Imatges de pàgina
PDF

Aequet humo turres, teétaque rapta ferat.
Pellibus, et futis arcent male frigore braccis;
Oraque de toto corpore fola patent.
Saepe fonant moti glacie pendente capilli ,
Et nitet induâo candida barba gelu:
vdaque confiftunt formam feruantia teftae
Vina : nec haufta meri, fed data frufta bibunt.
Quid loquar, vt vinéti concrefcant frigore riui,
Deque lacu fragiles effodiantur aquae?
Ipfe , papyrifero qui non anguftior amne ,
NMifcetur vafto multa per ora freto,
Caeruleos ventis latices durantibus, Ifter
Congelat, et teëtis in mare ferpit aquis.
Quaque rates ièrant, pedibus nunc itur: et vndas
Frigore concretas vngula pulfat equi.
Perque nouos pontes fubter labentibus vndis
Ducunt Sarmatici barbara plauftra boues.
Vix equidem credar: fed cum fint praemia falfi
Nulla, ratam teftis debet habere fidem.
Vidimus ingentem glacie confiftere pontum ,
Lubricaque immotas tefta premebat aquas.
Nec vidiffe fat eft. durum calcauimus aequor:
Vndaque non vdo fub pede fumma fuit.
Si tibi tale fretum quondam, Leandre , fuiffet ;
Non foret anguftae mors tua crimen aquae.
Tum neque fe pandi poffunt delphines in auras
Tollere : conantes dura coërcet hiems.
Et quamuis Boreas iaétatis infonet alis,
Flu&us in obfeffo gurgite nullus erit.
Inclufaeque gelu ftabunt, vt marmore, puppes:
Nec poterit rigidas findere remus aquas.
Vidimus in glacie pifces haerere ligatos:
Et pars ex illis tum quoque viua fuit.
Siue igitur nimii Boreae vis faeua marinas,
Siue redundatas flumine cogit aquas ;
Protinus, aequato ficcis Aquilonibus Iftro,
Inuehitur celeri barbarus hoftis equo:

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

Hoftis equo pollens, longeque volaute fagitta , $ $
Vicinam late depopulatur humum. -
Diffugiunt alii ; nullisque tuentibus agros,
Incuftoditae diripiuntur opes.
Ruris opes paruae pecus, et ftridentia plauftra ;
Et quas diuitias incola pauper habet. &o
Pars agitur vin&tis poft tergum capta lacertis;
Refpiciens fruftra rura Laremque fuum.
Pars cadit hamatis mifere confixa fagittis ;
Nam volucri ferro tin&tile virus imeft.
Quae nequeunt fecum ferre aut abducere , perdunt: 65
Et cremat infontes hoftica flamma cafas.
Tum quoque, cum pax eft , trepidant formidine belli:
Nec quisquam preffo vomere fulcat humum.
Aut videt, aut metuit locus hic, quem non videt, hoftem.
Ceffat iners rigido terra reliéta fitu. 7o
Non hic pampinea dulcis latet vua fub vmbra ;
Nec cumulant altos feruida mufta lacus.
Poma negat regio: nec haberet Acontius, in quo
Scriberet hic dominae verba legenda fuae.
Adfpiceres nudos fine fronde, fine arbore, campos. 75
Heu loca felici non adeunda viro !
Ergo , tam late pateat cum maximus orbis,
Haec eft in poenam terra reperta meam?

[ocr errors]

Si quis es, infultes qui cafibus improbe noftris,
Meque reum , demto fine , cruentus agas;
Natus es e fcopulis, nutritus la&te ferino;
Et dicam filices pe&us habere tuum.
Quis gradus vlterior , quo fe tua porrigat ira , ç;
Reftat ? quidue meis cernis abeffe malis ?
Barbara me tellus, et inhofpita litora Ponti,
Cumque fuo Borea Maenalis wrfa videt.
Nulla mihi cum gente fera commercia linguae:
Omnia follic£ti funt loca plena metus. Io

[ocr errors]

Cinétaue montanis vt pauet agna lupis ;
Sic ego belligeris a gentibus vndique feptus
· Terreor , hofte meum paene premente latus.
Vtque fit exiguum poenae, quod coniuge cara,
Quod patria careo, pignoribusque meis ;
Vt mala nulla feram, nifi nudam Caefaris iram ;
Nuda parum nobis Caefaris ira mali eft?
Et tamen eft aliquis, qui vulnera cruda retra&tet ; \
Soluat et in mores ora diferta meos.
In caufsa facili cuiuis licet efle diferto:
Et minimae vires frangere quaffa valent.
Subruere eft arces et ftantia moenia virtus:
Quamlibet ignaui praecipitata ruunt.

15

Non fum ego, quod fueram. quid inanem proteris vmbram ? 25

Quid cinerem faxis, buftaque noftra, premis?
He&or erat tunc, cum bello certabat ; at idem
Vin&us ad Haemonios non erat He&tor equos.
Me quoque , quem noras olim , non effe memento.
Ex illo fuperant haec fimulacra viro.
Quid fimulacra, ferox, di&tis incefiis amaris ?
Parce, precor, manes follicitare meos.
Omnia vera puta mea crimina. nil fit in illis.
Quod magis errorem , quam fcelus, eflè putes.
Pendimus en profugi (fatia tua pe&ora) poenas,
Exfilioque graues, exfiliique loco.
Carnifici Fortuna poteft mea flenda videri : .
_ Te tamen eft vno iudice maefta parum.
Saeuior es trifti Bufiride: faeuior illo ,
Qui falfum lento torruit igne bouem.
Quique bouem Siculo fertur donaffe tyranno,
Et di&tis artes conciliaffe fuas.
Munere in hoc , Rex, eft vfus, fed imagine maior •
Nec fola eft operis forma probanda mei.
Adfpicis a dextra latus koc adapertile tauri?
IIuc tibi, quem perdes, coniiciendus erit.
JProtinus inclufum lentis carbonibus vre.
Mugiet, et veri vox erit illa bouis.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

pro quibus inuentis, vt munus munere penfes,
Da, precor, ingenio praemia digna meo.
Dixerat. at Phalaris, Poenae mirande repertor,
Ipfe tuum praefens imbue, dixit, opus. '
Nec mora ; monftratis crudeliter ignibus vftus
Exhibuit quaerulos ore gemente fonos. -
Quid mihi cum Siculis inter Scythiamque Getasque ?
Ad te , quisquis is es, - noftra querela redit.
Vtque fitim noftro poffis explere cruore ;
Quantaque vis, auido gaudia, corde feras :
Tot mala fum. fugiens tellure , , tot aequore paffus,
Te quoque vt auditis pofle dolore putem.
Crede mihi , fi fit nobis collatus Vlixes,
Neptuni minor eft, quam iouis ira fuit.
Prgo quicumque es, refcindere vulnera noli ;
Deque graui duras vlcere tolle manus :
Vtque meae famam tenuent obliuia culpae ,
Fata cicatricem ducere noftra fine. , • • • • `
Humanaeque memor fortis, quae tollit eosdem,
Et premit ; incertas ipfe verere vices. -
Et quoniam, fieri quod numquam poflè putaui,
Eft tibi de rebus maxima cura meis ;
Non eft, quod timeas. Fortuna miferrima noftra eft.
Omne trahit fecum Caefaris ira malum.
Quod magis vt liqueat, neue hoc tibi fingere credar:
Ipfe velim poenas experiare meas.

[ocr errors]

rigora iam Zephyri minuunt: annoque pera&to
Longior antiquis vifa Maeotis hiems :
Impofitamque fibi qui non bene pertulit Hellem
Tempora no&turnis aequa diurna facit.
Iam violam puerique legunt hilaresque puellae ;
Ruftica quam • nullo terra ferente gerit.
Prataque pubefcunt variorum flore colorum,
Indocilique loquax gutture vernat auis.
Vtque malae crimen matris deponat hirundo.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Sub trabibus cunas paruaque te&a facit. Io Herbaque, quae latuit Cerealibus obruta fulcis, Exferit e tepida molle cacumen, humo. Quoque loco eft vitis, de palmite -gemma mouetur: Nam procul a Getico litore vitis abeft. Quoque loco eft arbor, turgefcit in arbore ramus: 1 5 Nam procul a Geticis finibus arbor abeft. Otia nunc iftic: iunëtisque ex ordine ludis Cedunt verbofi garrula bella fori. Vfus equi nunc eft, leuibus nunc luditur armis: Nunc pila , nunc celeri voluitur orbe trochus. 2vo Nunc, vbi perfufa eft oleo labente iuuentus, Defeffos artus Virgine tinguit aqua. Scena viget, ftudiisque fauor diftantibus ardet: Proque tribus refonant terna Theatra Foris. O quater, et quoties non eft numerare, beatum. £$ Non interdi&ta cui licet Vrbe frui ! At mihi fentitur nix verno fole foluta , Quaeque lacu duro vix fodiantur aquae. Nec mare concrefcit glacie: nec, vt ante, per Iftrum Stridula Sauromates plauftra bubulcus agit. 3o Incipient aliquae tamen huc adnare carinae, Hófpitaque in Ponti litore puppis erit, Sedulus occurram nautae: dictaque falute , Quid veniat, quaeram, quifue quibusue locis. Ille quidem mirum , mi de regione propinqua 3$ Non nifi vicinas cautus ararit aquas. Rarus ab Italia tantum mare nauita tranfit: Litora rarus in haec portubus orba venit. Siue tamen Graia fcierit, fiue ille Latina Voce loqui ; certe gratior huius erit, 4O Fas quoque ab ore freti longaeque propontidos vndis Huc aliquem certo vela dediffe Noto. Quisquis is eft, memori rumorem voce referre, Et fieri famae parsque gradusque pote(t. Is precor auditos poffit narrare triumphos 4S Caefaris, et Latio reddita vota. Icui : Teque

« AnteriorContinua »