Imatges de pàgina
PDF

Diffimulare velis ; te liquet effe meum.
Clam tamen intrato ; ne te mea carmina laedant.
Non funt, vt quondam plena fauoris erant.
Si quis erit, qui te, quia fis meus, effe legendum
Non putet, e gremio reiiciatque fuo ;
Infpice, dic , titulum. Non fum praeceptor Annoris.
Quas meruit, poenas iam dedit illud opus.
Forfitan exfpe&es, am in alta palatia miffum
Scandere te iubeam , Caefareamque domum.
Ignofcant augufta mihi loca, Dique locorum.
Venit in hoc illa fulmen ab arce caput.
Effe quidem memini mitiffima fedibus illis
Numina: fed timeo, qui nocuere, deos.
Terretur minimo pennae ftridore columba,
Vnguibus, accipiter , faucia faéta tuis.
Nec procul a ftabulis audet fecedere , fi qua
Excuffa eft auidi dentibus agna lupi.
Vitaret coelum Phaëthon , fi viueret 5 et quos
Optârat ftulte, tangere nollet equos.
Me quoque, quae fenfi, fateor Iouis arma timere :
Me reor infefto, cum tonat, igne peti.
Quicumque Argolica de claffe Capharea fugit ;
Semper ab Euboïcis vela retorquet aquis.
Et mea cymba, femel vafta percuffa procella,
Illum, quo laefa eft, horret adire locum.
Ergo, care Liber, timida circumfpice mente ;
Et fatis a media fit tibi plebe legi.
Dum petit infirmis nimium fublimia pennis
Icarus, Icariis nomina fecit aquis.
Difficile eft tamen, hic remis vtaris am aura,
Dicere. confilium resque locusque dabunt.
Si poteris vacuo tradi ; fi cum&ta videbis
Mitia ; fi vires fregerit ira fuas ;
Si quis erit, qui te dubitantem et adire timentem
Tradat, et ante tamen pauca loquatur ; adi.
Luce bona, dominoque tuo felicior ipfe
Peruenias illuc ; et mala noftra leues.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Oris

Namque ea vel memo , vel qui mihi vulnera fecit,
Solus Achilleo tollere more poteft.
Tantum me noceas, dum vis prodeffe, videto.
Nam fpes eft animi noftra timore minor.
Quaeque quiefcebat, me mota refaeuiat ira,
Ft poenae tu fis altera cauffa, caue.
Cum tamen in noftrum fueris penetrale receptns,
Contigerisque tuam, fcrinia curua, domum ;
Adfpicies illic pofitos ex ordine fratres,
Quos ftudium cum&tos euigilauit idem.
Cetera turba palam titulos oftendet apertos
Et fua dete&ta nomina fronte geret.
Tres procul obfcura latitantes parte videbis.
Hi quoque , quod nemo nefcit, amare docent.
Hos tu vel fugias, vel, fi fatis oris habebis,
Oedipodas facito Telegonosque voces.
Deque tribus, moneo, fi quae tibi cura parentis,
Ne quemquam, quamuis ipfe docebit, ames.
Sunt quoque mutatae ter quinque volumina formae,
Nuper ab exfequiis carmina rapta meis:
His mando dicas, inter mutata referri
Fortunae vultum corpora poffe meae.
Namque ea diffimilis fubito eft effe&a priori ;
Flendaque nunc, aliquo tempore laeta fuit.
Plura quidem mandare tibi , fi quaeris, habebam ;
Sed vereor tardae cauffa fuiffe morae.

Quod fi, quae fubeunt, tecum, Liber, omnia ferres ;

Sarcina laturo magna futurus eras.
Longa via eft: propera. nobis habitabitur orbis
Vltimus ; a terra terra remota mea.

[ocr errors]

Di maris et coeli, (quid enim nifi vota fuperfunt?)
Soluere quaffatae parcite membra ratis ;

Neue precor, magni fubfcribite Caefaris irae.
Saepe, premente Deo, fert Deus alter opem.

Mulciber in Troiam, pro Troia ftabat Apollo:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Aequa Venus Teucris, Pallas iniqua, fuit.
Oderat Aenean propior Saturnia Turno.
Ille tamen Veneris numine tutus erat.
Saepe ferox cautum petiit Neptunus Vlixem :
Eripuit patruo faepe Minerua fuo.
Et nobis aliquod, quamuis diftamus ab illis,
Quid vetat irato numen adeffe Deo?
Verba mifer fruftra non proficientia perdo:
Ipfa graues fpargunt ora loquentis aquae.
Terribilisque Notus iaétat mea di&a; precesque,
Ad quos mittuntur, non finit ire deos.
Ergo idem venti, ne cauffa laedar in vna,
Velaque nefcio quo, votaque noftra ferunt?
Me miferum , quanti montes voluuntur aquarum !
Iam iam ta&uros fidera fumma putes.
Quantae didu&o fubfidunt aequore valles!
Iam iam tacturas Tartara nigra putes.
Quocumque adfpicias, nihil eft nifi pontus et aër,
Flu&tibns hic tumidus, nubibus ille minax.
Inter vtrumque fremunt immani turbine venti.
Nefcit, cui domino pareat, vnda maris.
Nam modo purpureo vires capit Eurus ab ortu:
Nunc Zephyrus fero vefpere miffus adeft:
Nunc gelidus ficca Boreas bacchatur ab Ar&o:
Nunc Notus aduerfa proelia fronte gerit.
Re&or in incerto eft: nec, quid fugiatue, petatue,
Inuenit. ambiguis ars ftupet ipfa malis.
Scilicet occidimus, nec fpes , nifi vana, falutis:
Dumque loquor, vultus obruit vnda meos.
Opprimet hanc animam fluâus : fruftraque precanti
Ore necaturas accipiemus aquas.
At pia nil aliud quam me dolet exfule coniux :
Hoc vnum noftri fcitque gemitque mali.
Nefcit in immenfo iaétari corpora ponto:
Nefcit agi ventis: nefcit adefie necem.
Di bene , quod non fum mecum confcendere paffus :
Ne mihi mors mifero bis patienda foret!

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][graphic]

At nunc, vt peream, quoniam caret illa periclo,
Dimidia certe parte fuperftes ero.
Hei mihi, quam celeri micuerunt nubila flamma! 4$
Quantus ab aethereo perfonat axe fragor !
Nec leuius laterum tabulae feriuntur ab vndis,
Quam graue baliftae moenia pulfat onus.
Qui venit hic flu&us, flu&us fupereminet omnes:
Pofterior nono eft, vndecimoque prior. 4yo
Nec letum timeo : genus eft miferabile leti. -

[ocr errors]

Demite naufragium ; mors mihi munus erit.
Eß aliquid, fatoue fuo ferroue cadentem

In folida moriens ponere corpus humo ;
Et mandare fuis aliquid, fperare fepulcra, 6 §

Et mom aequoreis pifcibus effe cibum.
Fingite me dignum tali nece : non ego folus

i

Hic vehor. immeritos cur mea poena trahit? * * Pro Superi, viridesque dei, quibus aequora curae? ; Vtraque iam veftras fiftite turba minas. 6o ; Quamque dedit vitam mitiffima Caefaris ira, Hanc finite infelix in loca iuffa feram. ; Si, quam commerui , poenam me pendere vultis ; Culpa mea eft, ipfo iudice, morte minor. ; Mittere me Stygias fi iam voluiffet ad vndas 65 Caefar ; in hoc veftra non eguiffet ope. - ¥ Eft illi noftri non inuidiofa cruoris - Copia: quodque dedit, cum volet, ipfe feret. ! Vos modo, quos certe nullo puto crimine laefos, , •

Contenti noftris, di, precor , efte malis. 7o
Nec tamen, vt cunéti miferum feruare velitis,
Quod periit, faluum iam caput effe poteft. *

Vt mare confidat, ventisque ferentibus vtar ; - I.

Vt mihi parcatis ; num nminus exful ero ? - 3. Non ego , diuitias auidus fine fine parandi, * $ :

Latum mutandis mercibus aequor aro: : Xec peto , quas quondam petii, ftudiofus, Athenas: . *

Oppida non Afiae, non loca vifa prius.
Won vs. Alexandri claram delatus in vrbem;
Delicias

[graphic]
[graphic]
[graphic]

Delícias videam, Nile iocofe , tuas. . 80 Quod faciles opto ventos, (quis credere poffit?) Sarmatis eft tellus , quam mea vota petunt. Obligor, vt tangam laeui fera litora Ponti, Quoque fit a patria tam fuga tarda , queror. Nefcio quo videam pofitos vt in orbe Tomitas, 85 Exilem facio per mea vota viam. Seu me diligitis , tantos compefcite flu&tus ; Pronaque fint noftrae numina veftra rati : Seu magis odiftis, iuffae me aduertite terrae. Supplicii pars eft in regione mei. 90 Ferte (quid hic facio ?) rapidi mea carbafa venti. Aufonios fines cur mea vela vident ? Noluit hoc Caefar : quid, quem fugat ille, tenetis ? Adfpiciat vultus Pontica terra meos. Et iubet, et merui. nec, quae damnauerit ille, 95 Crimina defendi iusue piumue puto. Si tamen a&ta deos numquam mortalia fallunt; A culpa facinus fcitis abeffe mea. Immo ita ; vos fcitis. fi me meus abftulit error, Stultaque mens nobis, non fcelerata, fuit: ioo Quamlibet e minimis, domui fi fauimus illi ; Si fatis Augufti publica iuffâ mihi; Hoc Duce fi dixi felicia fecula ; proque Caefare tura pius Caefaribusque dedi ; Si fuit hic animus nobis ; ita parcite, Diui. 105 Sin minus; alta cadens obruat vnda caput. Fallor ? an incipiunt grauidae vanefcere nubes, Vi&aque mutati frangitur ira maris ? Non cafus, fed vos fub conditione vocati, Fallere quos non eft, hanc mihi fertis opem. It0

[ocr errors]

Cum fubit illius triftifTima'noais imago,
Quae mihi fupremum tempus in Vrbe fuit;
Cum repeto noétem, qua tot mihi cara reliqui,
Iabitur ex oculis nunc quoque gutta meis.

« AnteriorContinua »