Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors]

Et color et fpecies floribus omnis ineft?
Adnuit : et motis flores cecidere capillis ;
Accidere in menfas vt rofa miffa folet. 36o
Lumina reftabant : quorum me cauffa latebat.
Cum fic errores abftulit illa meos.
Vel quia purpureis collucent floribus agri ;
Lnmina funt noftros vifa decere dies:
Vel quia nec flos eft hebeti, nec flamma, colore ; 365
Atque oculos in fe fplendor vterque trahit ;
Vel quia deliciis motturna licentia noftris
Conuenit. a vero tertia caufia venit.
Eft breue praeterea, de quo mihi quaerere reftat,
Si liceat, dixi. dixit et illa , Ilicet. 37O
Cur tibi pro Libycis claudantur rete leaenis
Imbelles capreae , follicitusque lepus.
Non fibi, refpondit, filuas ceffiffe ; feâ hortos,
Aruaque pugnaci non adeunda ferae.
Omnia finierat : tenues feceffit in auras. 37$
Manfit odor. poffes fcire fuiffe deam.
Floreat vt toto carmen Nafonis in aeuo;
Sparge , precor, donis peétora noftra tuis.
oéte minus quarta promet fua fidera Chirom
Semiuir, et flaui corpore mixtus equi. 38O
Peliom Haemoniae mons eft obuerfus in auftros ;
Summa virent pinu : cetera quercus habet.
Phillyrides tenuit: faxo ftant antra vetufto.
Quae iuftum memorant incoluiffe fenem. -
Ille manus , dlim miffuras He&tora leto , 38 *
Creditur in lyricis detinuiffe modis.
Venerat Alcides exa&ta parte laborum ;
Iuflaque reftabant ultima paene viro.
Stare fimul cafu Troiae duo fata videres :
Hinc puer Aeacides, hinc Ioue natus erat. 39^
Excipit hofpitio iuuenem Philyreius heros:
Et cauffam aduentus hic rogat, ille docet.
Perfpicit interea clauam fpoliumque leonis:
Virque, ait, his armis, armaque digna viro.
H 4 - Nec
Nec fe, quin horrens auderent tangere fetis
Vellus, Achilleae continuere manus.
Dumque fenex tra&tat fquallentia tela venenis;
Excidit , et laeuo fixa fagitta pede eft. -
Ingemuit Chiron , traxitque e corpore ferrum:
Adgemit Alcides, Haemoniufque puer.
Ipfe tamen le&ias Pagafaeis collibus herbas
Temperat, et varia vulnera mulcet ope.
Virus edax fuperabat opem: penitusque recepta
Offibus , et toto corpore peftis erat.
Sanguine Centauri Lerneae fanguis Echidnae
Mixtus ad auxilium tempora nulla dabant.
Stabat , ut ante patrem , lacrimis perfufus Achilles:
Sic flendus Peleus, fi moreretur, erat.
Saepe manus aegras manibus fingebat amicis:
[Morum, quos fecit , praemia doôtor habet. ]
Ofcula faepe dedit, dixit quoque faepe iacenti ;
Viue, precor ; nec me, care, relinque, pater,
Nona dies aderat: cum tu, iuftiffime Chiron ,
Bis feptem ftellis corpora cinétus eras.

Hunc lyra curua fequi cuperet ? fed idonea nondum
Eft via. nox aptum tertia tempus erit.

Scorpios in coelo , cum cras lucefcere Nonas
Dicimus, a media parte notandus erit.

inc ubi protulerit formofa ter Hefperus ora,

Ter dederint Phoebo fidera viéta locum ;
Ritus erit veteris no&urna Lemuria facri :

Inferias tacitis Manibus illa dabunt.
Annus erat breuior ; nec adhuc pia Februa morant:

Nec tu dux menfum , Iane biformis , eras.
Iam tamen exftin&to cineri fua dona ferebant,

Compofitique nepos bufta piabat aui. Menfis erat Maius, maiorum nomine di&us,

Qui partem prifci nunc quoque moris habet. Nox ubi iam media eft, \ fomnoque filentia praebet;

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Et canis, et variae conticuiftis aves ;
Ille memor veteris ritus, timidusque Deorum,
Surgit: habent gemini vincula nulla pedes.
Signaque dat digitis medio cum pollice iunâis ;
Occurrat tacito ne leuis umbra fibi.
Terque manus puras fontana perluit vnda :
Vertitur,, et nigras accipit ante fabas.
Auerfusque iacit: fed dum iacit, Haec ego mitto;
His, inquit, redimo meque meosque fabis.
Hoc nouies dicit , nec refpicit. vmbra putatur
Colligere , et nullo terga vidente fequi.
Rurfus aqua tangit , Temafaeaque concrepat aera:
Et rogat, vt te£tis exeat vmbra fuis.
. Cum dixit nouies , Manes exite paterni ;
Refpicit, et pure facra peracta putat.
l)iéta fit vnde dies, quae nominis exftet origo,
Me fugit. ex aliquo eft inuenienda Deo.
Pleiade nate, mone, virga venerande potenti :
Saepe tibi Stygii regia vifa Iouis.
Venit adoratus Caducifer. accipe cauffam
Nominis. ex ipfo cognita caufa Deo eft.
Romulus vt tumulo fraternas condidit vmbras,
Et male veloci iufta foluta Remo ;
Fauftulus infelix , et paffis Acca capillis,
Spargebant lacrimis offa perufta fuis.
Inde domum redeumt fub prima crepufcula maefti ;
Vtque erat , in duro procubuere toro.
Vmbra cruenta Remi vifa eft adfiftere le&to,
Atque haec exiguo murmure verba loqui:
En ego dimidium veftri, parsque altera voti,
Cernite fim qualis ; qui modo qualis eram !
Qui modo , fi volucres habuiffem regna iubentes ;
In populo potui maximus effe meo:
Nunc elapfa rogi flammis, et inanis imago.
Haec eft ex illo forma reli&ta Remo ;

Heu ! vbi Mars pater eft ? fi vos modo vera locuti;

Vberaque expofitis ille ferina dedit.
H 5

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]

Quem lupa feruauit, manus hunc temeraria ciuis
Perdidit. o quanto mitior illa fuit!
Saeue Celer, crudelem animam per vulnera reddas:
Vtque ego , fub terras fanguinolentus eas.
Noluit hoc frater. pietas aequalis in illo eft.
Quod potuit, lacrimas in mea fata dedit.
Hunc vos per lacrimas, per veftra alimenta rogate,
Vt celebrem fefto fignet honore diem.
Mandantem ample&i cupiunt, et brachia tendunt.
Lubrica prenfantes effugit vmbra manus.
Vt fecum fugiens fomnos abduxit imago ;
Ad regem voces fratris vterque ferunt,
Romulus obfequitur, lucemque Remuria dixit
Illam, qua pofitis iufta feruntur auis.
Afpera mutata eft in lenem tempore longo
Litera, quae toto nomine prima fuit.
Mox etiam Lemures animas dixere filentum.
Is verbi fenfus, vis ea vocis erat.
Fana tamen veteres illis claufere diebus;
Vt nunc ferali tempore operta vides.
Nec viduae taedis eadem, nec virginis apta
Tempora. quae nupfit, non diuturna fuit.
Hac quoque de cauffa (fi tc prouerbia tangunt)
Menfe malas Maio nubere vulgus ait.
Sed tamen haec tria funt fub eodem tempore fefta,
Inter fe nullo continuata die.
Quorum fi mediis Boeoton Oriona quaeres ;
Falfus eris. figni cauffa canenda mihi.
Iuppiter, et lato qui regnat in aequore frater ;
Carpebant focias, Mercuriusque, vias.
Tempus erat, quo verfa iugo referuntur aratra ;
Et pronum faturae lac bibit agnus ouis.
Forte fenex Hyrieus, angufti cultor agelli,
Hos videt, exiguam ftabat vt ante cafam.
Atque ita, I.onga via eft , nec tempora longa fuperfunt,
Dixit ; et hofpitibus ianua noftra patet.
Addidit et vultum verbis ; iterumque rogauit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors]

Parent promiffis ; diffimulantque deos.
Te&a fenis fubeunt, nigro deformia fumo:
Ignis in hefterno ftipite paruus erat.
Ipfe genu pofito fiammas exfufcitat aura,
Et promit quaffas comminuitque faces.
Stant calices. mimor inde fabas, olus alter habebant:
Et fumant teftu preffus vterque fuo.
Dumque mora eft, tremula dat vina rubentia dextra.
Accipit aequoreus pocula prima Deus.
Quae fimul exhaufit, Da nunc bibat ordine, dixit,
Iuppiter. audito palluit ille Ioue.
Vt rediit amimus ; • cultorem pauperis agri
Immolat, et magno torret in igne bouem.
Quaeque puer quondam primis diffuderat annis,
Prodit fumofo condita vina cado.
Nec mora: flumineam limo celantibus vluam,
Sic quoque non altis incubuere toris.
Nunc dape, nunc pofito menfae nituere Lyaeo.
· Terra rubens crater , pocula fagus erant.
Verba fuere Iouis; Si quid fert impetus, opta:
Ormne feres. placidi verba fuere fenis:
Cara fuit coniux , primae mihi cura iuuentae
Cognita ; nunc vbi fit quaeritis ? vrna tegit.
Huic ego iuratus, vobis in verba vocatis,
Coniugio dixi fola fruere meo.
Et dixi , et feruo, fed enim diuerfa voluntas
Eft mihi: nec coniux, et pater effe volo.
Adnuerant omnes : omnes ad terga iuuencae
Conftiterant. pudor eft vlteriora loqui.
Tum fuperiniecta texere madentia terra.
Iamque decem menfes ; et puer ortus erat.
Hunc Hyrieus , quia fic genitus, vocat Vriona.
Perdidit antiquum litera prima fonum.
Creuerat immenfum : comitem fibi Delia fumfit.
Ille Deae cuftos, ille fatelles erat.
Verba mouent iras non circumfpeéta deorum.
Quam nequeam , dixit , vincere , nulla fera eft.
Scorpion immifit Tellus. fuit impetus illi

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][graphic][graphic]
« AnteriorContinua »