Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

P. OVIDII NASONIS
E P I S T O L A R V M
E X P O N T O

[ocr errors]

NÉ, Tomitanae iam non nouus incola terrae,
Hoe tibi de Getico litore mittit opus.
Si vacat, hofpitio peregrinos, Brute , libellos
Excipe, dumque aliquo, quolibet abde loco.
Publica non audent inter monumenta venire, S
Ne fuus hoc illis clauferit au£tor iter.
Ah quoties dixi , Certe nil turpe docetis !
Ite : patet caftis verfibus ille locus.
Non tamen accedunt ; fed, vt adfpicis ipfe, latere
Sub Lare priuato tutius effe putant. το
Quaeris, vbi hos poffis nullo componere laefo?
Qua fteterant Artes , pars vacat illa tibi.
Quid veniant, nouitate roges fortaffe fub ipfa.
Accipe, quodcumque eft, dummodo non fit amor.
Inuenies, quamuis non eft miferabilis index, I 5
Non minus hoc illo trifte , quod ante dedi.
Rebus idem , titulo differt, et epiftola cui fit
Non occultato nomine miffa docet.
Nec vos hoc vultis, fed nec prohibere poteftis:
Mufaque ad inuitos officiofa venit. 2o
Quidquid

[ocr errors]

Quidquid id eft , adiunge meis. nihil impedit ortos
Exfule, feruatis legibus, Vrbe frui.
Quod metuas non eft. Antoni fcripta leguntur:
Do&us et in promtu fcrinia Brutus habet.
Nec me nominibus furiofus confero tantis.
Saeua deos contra non tamen arma tuli.
Denique Caefareo , quod non defiderat ipfe,
Nom caret e noftris vllus honore liber.
Si dubitas de me ; laudes admitte Deorum :
Et carmen demto nomine fume meum.
Adiuuat in bello pacatae ramus oliuae:
Proderit Au&orem Pacis habere nihil?
cum foret Aeneae ceruix fubieâa parenti,
Dicitur ipfa viro flamma dediffe viam.
Fert liber Aeneadem : et non iter omne patebit ?
At patriae pater hic, ipfius ille fuit.
Ecquis ita eft audax , vt limine cogat abire
Ia&tantem Pharia tinnula fiftra manu ?
Ante deùm matrem cornu tibicen adunco
Cum canit ; exiguae quis ftipis aera neget?
Scimus ab imperio fieri nil tale Dianae:
Vnde tamen viuat vaticinator habet.
Ipfa mouent animos Superorum numina noftros ;
Turpe nec eft tali credulitate capi.
En ego , pro fiftro, Phrygiique foramine buxi,
Gentis lüleae nomina fanéta fero.
Vaticinor, moneoque ; locum date facra ferenti:
Nom mihi, fed magno pofcitur ille Deo.
Nec, quia vel merui , vel fenfi Principis iram,
A nobis ipfum nolle putate coli.
Vidi ego linigerae numen violafte fatentem
Ifidis, Ifiacos ante federe focos.
Alter, ob huic fimilem priuatus lumine culpam,
Qlamabat media, f& meruiffe , via.
Talia coeleftes fieri praeconia gaudent ;
Vt, fua quid valeant numina, tefte probent.
Saepe leuant poenas, ereptaque lumina reddunt ;

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Cum bene peccati poenituiffe vident. Poenitet o, (fi quid miferorum creditur vlli) Poenitet, et faéto torqueor ipfe meo ! 6o Cumque fit exfilium, magis eft mihi culpa dolori: Eftque pati poenas, quam meruiffe, minus. Vt mihi Di faueant, quibus eft manifeftior ipfe ; Poena poteft demi , culpa perennis erit. Mors faciet certe, ne fim , cum venerit, exful : 65 Ne non peccarim , mors quoque non faciet. Nil igitur mirum , fi mens mihi tabida fa&a De niue manantis more liquefcit aquae. Eftur vt occulta vitiata teredine nauis: Aequorei fcopulos vt cauat vnda falis: 7o Roditur vt fcabra pofitum rubigine ferrum : Conditus vt tineae carpitur ore liber: Sic mea perpetuos curarum pe&tora morfus, Fine quibus nullo conficiantur , habent. Mec prius hi mentem ftimuli, quam vita, relinquent: 75 Quique dolet citius, quam dolor , ipfe cadet. Hoc mihi fi Superi , quorum fumus omnia, credent; Forfitan exigua dignus habebor ope. Inque locum Scythico vacuum mutabor ab arcu. Plus ifto, duri , fi precer, oris ero. 80.

E P I S T O L A II. Maximo. axime , qui tanti menfuram nominis imples, Et geminas animi nobilitate genus; Qui nafci vt poffes, quamuis cecidere trecenti, Non omnes Fabiqs abftulit vna dies ; Forfitam, haec a quo mittatur epiftola, quaeras ; $ Quique loquar tecum, certior effe velis. Hei mihi ! quid faciam ? vereor, ne nomine le&o Durus et auerfa cetera mente legas. Viderit haec fi quis ; tibi me fcripfiffe fateri Audebo, et propriis ingemuiffe malis. IO Viderit; audebo tibi me fcripfiffe fateri, Atque modum culpae notificare meae. Qui, cum me poena dignum grauiore fuiffe Confitear ; Confitear ; poffum vix grauiora pati. Hoßibus in mediis interque pericula verfor: I$ Tamquam cum patria pax fit ademta mihi. Qui, mortis faeuo geminent vt vulnere caufiàs, Omnia vipereo fpicula felle linunt. His eques inftru&us perterrita moenia luftrat, More lupi claufas circuéuntis oues. 2Q At femel intentus neruo leuis arcus equino Vincula femper habens irrefoluta manet. Te&a rigent fixis veluti vallata fagittis, Portaque vix firma fubmouet arma fera. Adde loci faciem , * nec fronde , nec arbore laeti, 2$ Et quod iners hiemi continuatur hiems. Hic me pugnantem cum frigore , cumque fagittis, Cumque meo fato , quarta fatigat hiems. fine carent lacrimae » nifi cum ftupor obftitit illis: Et fimilis morti pectora torpor habet. 3» Felicem Niobem, quamuis tot funera vidit, Quae pofuit fenfum faxea faéta mali ! Vos quoque felices , quarum clamantia fratrem Cortice velauit populus ora nouo. Ille ego fum, lignum qui non admittar in vllum ; 35 Ille ego fum, fruftra qui lapis effe velim. Ipfa Medufa oculis veniat licet obuia noftris, Admittat vires ipfa Medufa fuas. Viuimus, vt fenfu numquam careamus amaro : Et grauior longa fit mea poena mora. 4O Sic inconfumtum Tityi femperque renafcens Non perit, vt poffit faepe perire, iecur. At puto, cum requies, medicinaque publica, curae Somnus adeft , folitis nox venit orba malis. Somnia me terrent veros imitantia cafus : 45 Et vigilant fenfus in mea damna mei. Aut ego Sarmaticas videor vitare fagittas: Aut dare captiuas ad fera vincla manus. Aut, vbi decipior melioris imagine fomni, Adfpicio patriae te&ta reli&ta meae. 8o P. Ouid. Naf. Oper4. Tom. III. R Rt

Et modo vobifcum, quos fum veneratus, amici,
Et modo cum cara coniuge, multa loquor.
Sic, vbi percepta eft breuis et non vera voluptas,
Peior ab admonitu fit ftatus ifte boni.
Siue dies igitur caput hoc miferabile cernit, 6 5
Siue pruinofi Noëtis aguntur equi ;
Sic mea perpetuis liquefiunt pe&tora curis,
Ignibus admotis vt noua cera folet.
Saepe precor mortem , mortem quoque deprecor idem ;
Ne mea Sarmaticum contegat offa folum. 6o
Cum fubit, Augufti quae fit clementia; credo
Mollia naufragiis litora poffe dari. i
Cum video, quam fint mea fata tenacia, frangor ;
Spesque leuis magno viéta timore cadit.
INec tamen vlterius quidquam fperoue precorue, 65
Quam male mutato poffe carere loco.
Aut hoc, aut nihil eft, pro me tentare modefte
Gratia quod faluo veftra pudore queat.
Sufcipe, Romanae facundia , Maxime , linguae,
Difficilis cauffae mite patrocinium. 7o
Eft mala, confiteor: fed te bona fiet agente.
Lemia pro mifera fac modo verba fuga.
Nefcit enim Caefar , quamuis Deus omnia norit,
Vltimus hic qua fit conditione locus.
IMagna tenent illud rerum molimina numem : 7 5
Haec eft coelefti peétore cura minor.
Nec vacat, in qua fint pofiti regione Tomitae,
Quaerere , finitimo vix loca nota Getae.
Aut quid Sauromatae faciant, qnid Iäziges acres,
Cultaque Orefteae Taurica terra Deae. 3O
Quaeque aliae gentes, vbi frigore conftitit I{ter ,
I)ura meant celeri terga per ammis equo.
Maxima pars hominum nec te, pulcherrima, curant,
Roma ; nec Aufonii militis arma timent.
Dant animos arcus illis plenaeque pharetrae ; 8$
Quamque libet longis curfibus aptus equus .
Quodque fitim didicere diu tolerare famemque ;
quodque

« AnteriorContinua »