Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors]

am fex, et totidem luces de menfe fuperfunt: <72$
Huic vnum numero tu tamen adde diem.

Sol abit e Geminis, et Cancri figna rubefcunt:
Coepit Auentina Pallas in arce coli.

| I am tua, Laomedon, oritur murus : ortaque no&em | Pellit, et e pratis wda pruina fugit. zso Reddita, quisquis is eft, Summano templa feruntur, Tum , cum Romanis, Pyrrhe, timemdus eras.

anc quoque cum patris Galathea receperit vndis, Plenaque fecurae terra quietis erit; ; Surgit humo iuuenis , telis adflatus auitis 73$ it. Et gemino nexas porrigit angue manus. Notus amor Phaedrae, nota eft iniuria Thefei: Deuouit matum credulus ille fuum. [Non impune pius iuuenis Troezena petebat. ; Diuidit obftantes pe&ore taurus aquas.] 74o Solliciti terrentur equi; fruftraque retenti Per fcopulos dominum duraque faxa trahunt. Exciderat curru, lorisque morantibus artus l Hippolytus lacero corpore raptus erat; : ` Edideratque animam, multum indignante Diama. 74 § Nulla, Coronides, cauffa doloris, ait. Namque pio iuueni vitam fine vulnere reddam; Et cedent arti triftia fata meae. Gramina continuo loculis depromit eburnis: Profuerant Glauci manibus illa prius: 7 §o .. ' [Tunc, cum obferuatas augur defcendit in herbas; Vfus et auxilio eft anguis ab angue dato.] Peάora ter tetigit, ter verba falubria dixit: Depofitum terra fuftulit ille caput. ILucus eum, memorisque tui , Di&ynna, receffus 75 ; t Celat : Aricino Virbius ille lacu | At Clymenus Clothoque dolent, haec fila teneri, Hic fieri regni iura minora fui. W K 3 - Iuppiter !

Iuppiter exemplum veritus direxit in illum ]
Fulmina, qui nimiae mouerat artis opem. 76o

Phoebe, querebaris. Deus eft. placare parenti.
Propter te, fieri quod vetat , ipfe facit. ]

on ego te, quamuis properabis vincere, caefar,
Si vetet aufpicium , figna mouere velim.
Sint tibi Flaminius, Thrafymenaque litora, teftes, 765
Per volucres aequos multa monere Deos.
Tempora fi veteris quaeris temeraria damni ;
Quartus ab extremo menfe bis ille dies.
oftera lux melior. fuperat Mafiniffa Syphacem ;
Et cecidit telis Hasdrubal ipfe fuis. 77o

empora labuntur , tacitisque fenefcimus annis ; Y Et fugiunt, freno non remorante , dies. Quam cito venerunt Fortunae Fortis honores! Poft feptem luces Iunius a&us erit. Ite, Deam laeti fortem celebrate, Quirites: 775 In Tiberis ripâ munera Regis habet. Pars pede, pars etiam celeri decurrite cymbâ. Nec pndeat potos inde redire domum. Ferte coronate iuuenum conuiuia lintres ; Multaque per medias vina bibantur aquas. *8o Plebs colit hanc: quia, qui pofuit, de plebe fuiffe Fertur , et ex humili fceptra tuliffe loco. Conuenit et feruis: ferua quia Tullius ortus Conftituit dubiae templa propinqua Deae. i

cce, fuburbana rediens male fobrius aede, <S5
Ad ßellas aliquis talia verba iacit.
Zona latet tua nunc , et cras fortaffe latebit:
Dehinc erit, Orion , adfpicienda mihi.
At fi non effet potus ; dixiffet eadem
Venturum tempus folftitiale die. *9e

ucifero fubeunte Lares delubra tulerunt,
Hic vbi fit doêta multa corona manu.
Tempus idem Stator aedis habet, quam Romulus olim
Ante Palatini condidit ora iugi.
*Tot

[graphic]

—————

ot reftant de menfe dies, quot nomina Parcis, 79 ; Cum data funt trabeae templa , *Quirime, tuae.

empus Iüleis cras eft natale Kalendis:
Piërides, coeptis addite fumma meis.
Dicite Piërides, quis vos adiunxerit ifti,
Cui dedit inuitas viéta nouerca manus. 8CO
Sic ego : fic Clio, Clari monumenta Philippi
Adfpicis : vnde trahit Marcia cafta genus.
Marcia facrifico dedu&tum nomen ab Anco;
In qua par facies nobilitate fua.
Par animo quoque forma fuo refpondet in illa: 8o5
Et genus , et facies, ingeniumque fimul.
Nec quod laudamus formam , tam turpe putaris.
Laudamus magnas hac quoque parte Deas.
Nupta fuit quondam matertera Caefaris illi.
O decus , o facra femina digna domo ! 8io
Sic cecinit Clio: do&ae adfenfere forores.
Adnuit Alcides, increpuitque lyram.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

P. OVIDII NAsoNIS
T R I S T I V M

[ocr errors][ocr errors]

ps; (nec inuideo) fine me, Liber, ibis in Vrbem :
(Hei mihi !) quo domino non licet ire tuo.
Vade, fed incultus; qualem decet exfulis effe.
Infelix habitum temporis huius habe.
Nec te purpureo velent vaccinia fuco: $
Non eft conueniens lu&ibus ille color.
Nec titulus minio, nec cedro charta notetur :
Candida nec nigra cornua fronte geras.
Felices ornent haec inftrumenta libellos.
Fortunae memorem te decet effe meae. ro
Nec fragili geminae poliantur pumice frontes:
Hirfutus paffis vt videare comis.
Neue liturarum pudeat, qui viderit illas,
De lacrimis fa&tas fentiet e{{e meis. -
Vade, Liber , verbisque meis loca grata faluta. - I$
Contingam certe quo licet illa pede.
si quis, vt in populo. noftri non immemor illic,
Siquis , qui, quid agam , forte requirat, erit ;
Viuere me dices: faluum tamen effe negabis.
Id quoque , quod viuam, munus habere Dei. 2o
Atque ita te tacitus, quaerenti plura legendum , *
Ne , quod non opus eft , forte loquare, dabis.
Protinus admonitus repetet mea crimina le&or ;
Et peragar populi publicus ore reus.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Carmina nec ficcis perlegat ifta genis : Et tacitus fecum , ne quis malus audiat , optet , Sit mea lenito Caefàre poena minor. 3o Wos quoque , quisquis erit, ne fit mifer ille, precamur , Placatos mifero qui volet effe Deos. [ Quaeque volet , rata fint ; ablataque Principis ira Sedibus in patriis det mihi poffe mori. Wt peragas mandata, Liber , culpabere forfam ; 3$ Ingeniique minor laude ferere mei. Iudicis officium eft , vt res, ita tempora rerum , Quaerere. quaefito tempore tutus eris. Carmina proueniunt animo deduéta fereno : Nubila funt fubitis tempora noftra malis. 4O Carmina feceffum fcribentis et otia quaerunt: Me mare , me venti , me fera ia&at hiems. Carminibus metus omnis abeft: ego perditus enfem Haefurum iugulo iam puto iamque meo. Haec quoque, quod facio, iudex: mirabitur aequus; 45 Scriptaque cum venia qualiacumque leget. Da mihi Maeoniden, et tot circumfpice cafus; Ingenium tantis excidet omne malis. Denique fecurus famae, Liber , ire memento; Nec tibi fit le&o difplicuifle pudor. 5o Non ita fe nobis praebet Fortuna fecundam, Vt tibi fit ratio laudis habenda tuae. Donec eram fofpes, tituli tangebar amore ; ' Quaeremdique mihi nominis ardor erat. Carmina numc fi non ftudiumque , quod obfuit, odi, $ 5 Sit fatis. ingenio fic fuga parta meo. I tamem , i , pro me tu, cui licet, adfpice Romam. Di facerent, poffem nunc meus effe liber. Nec te , quod venias magnam peregrinus in Vrbem, Ignotum populo poffe venire puta. 6o

[ocr errors]
« AnteriorContinua »