Imatges de pàgina
PDF

Ciiriia gemelliparae fpicula ferre Deae.
Obftitit Oriom. Latona nitentibus aftris
Addidit: et, Meriti praemia, dixit, habe.
ed quid et Orion, et cetera fidera mundo
Cedere feftinant, noxque coarétat iter ?
Quid folito citius liquido iubar aequore tollit
Candida, Lucifero praeueniente, dies ?

Fallor ? an arma fonant? non fallimur: arma fonabant.

Mars venit ; et veniens bellica figna dedit.
Vltor ad ipfe {uos coelo defcendit honores,
Templaque in Augufto confpicienda Foro.
Et Deus eft ingens, et opus, debebat in Vrbe
Non aliter mati Mars habitare fui.
Digna Giganteis haec funt delubra tropaeis ,
Hinc fera Gradiuum bella mouere decet:
Seu quis ab Eöo nos impius orbe laceffet ;
Seu quis ab Occiduo Sole domandus erit.
Profpicit armipotens operis faftigia fummi :
Et probat inui&tos fumma tenere Deos.
Profpicit in foribus diuerfae tela figurae;
Armaque terrarum milite vi&a fuo.
Hinc videt Aenean omeratum pondere facro ;
Et tot lüleae mobilitatis auos.
Hinc videt Iliadem humeris ducis arma ferentem :
Claraque difpofitis aéta fubeffe viris.
Spe&at et Augufto praetextum nomine templum ,
Et vifum, leéto Caefare , maius opus.
Vouerat hoc iuuenis tunc cum pia fuftulit arma.
A tantis Princeps incipiendus erat.
Ille manus tendens, hinc ftanti milite iufto ,
Hinc coniuratis, talia di&a dedit :
Si mihi bellandi pater eft Veftaeque facerdos
Au&or ; et vlcifci numen vtrumque paro:
Mars, ades; et fatia fcelerato fanguine ferrum:
/ Stetque fauor cauffa pro meliore tuus,
Templa feres, et, me vi&ore, vocaberis Vltor.
Vouerat 3 et fufo laetus ab hofte redit.
Nec fatis eft meruiffe femel cognomina Marti:

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Perfequitur Partha figna retenta manu.
Gens fuit et campis, et equis , et tuta fagittis;
Et circumfufis inuia fluminibus.
Addiderant animos Crafforum funera genti ;
Cum periit miles , fignaque, duxque {imul.
Signa, decus belli , Parthus Romana tenebat ;
Romanaeque aquilae fignifer hoítis erat.
Isque pudor manfiflet adhuc, nifi fortibus armis
Caefaris Aufoniae protegerentur opes.
Ille notas veteres , et longi dedecus aeui
Suftulit , agnorunt figna recepta fuos.
Quid tibi nunc folitae mitti poft terga fagittae:
Quid loca, quid rapidi profuit vfus equi ?
Parthe, refers aquilas : victos quoque porrigis arcus.
Pignora iam noftri nulla pudoris habes.
Rite Deo templumque datum , nomenque, bis ulto:
Et meritus votis debita foluit honos.
Sollemni Ludos Circo celebrate, Quirites:
Non vifa eft fortem fcena decere Deum.
pleiadas adfpicies omnes, totumque fororum
Agmen; vbi ante Idus nox erit una fuper.
Tum mihi non dubiis au&oribus incipit aeftas,
Et tepidi finem tempora veris habent.
Jdibus ora prior ftellantia tollere Taurum
Indicat: huic figno fabula nota fubeft.
Praebuit ut taurus Tyriae fua terga puellae
Iupiter , et falfa cornua fronte tulit;
Illa iubam dextra, laeua retinebat amictus ;
Et timor ipfe noui cauffa decoris erat.
Aura finus implet : flauos mouet aura capillos,
Sidoni, fic fueras accipienda Ioui.
Saepe puellares fubduxit ab aequore plantas;
Et metuit ta&tus adfilientis aquae :
Saepe Deus prudens tergum demittit in vndas ;
Haereac vt collo fortius illa fuo.
Litoribus tactis ftabat fine cornibus vllis
Iuppiter: inque Deum de boue verfus erat.
Taurus init coelum ; te, Sidoni , Iupiter implet:

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

Parsque tuum terrae tertia nomen habet. Hoc alii fignum Phariam dixere iuuencam ; Quae bos ex homine eft, ex boue fa&a Dea. 62Q Tum quoque prifcorum virgo fimulacra virorum Mittere roboreo fcirpea ponte folent. Corpora poft decies femos qui credidit annos Miffa neci ; fceleris crimine damnat auos. Fama vetus : tunc cum Saturnia terra vocata eft, 6^ 5 Talia fatidici di&ta fuere Dei: Falcifero libata feni duo corpora, gentes, Mittite ; quae Tufcis excipiantur aquis, Donec in haec venit Tirynthius arua , quotannis Triftia Leucadio facra peraéta modo. 63o Illum ftramineos in aquam mififfe Quirites. Herculis exemplo corpora falfa iaci. ' Pars putat, vt ferrent iuuenes fuffragia foli, Pontibus infirmos praecipitaffe fenes. Thybri, doce verum : tua ripa vetuftior Vrbe. 63 $ Principium ritus tu bene nofie potes. Thybris arundiferum medio caput extulit alueo ; Raucaque dimouit talibus ora fonis : Haec loca defertas vidi fine moenibus herbas : Pafcebat fparfos vtraque ripa boues. 64o Et quem nunc gentes Tyberim noruntque timentque, Tunc etiam pecori defpiciendus eram. Arcadis Euandri nomen tibi faepe refertur : Ille meas remis aduena torfit aquas. Venit et Alcides, turba comitatus Achiua. 645 Albula, fi memini, tunc mihi nomen erat. Excipit hofpitio iuuenem Pallantius heros: Et tandem Caco debita poena venit. Vi&tor abit, fecumque boues, Erytheïda praedam, Abftrahit. at comites longius ire negant. 6 §o Magnaque pars horum defertis venerat Argis. Montibus his ponünt fpemque Laremque fuum. Saepe tamen patriae dulci tanguntur amore ; Atque aliquis moriens hoc breue mandat opus:

[ocr errors]

Litus ad Inachium puluis inanis eam. Difplicet heredi mandati cura fepulcri : Mortuus Aufonia conditur hofpes humo. Scirpea pro domino Tyberi ia&atur imago, Vt repetat Graias per freta longa domos. 66o Ha&enus: vt viuo fubiit rorantia faxo Antra, leues curfum fuftinuiftis aquae. lare nepos Atlantis, ades: quem montibus olim Edidit Arcadiis Pleîas vna Ioui. Pacis et armorum fuperis imisque Deorum 665 Arbiter, alato qui pede carpis iter. Laete lyrae pulfu , mitida quoque laete palaeftra, Quo didicit culte lingua fauente loqui. Templa tibi pofuere Patres fpeétantia Circum Idibus. ex illo eft haec tibi fefta dies. 67o Te , quicumque fuas profitetur vendere merces, * Ture dato , tribuas vt fibi lucra, rogat. Eft aqua Mercurii, portae vicina Capenae: Si iuuat expertis credere, numen habet. Huc venit incinctus tunicas mercator ; et vrna ... 675 Purus fuffita, quam ferat, haurit aquam. Vda fit hinc laurus : lauro fparguntur ab vda Omnia, quae dominos funt habitura nouos. Spargit et ipfe fuos lauro rorante capillos: Et peragit folita fallere voce preces. 68o Ablue praeteriti periuria temporis, inquit. .^ ablue praeterita perfida verba die. Siue ego te feci teftem, falfoue citaui Non audituri numina magna Iouis ; Siue deum prudens alium Diuamue fefelli ; 685 Abftulerint celeres improba di&ta Noti. Et pereant veniente die periuria noctis: Nec curent Superi, fi qua locutus ero. Da modo lucra mihi, da facto gaudia lucro: Et face vt emtori verba dediffe iuuet. . 69o Talia Mercurius pofcentem ridet ab alto, Se memor Ortygias furripuiffe boues. t mihi pande, precor, tanto meliora petenti, In Geminos ex quo tempore Phoebus eat. Cum

cum totidem de menfe dies fupereffè videbis;
Quot funt Herculei fa&ia laboris , ait.
Dic, ego refpondi, cauffam mihi fideris huius.
Cauffam facundo prodidit ore Deus.
Abftulerant raptas Phoeben Phoebesque fororem
Tyndaridae fratres, hic eques, ille pugil.
Bella parant, repetuntque fuas et frater et Idas ;
Leucippo fieri paétus vterque gener.
His amor , vt repetant , illis, vt reddere nolint.
Suadet : et ex cauffa pugnat vterque pari.
Effugere Oebalidae curfu potuere fequentes:
Sed vifum celeri vincere turpe fuga.
Liber ab arboribus locus eft , apta area pugnae.
Conftiterant illic: nomen Aphidna loco.
Pe&ora traie&us Lynceo Caftor ab enfe
Non exfpeélato vulnere preffit humum.
Vltor adeft Pollux ; et Lyncea perforat hafta,
Qua ceruix humeros continuata premit.
Ibat in hunc Idas, vixque eft Iouis igne repulfus:
Tela tamen dextrae fulmine rapta negant.
Iamque tibi, coelum Pollux, fublime patebat ;
Cum , Mea, dixifti , percipe verba , pater.
Quod mihi das vni, coelum partire duobus :
, Dimidium toto munere maius erit.
Dixit , et alterna fratrem ftatione redemit:
Vtile follicitae fidus vterque rati.
Ad Ianum redeat, qui quaerit Agonia quid fint:
Quae tamen in Faftis hoc quoque tempus habent.
No&te fequente diem canis Erigoneìus exit.
Eft alio figni reddita cauffa loco.
roxima Vulcani lux es ; Tubiluftria dicunt.
Luftrantur purae, quas facit ille , tubae.
Qg* inde notis locus eft ; quibus ordine leçtis
Vel mos facrorum ; vel Fuga Regis ineft.
INec te praetereo, populi Fortuna potentis
Publica ; cui templum luce fequente datum.
Hanc vbi diues aquis acceperit Amphitrite ;
Grata Ioui fuluae roftra videbis auis.
uferat ex oculis veniens Aurora Bootem ;
Continuaque die fidus Hyantis erit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »