Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Non aliter, quam cum Libyca de rupe leones
Inuadunt fparfos lata per arua greges. 2 i o
Diffugiunt hoftes, inhoneftaque vulnera tergo
Accipiunt : Thufco fanguine terra rubet.
Sic iterum, fic faepe cadunt. ubi vincere aperte
Non datur, infidias armaque caeca parant.
Campus erat: campi claudebant ultima colles, 215
Siluaque montanas occulere apta feras.
In medio paucos, armentaque rara relinquunt:
Cetera virgultis abdita turba latet.
Ecce, velut torrens undis pluvialibus auëtus,
Aut niue, quae Zephyro victa repente fluit, 22o
Per fata perque vias fertur ; nec, ut ante folebat,
Riparum claufas margine finit aquas:
Sic Fabii latis vallem difcurfibus implent:
Quosque vident, fpernunt. nec metus alter ineft.
Quo ruitis, generofa domus ? male credilur hofti. . $^ $
Simplex nobilitas , perfida tela caue.
Fraude perit virtus, in apertos undique campos
Profiliunt hoftes , et latus omne tenent.
Quid faciant pauci contra tot millia fortes ?
Quidue, quod in mifero tempore reftet, habent? 230
Sicut aper filuis longe Laurentibus a&tus
Fulmineo celeres diffipat ore canes ;
Mox tamen ipfe perit : fic non moriuntur inulti ;
Vulneraque alterna dantque feruntque manu. -
Vna dies Fabios ad bellum miferat omnes: 235
Ad bellum miffos perdidit una dies.
Vt tamen Herculeae fupereffent femina gentis,
Credibile eft ipfos confuluiffe Deos.
Nam puer impubes, et adhuc non utilis armis, -
Vnus de Fabia gente reliétus erat. 24©
Seilicet nt poffes olim tu , Maxime, nafci ;
Cui res cun&ando reftituenda foret.
Continuata loco tria fidera, Coruus et Anguis,
Et medius Crater inter utrumque iacet.
Idibus illa latent: oriuntur noéte fequenti. 24 §
C 4 Quae
Quae fibi cur tria fint confociata, canam.
Forte Ioui feftum Phoebus follemne parabat:
(Non faciet longas fabula noftra moras.)
I mea, dixit, anis, ne quid pia facra moretur:
Et tenuem viuis fontibus adfer aquam.
Coruus inauratum pedibus cratera recuruis
Tollit, et aërium peruolat altus iter.
Stabat adhuc duris ficus denfiffima pomis.
Tentat eam roftro : non erat apta legi.
Immemor imperii fediffe fub arbore fertur,
Dum fierent tarda dulcia poma mora.
Inde fatur nigris longum rapit unguibus hydrum ;
Ad dominumque redit; fi&aque verba re£ert :
Hic mihi cauffa morae viuarum obfeffor aquarum:
Hic tenuit fontes officiumque meum.
Addis, ait , culpae mendacia, Phoebus? et audes
Fatidicum verbis fallere velle Deum ?
At tibi, dum la&ens haerebit in arbore ficus,
De nullo gelidae fonte bibantur aquae.
Dixit: et antiqui monumenta perennia fa&i
Anguis, Auis, Crater, fidera iun&a micant.
Tertia poft Idus nudos Aurora Lupercos
| Adfpicit: et Fauni facra bicornis eunt.
Dicite, Piërides, facrorum quae fit origo:
Attigerint Latias unde petita domos.
Pana Deum pecoris veteres coluiffe feruntur
Arcades. Arcadiis plurimus ille iugis.
Teftis erit Pholoë, teftes Stymphalides undae ;
Quique citis Ladon in mare currit aquis :
Cinάaque pinetis nemoris iuga Nonacrini ;
Altaque Cyllene, Parrhafiaeque miues.
Pan erat armenti cuftos, Pan numen equarum :
Munus ob incolumes ille ferebat oues.
Tranftulit Euander filueftria numina fecum.
Hic ubi nunc urbs eft , tum locus urbis erat.
Inde Deum colimus, deveétaque facra Pelasgis.
Flamen ad haec prifco more dialis erat.
Dat teretem zonam, qua modo cin&a fuit. 32e Ventre minor zona eft: tunicarum vincla relaxat, Vt poffit vaftas exferuiffe manus. Fregerat armillas non illa ad brachia fa&as: Stringebant magnos vincula parua pedes. Ipfa capit clauamque grauem, fpoliumque leonis, 32 § Conditaque in pharetra tela minora fua. Sic epulis funéti , fic dant fua corpora fomno; Et pofitis iuxta fecubuere toris. Cauffa; repertori vitis pia facra parabant, Quae facerent pure , cum foret orta dies. 33ę No&is erat medium: quid non amor improbus audet? Rofcida per tenebras Faunus ad antra venit. Vtque videt fomno comites vinoque folutos ; Spem capit in dominis effe foporis idem. Intrat ; et huc illuc temerarius errat adulter: 33 S Et praefert cautas fubfequiturque manus. Venerat ad ftrati captata cubilia le&i; Et prima felix forte futurus erat. Vt tetigit fului fetis hirfuta leonis, Vellera, pertimuit, fuftinuitque manum ; 34© Attonitusque metu rediit : ut faepe viator Turbatum vifo rettulit angue pedem. Inde tori , qui iun&tus erat, velamina tangit Mollia, mendaci decipiturque nota. Adfcendit ; fpondaque fibi propiore recumbit: 345 Et rigido cornu durius inguen erat. Interea tunicas ora fubducit ab ima: Horrebant denfis afpera crura pilis. Cetera tentantem cubito Tirynthius heros Reppulit. e fummo decidit ille toro. 35o Fit fomus: inclamat comites, et lumina pofcit Maeonis. illatis ignibus aéta patent. Ille gemit le&to grauiter deie&us ab alto: Membraque de dura vix fua tollit humo. Ridet et Alcides, et qui videre iacentem: 35 §

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Cur igitur currant; et cur (fic currere mos eft)
Nuda ferant pofita corpora vefte, rogas?
Ipfe Deus velox difcurrere, gaudet in altis
Montibus ; et fubitas concitat ille feras.
Ipfe Deus nudus nudos iubet ire miniftros:
Nec fatis ad curfum commoda veftis erat.
Ante Iouem gemitum terras habuiffe feruntur
Arcades: et luna gens prior illa fuit.
Vita ferae fimilis, nullos agitata per ufus ;
Artis adhuc expers, et rude vulgus erant.
Pro domibus frondes norant, pro frugibus herbas ;
Ne&tar erat palmis haufta duabus aqua.
Nullus anhelabat fub adunco vomere taurus:
Nulla fub imperio terra colentis erat:
Nullus adhuc erat ufus equi. fe quisque ferebat.
Ibat ouis lana corpus amicta fua.
Sub Ioue durabant, et corpora nuda gerebant,
Do&a graues imbres et tolerare Notos
Nunc quoque dete&i referunt monumenta vetufti
Moris , et antiquas teftificantur opes.
Sed, cur praecipue fugiat velamina Faunus,
Traditur antiqui fabula plena ioci.
Forte comes dominae iuuenis Tirynthius ibat:
Vidit ab excelfo Faunus utrumque iugo.
Vidit, et incaluit, Montanaque numina, dixit,
INil mihi vobiscum eft : haec meus ardor erit.
Ibat odoratis humeros perfufa capillis
Maeonis, aurato confpicienda finu.
Aurea pellebant rapidos umbracula foles;
Quae tamen Herculeae fuftinuere manus.
Iamque nemus Bacchi, Tmoli vineta, tenebat:
Hefperus et fufco rofcidus ibat equo.
Antra fubit , tophis laqueataque pumice viuo.
Garrulus in primo limine riuus erat,
Dumque parant epulas potandaque vina miniftri;

Cultibus Alciden inftruit illa fuis. -*

Dat tenues tunicas, Gaetulo murice tin&as:
C $

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Ridet amatorem Lyda puella fuum.

Ve{{e Deus lufus fallentes lumina veftes
INon amat; et nudos ad fua facra vocat.
Adde peregrinae cauffam , mea Mufa , Latinam;
Inque fuo nofter puluere currat equus.
Cornipedi Fauno caefa de more capella.
Venit ad exiguas turba vocata dapes.
Dumque ficerdotes verubus tranffuta falignis
Exta parant, medias Sole tenente vias :
Romulus, et frater, paftoralisque iuuentus,
Solibus et campo corpora nuda dabant:
[ Caeftibus, et iaculis, et miffi pondere faxi
Brachia per lufus experienda dabant.]
Paftor ab excelfo, Per deuia rura iuuencos,
Romule praedones, eripe , dixit, agunt.
Longum erat armari. diuerfis exit uterque
Partibus. accurfu praeda recepta Remi.
Vt rediit, verubus ftridentia detrahit exta:
Atque ait, Haec certe non nifi viétor edet.
Di&a facit, Fabiique fimul. venit irritus illuc
Romulus, et menfas offaque nuda videt.
Rifit ; et indoluit Fabios potuiffe Remumque
Vincere : Quin&tilios non potuiffe fuos.
Fama manet fa&i. pofito velamine currunt:
Et memorem famam , quod bene ceffit , habet,
Forfitan et quaeras, cur fit locus ille Lupercal;
Quaeue diem tali nomine cauffa notet.
Ilia Veftalis coeleftia femina partu
Ediderat , Patruo regna tenente fuo.
Is iubet auferri pueros , et in amne necari.
Quid facis ? ex iftis Romulus alter erit.
Iuffa recufantes peragunt lacrimofa miniftri.
Flent tamen, et geminos in loca iuffa ferunt.
Albula, quem Thybrin merfus Tiberinus in unda
Reddidit, hibernis forte tumebat aquis.
Hic, ubi nunc Fora funt, lintres errare videres;
Quaque iacent valles, Maxime Circe , tuae.
Huc ubi venerunt , nec iam procedere poffùnt

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »