Imatges de pàgina
PDF

Scribite: Neritio mam mala plura tuli. Ille breui fpatio multis errauit in annis Inter Dnlichias Iliacasque domos. 60 INos, freta fideribus notis diftantia menfos, Sors tulit in Geticos Sarmaticosque finus. Ille habuit fidamque manum , fociosque fideles: Me profugum comites deferuere mei. Ille fuam laetus patriam vi&orque petebat. • 65 A patria fugio vi&tus et exful ego. Nec mihi Dulichium domus elt , Ithaceue, Sameue : (Poena quibus non eft gramdis abeffe locis.) Sed quae de feptem totum circumfpicit orbem Montibus, imperii Roma Deumque locus. zo Illi corpus erat durum patiensque laborum : Inualidae vires ingenuaeque mihi. Ille erat adfidue faeuis agitatus in armis: Adfuetus ftudiis mollibus ipfe fui. Me Deus oppreffit, nullo mala noftra leuante: 7$ Bellatrix illi Dina ferebat opem. Cumque minor Ioue fit, tumidis qui regnat in vndis; Illum Neptuni, me Iouis, ira premit. Adde, quod illius pars maxima fi&ta laborum eft ; Ponitur in noftris fabula nulla malis. gr Denique quaefitos tetigit tamen ille Penates; Quaeque diu petiit, contigit arua tamen. At mihi perpetuo patria tellure carendum eft, Ni fuerit laefi mollior ira Dei.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Vtque rapax, ftimulante fame, cupidusque cruoris
Incuftoditum captat ouile lupus: 1o
Aut vt edax vultur corpus circumfpicit ecquod
Sub nulla pofitum cernere poflit humo:
Sic mea nefcio quis, rebus male fidus acerbis,
In bona venturus, fi paterere, fuit.
Hunc tua per fortes virtus fubmouit amicos, I 5
Nulla quibus reddi gratia digna poteft.
Ergo quam mifero, tam vero, tefte probaris:
Hic aliquod pondus fi modo teftis habet.
Nec probitate tua prior eft aut He&oris vxor,
Aut comes exftin&o Laodamia viro. 2o
Tu fi Maeonium vatem fortita fuiffes;
Penelopes effet fama fecunda tuae.
Siue tibi hoc debes, nulla pia fa&a magiflra;
Cumque noua mores funt tibi luce dati:
Femina feu princeps, omnes tibi culta per annos, 2 5
Te docet exemplum comiugis effe bonae:
Adfimilemque fui longa adfuetudine fecit :
Grandia fi paruis adfimilare licet.
Hei mihi, non magnas quod habent mea carmina vires,
Noftraque funt meritis ora minora tuis! 3o
Si quid et in nobis viui fuit ante vigoris,
Exftinétum longis occidit omne malis:
Prima locum fanétas heroïdas inter haberes:
Prima bonis animi confpicerere tui.
Quantumcunque tamen praeconia noftra, valebunt ; 35
Carminibus viues tempus in omne meis.

[ocr errors]

iquis habes noftris fimiles in imagine vultus.;
Deme meis hederas, Bacchia ferta, comis.
Ifta decent laetos felicia figna poëtas.
Temporibus non eft apta corona meis.
Haec tibi diffimulas, fentis tamen , optiine, dici, $
In digito qui me fersque refersque tuo.
Effigiemque meam fuluo complexus in auro,
L 3 Cara

[ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors]

Cara relegati, qua potes, ora vides,
Quae quoties fpeétas, fubeat tibi dicere forfan ,
Quam procul a nobis Nafo fodalis abeft !
Grata tua eft pietas: fed carmina maior imago
Sunt mea ; quae mando qualiacunque legas;
Carmina mutatas hominum dicentia formas:
, Infelix domini quod fuga rupit opus,
Haec ego difcedens, ficut bene multa meorum ,
Ipfa mea pofui moeftus in igne manu.
Vtque cremaffe fuum fertur fub ftipite natum,
Theftias, i et melior matre fuiffe foror ;
Sic ego non meritos, mecum peritura, libellos
Impofui rapidis , vifcera noftra, rogis.
Vel quod eram Mufas, vt crimina noftra, perofus:
Vel quod adhuc crefcens et rude carmen erat.
Quae quoniam non funt penitus fublata, fed exftant ;
Pluribus exemplis fcripta fuiffe reor.
Nunc precor vt viuant, et non ignaua legentum
Otia dele&ent , admoneantque mei.
Nec tamen illa legi poterunt patienter ab vllo;
Nefciet his fummam fi quis abeffe manum.
Ablatum mediis opus eft incudibus illud:
Defuit et fcriptis vltima lima meis,
Et veniam pro laude peto: laudatus abunde,
Non faftiditus fi tibi, Le&or, ero.
Hos quoque fex verfus, in prima fronte libelli
Si praeponendos effe putabis, habe.
Orba parente fuo quicunque volumina tangis;
His faltem veftra detur in Vrbe locus.
Quoque magis faueas, non funt haec edita ab ipfb,
Sed quafi de domini funere rapta fui.
Quidquid in his igitur vitii rude carmen habebit,
Emendaturus, fi licuiffet , eram.

