Imatges de pàgina
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

At- tu tam placido , quam nos quoque fenfimus illum,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Qui vicit femper, viâis vt parcere pofîèt: 125
Claufit et aeterna ciuica bella fera.
Multa metu poenae , poena qui pauca coërcet;
Et iacit inuita fulmina rara manu.
Ergo tam placidas orator miffus ad aures,
Vt propior patriae fit fuga noftra, roga. 13O
Ille ego fum, qui te colui ; quem fefta folebat
Inter conuiuas menfa videre tuos.
Ille ego, qui duxi veftros Hymenaeon ad ignes;
Et cecini faufto carmina digna toro. -
Cuius te folitum memini laudare libellos, 135
Exceptis, domino qui nocuere fuo.
Cui tua nomnumquam miranti fcripta legebas,

[ocr errors]

Inque fuis habuit matertera Caefaris ante :
Quarum iudicio fi qua probata , proba eft.

ipfà fua melior fama , laudantibus iftis,
Claudia diuina mom eguiffet ope.

Nos quoque praeteritos fine labe peregimus annos. I45
Proxima pars vitae tranfilienda meae.

Sed de me vt fileam, coniux mea farcina veftra eft.
Non potes hanc falua diffimulare fide.

Confugit haec ad vos: veftras ample&itur aras.
Iure venit cultos ad fibi quisque Deos. I 5o

Flensque rogat, precibus lenito Caefare veftris.
Bufta fui fiant,vt propiora viri.

[ocr errors]

anc tibi Nafo tuus mittit, Rufine, falutem ;

Qui mifer efi , vlli fi fuus effe poteft.
Reddita confufae muper folatia menti

Auxilium noftris fpemque tulere malis.
Vtque Machäoniis Paeantius artibus heros <;

Lenito medicam vulnere fenfit opem :
Sic ego mente iacens, et acerbo faucius iélu ,

Adme.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Admonitu coepi fortior effe tuo.
Et iam deficiens fic ad tua verba reuixi,
Vt folet imfufo vema redire mero.
Non tamen exhibuit tantas facundia vires,
Vt mea fint diétis pe&ora fana tuis.
Vt multum noftrae demas de gurgite curae ;
Non minus exhaufto, quod fuperabit, erit.
Tempore ducetur longo fortaffe cicatrix.
Horrent admotas vulnera cruda manus.
Non e(t in medico femper, releuetur vt aeger :
Interdum doêta plus valet arte malum.
Cermis, vt e molli fanguis pulmone remiffus
Ad Stygias certo limite ducat aquas.
Adferat ipfe licet facras Epidaurius herbas;
Sanabit nulla vulnera cordis ope.
Tollere nodofam nefcit medicina podagram,
Nec formidatis auxiliatur aquis.
Cura quoque interdum nulla medicabilis arte;
Aut, vt fit, longa eft extenuanda mora.
Cum bene firmarunt animum praecepta iacentem,
Sumtaque funt nobis peétoris arma tui ;
Rurfus amor patriae, ratione valentior omni,
Quod tua texuerunt fcripta, retexit opus.
Siue pium vis hoc, fiue hoc muliebre vocari ;
Confiteor mifero molle cor effe mihi.
Mon dubia eft Ithaci prudentia : fed tamen optat
Fumum de patriis poffe videre focis.
Nefcio, qua natale folum dulcedine captos
Ducit, et immemores non finit effe fui.
Quid melius Roma ? Scythico quid frigore peius ?
Huc tamen ex illa barbarus vrbe fugit.
Cum bene fit claufae cauea Pandione natae 3
Mititur in filuas illa redire fuas.
Adfuetos tauri faltus, adfueta leones
(Nec feritas illos impedit) antra petunt.
Tu tamen exfilii morfus e peétore noftro
Fomentis fperas cedere poffe tuis.
R 3

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Effice, vos ipfi ne tam mihi fitis amandi, 45
Talibus vt leuius fit caruiffe malum.
At, puto, qua fueram genitus , tellure carenti ,
In tamen humano contigit effe loco.
Orbis in extremi iaceo defertus arenis :
Fert vbi perpetuas obruta terra niues. 6©
Non ager hic pomum , non dulces educat vuas :
Non falices ripa, robora monte virent.
Neue fretum terra laudes magis, aequora fen^per
Ventorum rabie, folibus orba , tument.
Quocumque adfpicias, campi cultore carentes. S5
Vaftaque , quae nemo vindicet, arua iacent.
Hoftis adeft, dextra laeuaque a parte timendus ;
Vicinoque metu terret vtrumque latus.
Altera Biftomias pars eft fenfura fariffas,
Altera Sarmatica fpicula miffa manu. 6®
I nunc, et veterum nobis exempla virorum •
Qui forti cafum. mente tulere , refer.
Et graue magnanimi robur mirare Rutili ,
Non vfi reditus conditione dati.
Smyrna virum tenuit, non Pontus et hoftica tellus: 6$
Paene minus nullo Smyrna petenda loco.
Non doluit patria Cynicus procul effe Sinopeus :
Legit enim fedes, Attica terra, tuas.
Arma Neoclides qui Perfica contudit armis ,
Argolica primam fenfit in vrbe fugam. 7o
Pulfus Ariftides patria Lacedaemona fugit:
Inter quas dubium , quae prior effet, erat.
Caede puer faéta Patroclus Opunta reliquit ,
Theffaliamque adiit, hofpes Achillis, humum•
Exful ab Haemonia Pirenida ceffit ad vndam , 7$
Quo duce trabs Colchas facra cucurrit aquas.
Liquit Agenorides Sidonia moenia Cadmus •
Poneret vt muros in meliore loco.
Venit ad Adraftum Tydeus, Calydone fugatus;
Et Teucrum Veneri grata recepit humus. 8o
Quid referam veteres Romanae gentis, apud quos

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Exfulibus tellus vltima Tybur erat ? Perfequar vt cunétos; nulli datus omnibus aeuis Tam procul a patria eft, horridiorue locus. Quo magis ignofcat fapientia veftra dolenti, - 85 Qui facit ex di&tis non ita multa tuis. Nec tamen infitior, fi poffint noftra coïre Vulnera ; praeceptis poffe coïre tuis. Sed vereor, ne me fruftra feruare labores: Neu iuuer admota perditus aeger ope. 9O Nec loquor haec, quia fit maior prudentia nobis ; Sed finm , quam medico , notior ipfe mihi. Vt tamen hoc ita fit, munus tua grande voluntas Ad me peruenit, confuliturque boni.

[ocr errors]

am mihi deterior canis adfpergitur aetas; Iamque meos vultus ruga femilis arat : Iam vigor, et quaffo languent im corpore vires; Nec, iuueni lufus qui placuere , placent. INec fi me fubito videas, agnofcere poffis: $ Aetatis fa&a eft tanta ruina meae. Confiteor facere haec annos : fed et altera cauffa eft, Anxietas animi, continuusque labor. Nam mea per longos fi quis mala digerat annos, (Crede mihi,) Pylio Neftore maior ero. Io Cernis vt in duris (et quid boue firmius ?) aruis Fortia taurorum corpora frangat opus. 'Quae numquam vacuo folita eft ceffare nouali ,

[ocr errors]

Firma fit illa licet, foluetur in aequore mauis,
Quae numquam liquidis ficca carebit aquis.

Me quoque debilitat feries immenfa malorum,
Ante meum `tempus cogit et effe fenem. 2o

Otia corpus alunt; animus quoque pafcitur illis.
Immodicus contra carpit vtrumque labor.

[ocr errors]
« AnteriorContinua »