Imatges de pàgina
PDF

Quem nimio plus eft indoluiffe femel. 2 IQ Altera pars fupereft: qua turpi crimine taélus Arguor obfcoeni doétor adulterii. fas ergo eft aliqua coeleftia pe&ora falli, Et funt notitia multa minora tua ? Vtque Deos, coelumque fimul fublime tuenti » ai 5 Non vacat exiguis rebus adeffe Ioui ; A te pendentem fic dum circumfpicis orbem, Effugiunt curas inferiora tuas. Scilicet imperii Princeps ftatione reli&a Imparibus fegeres carmina fa&a modis ? 22o INon ea te moles Romani nominis vrget, Inque tuis humeris tam leue fertur onus ; Lufibus vt poffis aduertere numen ineptis, Excutiafque oculis otia noftra tuis. Nunc tibi Pannonia eft, nunc Illyris ora domanda : a25 Rhaetica nunc praebent Thraciaque arma metum : Nunc petit Armenius pacem: nunc porrigit arcus Parthus eques, timida captaque figna manu. Nunc te prole tua iuuenem Gerrmania: fentit, Bellaque pro magno Caefare Caefar obit. ' 23O Denique vt in tanto, quantum non exftitit vnquam, Corpore, pars nulla eft quae labet imperii ; Vrbs quoque te et legum laffat tutela tuarum, Et morum , fimiles quos cupis effe tuis. Nec tibi contingunt, quae gentibus otia praeftas; 235 Bellaque cum multis irrequieta geris. Mirer in hoc igitur tantarum pondere rerum Numquam te noftros euoluiffe iocos ? At fi (quod mallem) vacuus fortafTe fuifTes, Nullum legiffes crimen in arte mea. 24O Illa quidem fateor frontis non effe feuerae Scripta, nec a tanto Principe digna legi: Non tamen idcirco legum contraria iuffis Sunt ea : Romanas erudiuntque nurus. Neue quibus fcribam poffis dubitare ; libellus 24$ Quattuor hos verfus e tribus vnus habet: M 2 1Eße

Eße procul, vittae tenues , infigne pudoris,
Quaeque tegis medios inftita longa pedes,
Nil, nifi legitimnm, conceffaque furta, camemus ;
Inque meo nullum carmine crimen erit.
Ecquid ab hac omnes rigide fubmouimus Arte,
Quas ftola contingi vittaque fumta vetat ?
At matrona poteft alienis artibus vti ;
Quoque trahat, quamuis non doceatur, habet
Nil igitur matrona legat : quia carmine ab omni
Ad delinquendum doétior effe poteft.
Quodcumque attigerit , fi qua eft ftudiofa finiftri,
Ad vitium mores inftruet inde fuos.
Sumferit Annales ; (nihil eft hirfutius illis)
Fa&a fit vnde parens Ilia, nempe leget.
Sumferit, Aeneadum genitrix vbi primás requiret,
Aeneadum genitrix vnde fit alma Venus.
Perfequar inferius , (modo fi licet ordine ferri)
PofTe nocere animis carminis omne genus.
[Non tamen idcirco crimen liber omnis habebit.
Nil prodeft , quod nom laedere poffit idem.]
Igne quid vtilius ? fi quis tamen vrere te&ta
Comparat, audaces inftruit igne manus.
Eripit interdum , modo dat medicina falutem :
Quaeque iuuans monftrat, quaeque fit herba nocens.
Et latro, et cautus praecingitur enfe viator:
Ille fed infidias, hic fibi portat opem.
l)ifcitur, innocuas vt agat, facundia , cauffas :
Protegit haec fontes immeritofque premit.
Sic igitur carmen, reéta fi mente legatur,
Conftabit nulli poffe nocere, meum.
At quiddam vitii quicumque hinc concipit, errat:
Et nimiuim fcriptis abrogat ille meis.
Vt tamen hoc fatear: ludi quoque femina praebent
Nequitiae : toili tota theatra iube.
Peccandi cauffam quae multis faepe dederunt,
Martia cum durum fternit arena folum.
Tollatur Circus, non tuta licentia Circi:

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Hic fedet ignoto iunéta puella viro.
Cum quaedam fpatientur in hac, vt amator eadem
Conueniat, quare porticus vlla patet ?
Quis locus eft templis auguftior ? 'haec quoque vitet,
In culpam fi qua eft ingeniofa fuam. * ,
cum fteterit fouis aede: Iouis fuccurret in aede,
Quam multas matres fecerit ille Deus.
Proxima adoranti Iunonia templa fubibit,
Pellicibus multis hanc doluiffe Deam.
Pallade confpeéta, natum de crimine virgo
Suftulerit quare , quaeret, Erichthonium.
Venerit in magni templum , tua munera, Martis;
Stat Venus Vltori iun&a viro ante fores.
Ifidis aede fedens, cur hanc Saturnia , quaeret,
Egerit Iönio Bofporioque mari.
In Venere Anchifes, in Luna Latmius heros,
In Cerere läfiom , qui referatur, erit.
Omnia peruerfas poffunt corrumpere mentes.
Stant tamen illa fuis omnia tuta locis.
At procul ab fcripta folis meretricibus Arte
Submouet ingenuas pagina prima nurus.
Quaecumque irrumpit, quo non finit ire facerdos:
Protinus hoc vetiti criminis a&a rea eft.
Nec tamen eft facinus molles euoluere verfus :
Multa licet caftae non facienda legant.
saepe fupercilii nudas matrona feueri.
Et Veneris ftantes ad genus omne, videt.
Corpora Veftales oculi meretricia cernunt:
Nec domimo poenae res ea cauffâ fuit.
At cur in noftra nimia eft lafciuia Musa?
Curue meus cuiquam fuadet amare liber ?