[ocr errors]

m caput alta fuum labentur ab aequore retro
Flumina: conuerfis Solque recurret equis.

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Terra feret ftellas; coelum findetur aratro :
Vnda dabit flammas : et dabit ignis aquas.
Omnia naturae praepoftera legibus ibunt : $
Parsque fuum mundi nulla tenebit iter.
Omnia iam fient , fieri quae poffe negabam:
Et nihil eft , de quo non fit habenda fides.
Haec ego vaticinor, quia fum deceptus ab illo,
Laturum mifero quem mihi rebar opem. Io
Tantane te , fallax, cepere obliuia noftri ?
Adfliétumne fuit tantus adire pudor ?
Vt neque refpiceres, nec folarere iacentem ;
Dure ? neque exfequias profequerere meas?
Illud amicitiae fan&um ac venerabile momen 1 5
Re tibi pro vili fub pedibusque iacet ?
Quid fuit, ingenti poftratum mole fodalem
Vifere , et adloquii parte leuare tui ?
Inque meos fi non lacrimam dimittere cafus,
Pauca tamen fi&to verba dolore queri ? - 2o
Idque, quod ignoti faciunt , valedicere faltem ;
Et vocem populi publicaque ora fequi ?
Denique lugubres vultus, numquamque videndos
Cernere fupremo, dum licuitque , die?
Dicendumque {emel toto non amplius aeuo 2$
Accipere, et parili reddere voce, Vale ?
At fecere alii nullo mihi foedere iun&i ;
Et lacrimas animi figna dedere fui
Quid ? nifi conuiétu cauffisque valentibus effem,
Temporis et longi vin&us amore tibi ? ' 3o
Quid ? mifi tot lufus et tot mea feria noffes ,
Tot noffem lufus feriaque ipfe tua ?
Quid ? fi dumtaxat Romae mihi cognitus effes,
Adfcitus toties in genus omne loci ?
Cun&ame in aequoreos abierunt irrita ventos ? 35
Cun&tame Lethaeis merfa feruntur aquis ?
Non ego te placida genitum reor wrbe Quirini ;
Vrbe , meo quae iam non adeunda pede eft.
Sed fcopulis, Ponti quos haec habet ora finiftri :
L 4 Inque

[merged small][ocr errors][graphic]

Inque feris Scythiae Sarmaticisque iugis.
Et tua funt filicis circum praecordia venae ;
Et rigidum ferri femina pe&us habent.
Quaeque tibi quondam , tenero ducenda palato,
Plena dedit nutrix vbera , tigris erat.
At mala noftra minus, quam nunc, aliena putaffes;
Duritiaeque mihi non agerere reus.
Sed quoniam accedit fatalibus hoc quoque damnis,
Vt careant numeris tempora prima fuis;
Effice, peccati ne fim memor huius, et illo
Officium laudem , quo queror , ore tuum.

[ocr errors]

etur inoffenfae metam tibi tangere vitae ,
Qui legis hoc nobis non inimicus opus.
Atque vtinam pro te poffint mea vota valere ,
Quae pro me duros non tetigere Deos !
JDonec eris felix, multos numerabis amicos :
Tempora fi fuerint nubila. folus eris.
Adfpicis, vt veniant ad candida teâa columbae ;
Accipiat nullas {ordida turris aues.
Horrea formicae tendunt ad inania numquam 5
Nullus ad amiffas ibit amicus opes.
Vtque comes radios per Solis euntibus vmbra ,
Cum latet hic preffus nubibus, illa fugit ;
IMobile fic fequitur Fortunae lumina vulgus :
Quae fimul indutta noëtae teguntur abit.
Haec precor vt femper poffint tibi falfa videri :
Sunt tamen euentu vera fatenda meo.
Dum ftetimus, turbae quantum fatis effet , habebat
Nota quidem , fed non ambitiofa , domus.
At fimul impulfa eft, omnes timuere ruinam :
Cautaque communi terga dedere fugae,
Saeua nec admiror metuunt fi fulmina, quorum
Ignibus adflari proxima quaeque vident.
Sed tamen in duris remanentem rebus amicum
Quamlibet in uifo Caefar in hofte probat.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« AnteriorContinua »