Imatges de pàgina
PDF

1)

Et lato moriens peétore plangit humum.
Immolat ex illis taurum tibi Iuppiter unum
Viétor, et Euandrum ruricolasque vocat. 583
Conftituitque fibi , quae Maxima dicitur , aram,
IHic ubi pars urbis de boue nomen habet.
Nec tacet Euandri mater, prope tempus adeffe,
Hercule quo tellus fit fatis ufa fuo.
At felix vates , ut dis gratiffima vixit, 585
Poffidet hunc Iani fic dea menfe diem.
Idibus in magni caftus Iouis aede facerdos
Semimaris flammis vifcera libat ouis:
Redditaque eft omnis populo prouincia noftro ;
Et tuus Augufto nomine di&tus auus. 49o
Perlege difpofitas generofà per atria ceras;
Contigerunt nulli nomina tanta viro.
Africa vi&orem de fe vocat: alter Ifauras,
Aut Cretum domitas teftificatur opes.
Hunc Numidae faciunt, illum Meffama fuperbum ; 4595
Ille Numantina traxit ab urbe notam.
Et mortem et nomen Drufo Germania fecit.
Me miferum , virtus quam breuis illa fuit !
Si petat a viétis ; tot fumat nomina Caefar,
Quot numero gentes maximus orbis habet. 6oo
Ex uno quidam celebres, aut torquis ademtae,
Aut Corui titulos auxiliaris habent.
NMagne , tuum nomen rerum menfura tuarum eft:
Sed qui te vicit, nomine maior erat.
Nec gradus eft ultra Fabios cognominis ullus. 605
Illa domus meritis Maxima di&ta fuis.
Sed tamen humanis celebrantur honoribus omnes :
Hic focium fummo cum Ioue nomen habet.
Sancta vocant Augufta Patres: Augufta vocantur
Templa, facerdotum rite dicata manu. 61 c
Huius et augurium dependet origine verbi,
Et quodcumque fua Iuppiter auget ope.
Augeat imperium noftri Ducis, augeat annos:
Protegat et veßras querna corona fores.

Aufpicibusque deis tanti cognominis heres
Omine fufcipiat, quo pater, orbis onus.
efpiciet Titam a&tas ubi tertius Idus;
Fient Parrhafiae facra relata deae.
Nam prius Aufonias matres carpenta vehebant:
(Haec quoque ab Euandri diéta parente reor.)
Mox honor eripitur, matronaque deftinat omnis
Ingratos nulla prole nouare viros.
Neue daret partus ; i&tu temeraria caeco
Vifceribus crefcens excutiebat onus.
Corripuiffe Patres aufas immitia nuptas,
Ius tamem exemtum reftituiffe, ferunt.
Einaque nunc pariter Tegeaeae facra parenti
Pro pueris fieri virginibusque iubent.
Scortea non illi fas eft inferre facello,
Ne violent puros exanimata focos.
Si quis amas ritus veteres, adfifte precanti:
Nomina percipies mon tibi nota prius.
Porrima placantur Pofluertaque , fiue forores,
Siue fugae comites, Maenali Nympha , tuae.
Altera, quod porro fuerat, ceciniffe putatur:
Altera verfurum poftmodo quidquid erat.
andida te niueo pofuit lux proxima templo,
Qiia fert fublimes alta Moneta gradus:
Nunc bene profpicies Latiam, Concordia, turbam :
Nunc te facratae reftituere manus.
Furius (antiquum) populi fuperator Hetrufci
Vouerat, et voti foluerat ante fidem.
Cauffa, quod a patribus fumtis fecefferat armis
Vulgus ; et ipfa fuas Roma timebat opes.
Cauffa recens melior. paffos Germania crines
Porrigit aufpiciis, Dux venerande , tuis.
Inde triumphatae libafti munera gentis;
Templaque fecifti, quam colis ipfe , Deae.
Haec tua conftituit Genetrix et rebus et ara,
Sola toro magni digna reperta Iouis.
aec ubi tranfierint; Capricorno, Phoebe, reli&o,
Per iuuenis curres figna gerentis aquam.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

