Imatges de pàgina
PDF

Fefta corymbiferi celebrabas Graecia Bacchi,
Tertia quae folito tempore bruma refert.
Di quoque cultores gelidi venere Lycei, 39 5
Et quiçumque ioci non alienus erat :
Panes, et in Venerem Satyrorum prona iuuentus;
Quaeque colunt amnes, folaque rura, Deae.
Venerat et fenior pando Silenus afello,
Quique rubro pauidas inguine terret aues. 4QO
Dulcia qui dignum nemus in conuiuia na&i
Gramine veftitis adcubuere toris.
Vina dabat Liber: tulerat fibi quisque coronam.
Mifcendas parce riuus agebat aquas.
Naîdes effufis aliae fine pe&inis ufu, 405
Pars aderant, pofitis arte manuque comis.
Illa fuper furas tunicam colleéta miniftrat:
Altera diffuto pe&us aperta finu.
Exferit haec humerum : veftem trahit illa per herbas.
Impediunt teneros vincula nulla pedes. 4IO
Hinc aliae Satyris incendia mitia praebent:
Pars tibi , qui pinu tempora nexa geris:
Te quoque, imexftin&tae Silene libidinis, urunt.
Nequitia eft , quae te non finit effe fenem.
At ruber, hortorum decus et tutela , Priapus 4I 5
Omnibus ex illis Lotide captus erat. -
Hanc cupit, hanc optat : fola fufpirat in illa:
Signaque dat nutu ; follicitatque notis.,
Faftus ineft pulchris , fequiturque fuperbia formam.
Irrifum vultu defpicit illa fuo. - 42Q
Nox erat: et, vino fomnum faciente, iacebant
Corpora, diuerfis vi&a fopore locis.
Lotis in herbofa, fub acernis ultima ramis,
Sicut erat lufu feffa , quieuit humo.
Surgit amans: animamque tenens, veftigia furtim 435
Sufpenfo digitis fert taciturna gradu.
Vt tetigit niueae fecreta cubilia Nymphae ;
Ipfa fui flatus ne fonet aura, cauet.
Et iam finitima corpus librabat in herba:

Illa tamen multi plena foporis erat.
Gaudet : et, a pedibus tra&to velamine, vota
Ad fua felici coeperat ire via.
Ecce rudens rauco Sileni ve&tor afellus
Intempeftiuos edidit ore fonos.
Territa confurgens Nymphe manibusque Priapum
Reiicit , et fugiens concitat omne nemus.
At Deus, obfcaena nimium quoque parte paratus,
Ormmibus ad Lunae lumina rifus erat.
Morte dedit poenas au&tor clamoris: et hinc eft
Hellefpontiaco vi&tima grata Deo.
Inta&tae fueratis aues, folatia ruris,
Adfuetum filuis, innocuumque genus ;
Quae facitis nidos, quae plumis oua fouetis,
Et facili dulces editis ore modos.
Sed nihil ifta iuuant: quia linguae crimen habetis,
Dique putant mentes vos aperire fuas.
Nec tamen id falfum. nam , Dis ut proxima quaeque,
Nunc penna veras, nunc datis ore notas.
Tuta diu volucrum proles, tum denique caefa eft:
Iuueruntque deos indicis exta fui,
Ergo faepe fuo coniux abduéla marito,
Vritur in calidis alba columba focis.
Nec defenfa iuuant Capitolia, quo minus anfer
Det iecur in lances, Inachi lauta, tuas.
No&e deae No&i cri[tatus caeditur ales,
Quod tepidum vigili prouocat ore diem.
Interea Delphin , clarum fuper aequora fidus,
Tollitur ; et patriis exferit ora vadis.
ftera lux hiemem medio difcrimine fignat:
Aequaque praeteritae, quae fuperabit, erit.

roxima profpiciet Tithono nupta reliéto
Arcadiae facrum pontificale deae.
Te quoque lux eadem, Turni foror , aede recepit;
Hic ubi Virginea campus obitur aqua. -
Vnde petam cauffas horum , moremque facrorum?
Dirigat in medio quis mea vela freto ?
B 5

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ipfa mone , quae nomen habes a carmine du&um,
Propofitoque faue , ne tuus erret honos.
Orta prior luna (de fe fi creditur ipfi)
A magno tellus Arcade momen habet. 47s
Hic fuit Euander : qui , quamquam clarus utroqne,
Nobilior facrae fanguine matris erat.
Quae, fimul aethereos animo conceperat ignes;
Ore dabat vero carmina plena Dei.
Dixerat haec nato motus inftare, fibique, 47 &
Multaque praeterea, tempore na&ta fidem.
Nam iuuenis, vera mimium cnm matre, fugatus
Deferit Arcadium , Parrhafiumque larem.
Cui genetrix fenti , Fortuna viriliter, inquit,
(Sifte, puer, lacrimas) ifta ferenda tibi eft. 48C,
Sic erat in fatis: nec te tua culpa fugauit;
Sed Deus. offenfo pu!fus es urbe Deo.
Non meriti poenam pateris, fed Numinis iram.
Eft aliquid magnis crimem abeffe malis.
Confcia mens ut cuique fua eft , ita concipit intra 48 5
Pe&ora pro faéto fpemque metumque fuo.
Nec tamen ut primus moere mala talia paflus:
Obruit ingentes ifta procella viros.
Paffus idem, Tyriis qui quondam pulfus ab oris,
Cadmus, in Aonia conftitit exful humo. 497)
Paffus idem Tydeus, et idem Pagaséus Iäfon :
Et quos praeterea longa referre mora eft.
Omne folum forti patria eft ; ut pifcibus aequor:
Vt volucri, vacuo quidquid in orbe patet.
Nec fera tempeftas toto tamen horret in anno: 49 S
Et tibi (crede mihi) tempora veris erunt.
Vocibus Euander firmata mente parentis
Naue fecat flu&tus, Hefperiamque tenet.
Iamque ratem do&tae monitu Carmentis in amnem
Egerat, et Tufcis obuius ibat aquis. 6Qo
Fluminis illa latus, cui funt vada iunëta Terenti,
Adfpicit ; et fparfas per loca fola cafas.
Vtque erat, inimiiiis puppim ftetit ante capillis;

Continuitque manum torua regentis iter. Et procul in dextram tendens fua brachia ripam, 6O$ Pinea non fano ter pede texta ferit. Neue daret faltum properans infiftere terrae, Vix eft Euandri vixque retenta manu. Dique petitorum, dixit , faluete locorum ; Tuque nouos coelo terra datura deos: 4, IO Fluminaque, et Fontes, quibus utitur hofpita tellns, Et nemora et filuae, Naiadumque chori : Efte bonis auibus vifi natoque, mihique: Ripaque felici ta&a fit ifta pede. Fallor ? an hi fient ingentia moenia colles ? $ I$ Iuraque ab hac terra caetera terra petet? Montibus his olim totus promittitur orbis. Quis tantum fati credat habere locum ? Et iam Dardaniae tangent haec litora pinus. Hic quoque cauffa noui femina Martis erit. 62o Care nepos, Palla, funefta quid induis arma ? Indue. non humili vindice caefus eris. Vi&a tamen vinces, euerfaque Troia refurges. Obruet hoftiles ifta ruina domos. Vrite viétrices Neptunia Pergama flammae: 625 Num minus hic toto eft altior orbe cimis ? Iam pius Aeneas facra , et facra altera patrem, Adferet. Iliacos excipe , Vefta , Deos. Tempus erit, cum vos , orbemque tuebitur idem : Et fient ipfo facra colente Deo : $3o Et penes Auguftos patriae tutela manebit. Hanc fas imperii frena tenere domum. Inde nepos matusque Dei (licet ipfe recufet) Pondera coelefti mente paterna feret. Vtque ego perpetuis olim facrabor in aris; $35 Sic Augufta nouum Iulia numen erit. Talibus ut noftros di&is defcendit in annos, Subftitit in medios praefcia lingua fonos. Puppibus egreffus Latia ftetit exful in herba. Felix, exfilium cui locus ille fuit. 64o Nec

Nec mora longa fuit. ftabant noua te&a : nec a!ter
Montibus Aufoniis Arcade maior erat.
Ecce boues illuc Erytheïdas adplicat heros,
Emenfus longi clauiger orbis iter.
Dumque huic hofpitium domus eft Tegeaea ; vagantur
Incuftoditae laeta per arua boues.
Mane erat: excuffus fomno Tirynthius hofpes
De numero tauros fentit abefTe duos.
Nulla videt taciti quaerens veftigia furti ;
Traxerat auerfos Cacus in amtra feros ;
Cacus, Aventinae timor atque infamia filuae,
Non leue finitimis hofpitibusque malum.
Dira viro facies ; vires pro corpore ; corpus
Grande 5 pater monftri Mulciber huius erat.
Proque domo longis fpelunca receffibus ingens,
Abdita, vix ipfis inuenienda feris.
Ora fuper poftes adfixaque brachia pendent,
Squallidaque humanis offibus albet humus.
Seruata male parte boum Ioue natus abibas:
Mugitum rauco furta dedere fono.
Accipio reuocamen, ait ; vocemque fecutus
Impia per filuas ultor ad antra venit.
Ille aditum fra&i praeftruxerat obiice montis:
Vix iuga mouiffent quinque bis illud opus.
Nititur hic humeris, (coelum quoque federat illis)
Et vaftum motu collabefa&at onus.
Quod fimul euulfum eft, fragor aethera tcrruit ipfum ;
I&taque fubfedit pondere molis humus.
Prima mouet Cacus collata proelia dextra ;
Remque ferox faxis ftipitibusque gerit.
Quis ubi nil agitur ; patrias male fortis ad artes
Confugit, et flammas ore fonante vomit.
Quas quoties proflat, fpirare Typhoëa credas,
Et rapidum Aetneo fulgur ab igne iaci.
Occupat Alcides, addu&aque claua trimodis
Ter quater aduerfi fedit in ore viri.
Ille cadit, mixtosque vomit cum fanguine fumos ;

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »