remanent vestigia: quaeque vocatur

Rumina nunc ficus, Romula ficus erat.

Venit ad expofitos (mirum) lupa foeta gemellos.

Quis credat pueris non nocuiffe feram ?

Non nocuiffe parum eft: prodeft quoque: quos lupa nutrit,

415

Prodere cognatae fuftinuere manus.

Conftitit, et cauda teneris blanditur alumnis,

Et fingit lingua corpora bina fua.

Marte fatos fcires; timor abfuit. ubera ducunt;

[blocks in formation]

Nupta, quid exfpectas? non tu pollentibus herbis,
Nec prece, nec magico carmine mater eris.

425

Excipe fecundae patienter verbera dextrae :

Iam focer optati nomen habebit aui.

Nam fuit illa dies, dura cum forte maritae

Reddebant uteri pignora rara fui.

430

Quid mihi, clamabat, prodeft rapuiffe Sabinas,

Romulus: (hoc illo fceptra tenente fuit)
Si mea non vires, fed bellum iniuria fecit;
Vtilius fuerat non habuiffe nurus.
Monte fub Efquilio multis incaeduus annis

Iunonis magnae nomine lucus erat.

Huc ubi venerunt pariter nuptaeque virique

[ocr errors]

Suppliciter pofito procubuere genu.

435

Cum fubito motae tremuere cacumina filuae,

440

Et Dea per lucos mira locuta fuos.
Italidas matres, inquit, caper hirtus inito.
Obftupuit dubio territa turba fono.
Angur erat: nomen longis intercidit annis.

Nuper ab Hetrufca venerat exful humo.
Ille caprum mactat. iuffae fua terga maritae
Pellibus exfectis percutienda dabant.
Luna refumebat decimo noua cornua motu :
Virque pater fubito, nuptaque mater erat.
Gratia Lucinae: dedit haec tibi nomina lucus;

Aut quia principium tu, Dea, lucis habes.
Parce, precor, grauidis, facilis lucina, puellis
Maturumque utero molliter effer onus.

Orta

rta dies fuerit; tu define credere ventis. Perdidit illius temporis aura fidem :

445

450

Flamina non conftant: et fex referata diebus

455

Carceris Aeolii ianua laxa patet.

Jam leuis obliqua fubfidit Aquarius urna.

Proximus aethereos excipe, Pifcis, equos.

Te memorant fratremque tuum (nam iuncta micatis
Signa) duos tergo fuftinuiffe Deos.

460

Terribilem quondam fugiens Typhona Dione,

Tunc cum pro coelo Iuppiter arma tulit; Venit ad Euphratem comitata Cupidine paruo; Inque Palaeftinae margine fedit aquae. Populus, et cannaé riparum fumma tenebant:

Spemque dabant falices, hos quoque poffe tegi. Dum latet, intonuit vento nemus. illa timore

465

Pallet;

Pallet; et hoftiles credit adeffe manus.

Vtque finu natum tenuit, Succurite Nymphae ;

Et dis auxilium ferte duobus, ait.
Nec mora; profiluit. Pifces fubiere gemelli.
Pro quo nunc dignum fidera munus habent.
Inde nefas ducunt genus hoc imponere menfis,

Nec violant timidi pifcibus ora Syri.
Proxima lux vacua eft: at tertia dicta Quirino.

Qui tenet hoc nomen, Romulus ante fuit.

Sine quod hafta Curis prifcis eft dicta Sabinis :

(Bellicus a telo venit in aftra Deus)

470

475

[blocks in formation]

Pro fe, proque Remo, qui mihi reftat, erit.

Vnus erit, quem tu tolles in caerula coeli;

Tu mihi dixifti: fint rata dicta Iouis. Iuppiter adnuerat. nutu tremefa&tus uterque Eft polus; et coeli pondera fenfit Atlas.

485

490

Eft locus antiqui Capream dixere paludem.

Forte tuis illic, Romule, iura dabas.

Sol fugit; et remouent fubeuntia nubila coelum :
Et grauis effufis decidit imber aquis.

Hinc tonat, hinc miffis abrumpitur ignibus aether.
Fit fuga Rex patriis aftra petebat equis.
Luctus erat, falfaeque patres in crimine caedis.
Haefiffetque animis forfitan illa fides.

495

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

Pulcher, et humano maior, trabeaque decorus
Romulus in media vifus adeffe via:

Et

505

Et dixiffe fimul, Prohibe lugere Quirites:

Nec violent lacrimis numina nostra fuis.

Tura ferant, placentque nouurh pia turba Quirinum.

Et patrias artes militiamque colant,

Iuffit: et in tenues oculis euanuit auras.

Conuocat hic populos: iuffaque verba refert.
Templa Deo fiunt. collis quoque dictus ab illo :

Et referunt certi facra paterna dies.
Lux quoque cur eadem Stultorum fefta vocetur,

Accipe: parua quidem cauffa, fed apta fubeft.
Non habuit tellus doctos antiqua colonos:

Laffabant agiles afpera bella viros.

Plus erat in gladio, quam curuo laudis aratro :
Neglectus domino pauca ferebat ager.

Farra tamen veteres iaciebant, farra metebant:
Primitias Cereri farra refecta dabant.

510

515

520

[blocks in formation]

Stultaque pars populi, quae fit fua curia, nefcit:

Sed facit extrema facra relata die.

Et honor et tumulis. animas placate paternas ;

Paruaque in exftinctas munera ferte pyras. Parua petunt Manes. pietas pro diuite grata eft Munere. non auidos Styx habet ima deos.

Et fparfae fruges, parcaque mica falis:

535

Tegula proiectis fatis eft velata coronis;

Inque mero mollita Ceres, violaeque folutae.

Haec habeat media tefta relicta via.

540

Nec maiora veto: fed et his placabilis umbra eft.

Adde

Adde preces pofitis et fua verba focis.

Hunc morem Aeneas, pietatis idoneus auctor,

Attulit in terras, iufte Latine, tuas.

Ille patris Genie follemnia dona ferebat;

545

Hinc populi ritus edidicere pios.

At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis

Bella, Parentales deferuere dies.

Non impune fuit. nam dicitur omine ab ifto

Roma fuburbanis incaluiffe rogis.

Vix equidem credo: buftis exiffe feruntur,

Et tacitae quefti tempore noctis aui.
Perque vias urbis, Latiosque ululaffe per agros
Deformes animas, vulgus inane, ferunt.

Poft ea praeteriti tumulis redduntur honores;
Prodigiisque venit funeribusque modus.

Dum tainen haec fiunt, viduae ceffate puellae :

Exfpectet puros pinea taeda dies.

550

555

Nec tibi, quae cupidae matura videbere matri,

Comat virgineas hafta recurua comas.

560

Conde tuas, Hymenaee, faces, et ab ignibus atris
Aufer. habent alias maefta fepulcra faces.

Dî quoque templorum foribus celentur opertis :

Ture vacent arae: ftentque fine igne foci.

Nunc animae tenues, et corpora functa fepulcris

565

Errant : nunc pofito pafcitur umbra cibo.

Nec tamen haec ultra, quam tot de menfe fuperfint

Luciferi, quot habent carmina noftra pedes.

Hanc, quia iufta ferunt, dixere Feralia lucem
Vltima placandis manibus illa dies.

570

Ecce anus in mediis refidens annofa puellis,

Sacra facit Tacitae vix tamen ipfa tacet.

Et digitis tria tura tribus fub limine ponit,

Qua breuis occultum mus fibi fecit iter.

Tum cantata ligat cum fufco licia rhombo;
Et feptem nigras verfat in ore fabas.
Quodque pice adftrinxit, quod acu traiecit ahena,

Obfutum maenae torret in igne caput:

575

« AnteriorContinua »