cptimus hinc Oriens cum fe demiferit undis;
Fulgebit toto iam Lyra nulla polo.
idere ab hoc, ignis venienti nocte Leonis 655
Qui micat in medio pe&tore, merfus erit.
E R quater euolui fignantes tempora Faftos ;
Nec Sementiua eft ulla reperta dies :
Cum mihi , fenfit eninm , Lux haec indicitur, inquit,
Mufa. quid a faftis non ftata facra petis? * 66o
Vtque dies incerta facro , fic tempora certa ;
Seminibus ia£tis eft ubi foetus ager.
State coronati plenum ad praefepe iuuenci:
Cum tepido veftrum vere redibit opus.
Rufticus emeritum palo fufpendat aratrum : 665
Omne reformidat frigida vulnus humus.
Villice , da requiem terrae, femente pera&ta:
Da requiem , terram qui coluere , viris.
Pagus agat feftum , pagum luftrate , coloni ;
Et date paganis amnua liba focis. 67o
Placentur matres frugum, Tellusque , Ceresque,
Farre fuo , grauidae vifceribusque fuis.
Officium commune Ceres et Terra tuentur.
Haec praebet cauffam frugibus , illa locum.
Confortes operum , per quas correéta vetuftas, 67 S
Quernaque glans vi&a eft utiliore cibo ;
Frugibus immenfis auidos fatiate colonos,
Vt capiant cultus praemia digna fui.
Vos date perpetuos teneris fementibus au&ilis:
Nec noua per gelidas herba fit ufta niues. 6So.
Cum ferimus ; coelum ventis aperite ferenis:
Cum latet ; aetherea fpargite femem aqua.
Neue graues cultis Cerealia doma, cauete,
Agmine laefuro depopulentur aues.
Vos quoque fubiectis, formicae, parcite granis: 685
Poft meffem praedae copia maior erit.
Interea crefcat fcabrae rubiginis expers,
Nec vitio coeli palleat aegra feges.
Et neque deficiat macie, neque pinguior aequo

Diuitiis pereat luxuriofa fuis. - 69v) Et careant loliis , oculos vitiantibus, agri ; Nec fterilis culto furgat auena folo. Triticeos foetus , paffuraque farra bis ignem, Hordeaque ingenti foenore reddat ager. Hoc ego pro vobis , hoc vos optate coloni: 695 Efficiantque ratas utraque diua preces. Bella diu tenuere viros. erat aptior enfis Vomere : cedebat taurus arator equo. Sarcula ceffabant : verfique in pila ligones, Faétaque de raftri pondere caffis erat. 7co Gratia dis, domuique tuae : religata catenis Iampridem noftro fub pede bella iacent. Sub iuga bos veniat ; fub terras femem aratas. Pax Cererem nutrit: pacis alumna Ceres. t quae venturas praecedet fexta Kalendas, 7O5 Hac funt Ledaeis templa dicata deis. Fratribus illa deis fratres de gente deorum Circa Iuturnae compofuere lacus. Ipfum nos carmen deducit pacis ad aram. Haec erit a menfis fime fecunda dies. 7 1o Frondibus A&iacis comtos redimita capillos, Pax ades ; et toto mitis im orbe mane. Dum defunt hoftes , defit quoque cauflà triumphi. Tu ducibus bello gloria maior eris. Sola gerat miles , quibus arma coërceat , arma: 71 5 Canteturque fera, nil nifi pompa, tuba. Horreat Aeneadas et primus et ultimus orbis : Si qua parum Romam terra timebit , amet. Tura , facerdotes, pacalibus addite flammis ; Albaque percuffâ vi&tima fronte cadat. 72o Vtque domus, quae praeftat eam, cum pace perennet, Ad pia propenfos vota rogate deos. Sed iam prima mei pars eft exaéta laboris ; Cumque fuo finem meufe libellus habet,

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

P. OVIDII NASO NIS
F A S T O R V M

[ocr errors]

Ianus habet finem. cum carmine crefcit et annus.
Alter ut hinc menfis , fic liber alter eat.
Nunc primum velis, Elegi , maioribus itis :
Exiguum (memini) nuper eratis opus.
Certe ego vos habui faciles in amore miniftros ; - 4;
Cum lufit numeris prima iuuenta fuis.
Idem facra cano , fignataque tempora Faftis.
Ecquis ad haec illinc crederet effe viam ?
Haec mea militia eft. ferimus, quae poffumus, arma.
Dextraque non omni munere noftra-vacat. io
Si mihi non valido torquentur pila lacerto ;
Nec bellatoris terga premuntur equi ;
Nec galea tegimur, nec acuto cingimur enfe ;
(His habilis telis quilibet effe poteft.)
At tua profequimur ftudiofo pe&ore , Caefar, 1$
Nomina: per titulos ingredimurque tuos.
Ergo ades, et placido paullum mea munera vultu
Refpice ; pacando {i quid ab hofte vacas.
ebrua Romani dixere piamina patres:
Nunc quoque dant verbo plurima figna fidem, 2o
Pontifices ab rege petunt et Flamine lanas,
Quis veteri lingua Februa nomen erat.
Quaeque capit lictor domibus purgamina certis,
P. Ouid. Na/. Opera. Tom. III. C. Torri.

« AnteriorContinua »