Nil nifi peccatum, manifeftaque culpa, fatendum eft :

Poenitet ingenii iudiciique mei. w
Cur non Argolicis potius quae concidit armis
Vexata eft iterum carmine, Troia, meo ?
Cur tacui Thebas, et mutua vulnera fratrum ?
Et feptem portas, fub duce quamque fuo ?
M 3

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

Nec mihi materiam bellatrix Roma negabat:
Et pius eft, patriae faéìa referre, labor.
Denique , cum meritis impleueris omnia, Caefàr,
Pars mihi de multis vna canenda fuit.
Vtque trahunt oculos radiantia lumina Solis;
Traxiffent animum fic tua faéta meum.
Arguor immerito. tenuis mihi campus aratur :
Illud erat magnae fertilitatis opus.
Non ideo debet pelago fe credere , fi qua
Audet in exiguo ludere cymba lacu.
Forfitan et dubitem, numeris leuioribus aptus
Sim fatis; in paruos fufficiamque modos.
At fi me iubeas domitos Iouis igne Gigantas
Dicere ; conantem debilitabit onus.
Diuitis ingenii eft, immania Caefaris aéta
Condere ; materia ne fuperetur opus.
Et tamen aufus eram : fed detreάare videbar,
Quodque néfas, damno viribus effe tuis.
Ad leue rurfus opus, iuuenilia carmina, veni;
Et falfo moui peétus amore meum.
Non equidem vellem : fed me mea fata trahebant,
Inque meas poenas ingeniofus eram.
Hei mihi, quod didici ! quod me docuere parentes,
Literaque eft oculos vlla morata meos !
Haec tibi me inuifum lafciuia fecit, ob Artes,
Quas ratus es vetitos follicitaffe toros.
Sed neque me nuptae didicerunt furta magiftro:
Quodque parum nouit , nemo docere poteft.
Sic ego delicias, et mollia carmina feci,
Strinxerit vt nomen fabula nulla meum.
Nec quisquam eft adeo media de plebe maritus,
Vt dubius vitio fit pater ille meo.
Crede mihi ; mores diftant a carmine noftri.
Vita verecunda eft, Mufa iocofa , mihi.
Magnaque pars operum mendax et fi&a meorum
Plus fibi permifit compofitore fuo.
Neo liber indicium eft animi, fed honefta voluptas,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Plurima mulcendis auribus apta ferens.
Accius effet atrox ; conuiua Terentius effet ;
Effent pugnaces, qui fera bella canunt.
Denique compofui teneros non folus amores:
Compofito poenas folus amore dedi.
Quid, nifi cum multo Venerem confundere vino,
Praecepit Lyrici Teïa mufa fenis ?
Lesbia quid docuit Sappho, mifi amare, puellas?
Tuta tamen Sappho , tutus et ille fuit.
Nec tibi, Battiade, nocuit , quod faepe legenti
Delicias verfu faffus es ipfe tuas.
Fabula iucundi nulla eft fine amore Menandri:
Et folet hic pueris virginibusque legi.
Ilias ipfa quid eft, nifi turpis adultera, de qua
Inter amatorem pugna virumque fuit ?
Quid prius eft illi flamima Chryfeidos ? , vtque
Fecerit iratos rapta puella duces?
Aut quid Odyffea eft, nifi femina, propter amorera,
Dum vir abeft , multis vna petita procis ?
Quis, nifi Maeonides, Venerem Martemque ligatos
• • Narrat, in obfcoeno corpora prenfa toro ?
Vnde, nifi indicio magni fciremus Homeri ,
Hofpitis igne duas incaluiffe Deas ?
Omne genus fcripti grauitate Tragoedia vincit,
Haec quoque materiam femper amoris habet.
Nam quid in Hippolyto, mifi caecae flamma nouercae ,
Nobilis eft Canace fratris amore fui.
Quid ? non Tantalides, agitante Cupidine currus,
Pifaeam Phrygiis vexit eburnus equis ?
Tingueret vt ferrum natorum fanguine mater ,
Concitus a laefo fecit amore dolor.
Fecit amor fubitas volucres cum pellice regem,
Quaeque fuum luget nunc quoque mater Ityn.
Si non Aëropen frater fceleratus amaffet ;
Auerfos Solis non legeremus equos.
Impia nec tragicos tetigiffet Scylla cothurnos,
Ni patrium crimem defecuiffet amor.
M 4

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »