Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Quamue malis aliam quaerere coner opem?

Siue locum fpecto; locus eft inamabilis; et quo

Effe nihil toto triftius orbe potest.

Siue homines; vix funt homines hoc nomine digni:

Quamque lupi, faeuae plus feritatis habent. Non metuunt leges, fed cedit viribus aequum;

Victaque pugnaci iura fub ense iacent. Pellibus et laxis arcent male frigora braccis ;

Oraque funt longis horrida tecta comis.

In paucis remanent Graiae veftigia linguae:

Haec quoque iam Getico barbara facta fono
Vnus in hoc populo nemo eft, qui forte Latine
Quaelibet e medio reddere verba queat.
Ille ego Romaņus vates (ignofcite Mufae)
Sarmatico cogor plurima more loqui.

45

50

$5

En pudet, et fateor; iam defuetudine longa

Vix fubeunt ipfi verba Latina mihi.

Nec dubito, quin fint et in hoc non pauca libello
Barbara. non hominis culpa, fed ifta loci.

60

Ne tamen Aufoniae perdam commercia linguae;
Et fiat patrio vox mea muta fono;

Ipfe loquor mecum, defuetaque verba retracto;
Et ftudii repeto figna finiftra mei.

Sic animum tempusque traho: meque ipfe reduco

65

A contemplatu, fubmoueoque, mali.

Carminibus quaero miferarum obliuia rerum.
Praemia fi ftudio confequor ifta, sat est.

VIII.

ELEGIA

on adeo cecidi, quamuis deiectus, vt infra

Non

Te quoque fim: inferius quo nihil effe poteft.
Quae tibi res animos in me facit, improbe? curue
Cafibus infultas, quos potes ipfe pati?

Nec mala te reddunt mitem placidumue iacenti
Noftra, quibus poffint illacrimare ferae ?
Nec metuis dubio Fortunae ftantis in orbe

Numen, et exofae verba fuperba Deae?

Exiget ah dignas vltrix Rhamnufia poenas!

Impofito calcas quid mea fata pede?

Vidi ego naufragiumque, viros et in aequore mergi :
Et, Numquam, dixi, iuftior vnda fuit.

Vilia qui quondam miferis alimenta negarat,

Nunc mendicato pafcitur ipfe cibo.

Paffibus ambiguis Fortuna volubilis errat,

[blocks in formation]

Sed modo laeta fauet, vultus modo fumit acerbos;
Et tantum conftans in leuitate fua eft.
Nos quoque floruimus, fed flos erat ille caducus;

Flammaque de ftipula noftra breuisque fuit.
Neue tamen tota capias fera gaudia mente;

Non eft placandi fpes mihi nulla Dei. Vel quia peccaui citra fcelus; vtque pudore

Non caret, inuidia fic mea culpa caret: Vel quia nil ingens ad finem Solis ab ortu,

Illo, cui paret, mitius orbis habet.
Scilicet vt non eft per vim fuperabilis vlli,

Molle cor ad timidas fic habet ille preces.
Exemploque Deum, quibus acceffurus et ipfe eft,
[Cum poenae venia plura roganda petam.]
Si numeres anno Soles et nubila toto,

Inuenies nitidum faepius iffe diem.
Ergo, ne noftra nimium laetere ruina,

Reftitui quondam me quoque poffe puta. Poffe puta fieri, lenito Principe, vultus

Vt videas media triftis in Vrbe meos: Vtque ego te videam caufsa grauiore fugatum. Haec funt a primis proxima vota mihi.

ELEGIA IX.

O tua fi fineres in nostris nomina poni

Carminibus; pofitus quam mihi faepe fores! Te folum meriti canerem memor; inque libellis

Creuiffet fine te pagina nulla meis.

Quid tibi deberem tota fciretur in Vrbe:

Q 3

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Exful in amifsa fi. tamen Vrbe legor.
Te praefens mitem, te noffet ferior aetas:
Scripta vetuftatem fi modo noftra ferent.
Nec tibi ceffaret doctus bene dicere lector:

Hic tibi feruato vate maneret honor.
Caefaris eft primum munus, quod ducimus auras;
Gratia poft magnos eft tibi habenda Deos.
Ille dedit vitam; tu, quam dedit ille, tueris:
Et facis accepto munere poffe frui.

Cumque perhorruerit cafus pars maxima noftros;
Pars etiam credi pertimuiffe velit,
Naufragiumque meum tumulo fpectarit ab alto,

Nec dederit nanti per freta faeua manum;

Seminecem Stygia reuocafti folus ab vnda.

10

Hoc quoque quod memores poffumus effe, tuum eft.

20

Dî tibi fe tribuant cum Caefare femper amicos:

Haec meus argutis, fi tu paterere, libellis

Non potuit votum plenius effe meum.

Poneret in multa luce videnda labor.

Se quoque nunc, quamuis eft iuffa quiefcere, quin te

25

Nominet inuitum, vix mea Mufa tenet.

Vtque canem pauidae nactum vestigia ceruae

Luftantem fruftra copula dura tenet.

Vtque fores nondum referati carceris acer

Nunc pede, nunc ipsa fronte, laceffit equus;

30

Sic mea, lege data vincta atque inclufa, Thalia
Per titulum vetiti nominis ire cupit.

Ne tamen officio memoris laedaris amici,

Parebo iuffis (parce timere) tuis,

At non parerem, nifi fi meminiffe putares.

Hoc quod non prohibet vox tua; gratus ero. Dumque (quod o breue fit!) lumen folare videbo!

Seruiet officio fpiritus ifte tuo,.

ELEGIA X.

Vt fumus in Ponto, ter frigore conftitit Ifter:

Facta eft Euxini dura ter vnda maris.

35

At

At mihi iam videor patria procul effe tot annis,

Dardana quot Graio Troia fub hofte fuit.
Stare putes; adeo procedunt tempora tarde:

Et peragit lentis paffibus annus iter.
Nec mihi folftitium quidquam de noctibus aufert:

Efficit anguftos nec mihi bruma dies.
Scilicet in nobis rerum natura nouata eft;

Cumque meis curis omnia longa facit.
Num peragunt folitos communia tempora motus,
Suntque magis vitae tempora dura meae?
Quem tenet Euxini mendax cognomine litus,

Et Scythici vere terra finiftra freti.
Innumerae circa gentes fera bella minantur;

Quae fibi non rapto vivere turpe putant. Nil extra tutum eft. tumulus defenditur aegre

Moenibus exiguis, ingenioque loci.

Cnm minime credas; vt aues, denfiffimus hoftis
Aduolat, et praedam vix bene vifus agit.

Saepe intra muros claufis venientia portis

Per medias legibus noxia tela vias.

Eft igitur rarus, qui rus colere audeat : isque
Hac arat infelix, hac tenet arma manu.
Sub galea paftor iunctis pice cantat auenis;

Proque lupo pauidae bella verentur oues.
Vix ope caftelli defendimur: et tamen intus
Mixta fagit Graiis barbara turba metum.
Quippe fimul nobis habitat discrimine nullo

10

IS

20

25

. Barbarus et tecti plus quoque parte tenet.

30

Quos vt non timeas, poffis odiffe videndo

Pellibus et longa tempora tecta coma.

Hos quoque, qui geniti Graia creduntur ab vrbe,
Pro patrio cultu Perfica bracca tegit.

Exercent illi fociae commercia linguae.

Per geftum res eft fignificanda mihi.

35

Barbarus hic ego fum; quia non intelligor vlli:
Et rident ftolidi verba Latina Getae.

Meque palam de me tuto mala faepe loquuntur :

Q4

Forfitan

Forfitan obiiciunt exfiliumque mihi.

Vtque fit, in me aliquid, fi quid dicentibus illis

Abnuerim, quoties adnuerimque, putant. Adde, quod iniuftum rigido ius dicitur ense:

Dantur et in medio vulnera faepe foro.

40

O duram Lachefin, quae tam graue fidus habenti
Fila dedit vitae non breuiora meae!

45

Quod patriae vultu, veftroque caremus, amici;
Quodque hic in Scythicis finibus effe queror;
Vtraque poena grauis. merui tamen Vrbe carere;

Non merui tali forfitan effe loco.

Quid loquor ah demens? ipfam quoque perdere vitam

Caefaris offenfo numine dignus eram.

Quod

[blocks in formation]

te nefcio quis per iurgia dixerit effe

Exfulis vxorem, litera quefta tua eft.

Indolui; non tam mea quod fortuna male audit,

Qui iam confueui fortiter effe mifer:

Quam quia, cui minime vellem, fim cauffa pudoris ;

Teque rear noftris erubuiffe malis.

Perfer, et obdura. multo grauiora tulisti,

Cum me furripuit Principis ira tibi.

50

Fallitur ifte tamen, quo iudice nominor exful.

Mollior eft culpam poena fecuta meam.

10

Maxima poena mihi eft, ipfum offendiffe; priusque

Veniffet mallem funeris hora mihi.

Quaffa tamen noftra eft, non fracta, nec obruta puppis:

Vtque caret portu; fic tamen exftat aquis.

Nec vitam, nec opes, nec ius mihi ciuis ademit,

Quae merui vitio perdere cuncta meo.

[ocr errors]

Sed quia peccato facinus non adfuit illi,

Nil nifi me patriis iuffit abeffe focis.

Caefareum numen, fic mihi, mite fuit.

Vtque aliis, numerum quorum comprendere non eft,

Ipfe relegati, non exfulis, vtitur in me

Nomine: tuta fuo iudice cauffa mea eft.

20

« AnteriorContinua »