Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Dum noua lanugo: pauidos formidine ceruos

Terret : et eft illi praeda benigna lepus.
At poftquam virtus annis adoleuit; in apros
Audet, et hirfutas cominus ire leas.
Dumque petit latebras foetae catulosque leaenae;
Ipfe fuit Libycae praeda cruenta ferae.

175

Mater Hyan, et Hyan maeftae fleuere forores;
Ceruicemque polo fuppofiturus Atlas.
Victus vterque parens tamen eft pietate fororum.
Illa dedit coelum: nomina fecit Hyas.

180

Mater, ades, florum, ludis celebranda iocofis:
Diftuleram partes menfe priore tuas.

Incipis Aprili: tranfis in tempora Maii.

185

Alter te fugiens, cum venit alter, habet.

Cum tua fint, cedantque tibi confinia menfum;
Conuenit in laudes ille vel ille tuas.

Circus in hunc exit, clamataque palma Theatris:

Hoc quoque cum Circi munere carmen eat.
Ipfa doce, quae fis. hominum fententia fallax.
Optima tu proprii nominis auctor eris.
Sic ego, fic noftris refpondit Diua rogatis ;
Dum loquitur, vernas efflat ab ore rofas:

Nominis eft noftri litera Graeca fono.

190

Chloris eram, quae Flora vocor.

corrupta Latino

195

Chloris eram Nymphe campi felicis, vbi audis

Rem fortunatis ante fuiffe viris.

Quae fuerit mihi forma, graue eft narrare modestae:
Sed generum matri repperit illa Deum.

200

Ver erat; errabat. Zephyrus confpexit; abibam.

Infequitur; fugio. fortior ille fuit.

Et dederat fratri Boreas ius omne rapinae,

Aufus Erechthea praemia ferre domo.

Vim tamen emendat dando mihi nomina nuptae:
Inque meo non eft vlla querela toro.

201

Vere fruor femper: per me nitidiffimus annus.

Arbor habet frondes, pabula femper humus.

Eft mihi fecundus dotalibus hortus in agris.

Aura

210

Aura fouet

liquidae fonte rigatur aquae.

Hunc meus impleuit generofo flore maritus:
Atque ait, Arbitrium tu, Dea, floris habe.
Saepe ego digeftos volui numerare colores;

Nec potui. numero copia maior erat.
Rofcida cum primum foliis excuffa pruina eft,
Et variae radiis intepuere comae ;
Conueniunt pictis incin&tae veftibus Horae,

Inque leues calathos munera noftra legunt. Protinus adripiunt Charites; nectuntque coronas, Sertaque coeleftes implicitura comas.

Prima per immenfas fparfi noua femina gentes.

Vnius tellus ante coloris erat.

Prima Therapnaeo feci de fanguine florem:

Et manet in folio fcripta querela fuo.

215

220

Tu quoque nomen habes cultos, Narciffe, per hortos:
Infelix, quod non alter et alter eras!

225

Quid Crocon, aut Attyn referam, Cinyraque creatum;
De quorum per me vulnere furgit honor?

Mars quoque, fi nefcis, per noftras editus artes.

Iuppiter hoc vt adhuc nefciat, vsque precor.

230

Sancta Iouem Iuno, nata fine matre Minerua,

Ibat, vt Oceano quereretur furta mariti:

Officio doluit non eguiffe fuo.

Reftitit ad noftras feffa labore fores.

Quam fimul adfpexi: Quid te, Saturnia, dixi,
Attulit? exponit, quem petat, illa locum,

235

[blocks in formation]

Non, inquit, verbis cura leuanda mea eft.

Si pater eft factus neglecto coniugis vfu

Iuppiter, et nomen folus vtrumque tenet;

Cur ego defperem fieri fine coniuge mater:

Et parere intacto, dummodo cafta, viro ?

240

Omnia tentabo latis medicamina terris;

Et freta, Tartareos excutiamque finus.
Vox erat in curfu: vultum dubitantis habebam.
Nefcio quid, Nymphe, poffe videris, ait.
H 2

245

Ter

Ter volui promittere opem, ter lingua retenta eft:

Ira Iouis magni cauffa timoris erat.

Fer, precor, auxilium, dixit; celabitur auctor:

Et Stygiae numen teftificatur aquae.

250

Quod petis, Oleniis, inquam, mihi miffus ab aruis

Flos dabit. eft hortis vnicus ille meis.

Qui dabat, Hoc, dixit, fterilem quoque tange iuuencam;

Mater erit. tetigi. nec mora; mater erat.

Protinus haerentem decerpfi pollice florem.

255

Tangitur; et tacto concipit illa finu.

Iamque grauis Thracen, et laeua Propontidos intrat:
Fitque potens voti; Marsque creatus erat.

Qui memor accepti per me natalis, Habeto

Tu quoque Romulea, dixit, in Vrbe locum. Forfitan in teneris tantum mea regna coronis

Effe putes. tangunt numen et arua meum.
Si bene floruerint fegetes; erit area diues.

Si bene floruerit vinea; Bacchus erit.
Si bene floruerint oleae; nitidiffimus annus.
Pomaque prouentum temporis huius habeut.
Flore femel laefo pereunt viciaeque fabaeque:

Et pereunt lentes, aduena Nile, tuae.
Vina quoque in magnis operofe condita cellis

Florent : et nebulae dolia fumma tegunt.

Mella meum munus. volucres ego mella daturas
Ad violam, et cythifos, et thyma cana voco.
Nos quoque idem facimus: tunc cum iuuenilibus annis

Luxuriant animi, corporaque ipfa virent.

Talia dicentem tacitus mirabar. at illa,

Ius tibi difcendi, fi qua requiris, ait.

Dic, Dea, ludorum, refpondi, quae fit origo.

Vix bene defieram; rettulit illa mihi.
Cetera luxuriae nondum inftrumenta vigebant:
aut latam diues habebat humum.

Aut pecus,
Hinc etiam locuples, hinc ipfa pecunia dicta est.

Sed iam de vetito quisque parabat opes.

Venerat in morem populi depafcere faltus:

2.50

265

270

275

280

raque

Idque diu licuit, poenaque nulla fuit. Vindice feruabant nullo fua publica vulgus:

Iamque in priuato pafcere inertis erat.

Plebis ad Aediles delata licentia talis

Publicios: animus defuit ante viris.

Rem populus recipit: mulctam fubiere nocentes.
Vindicibus laudi publica cura fuit.

[ocr errors]

Multa data eft ex parte mihi: magnoque fauore
Victores ludos inftituere nouos.

Parte locant cliuum, qui tunc erat ardua rupes.
Vtile nunc iter eft; Publiciumque vocant.

285

290

Annua credideram fpectacula facta; negauit:

295

Addidit et dictis altera verba fuis.

Nos quoque tangit honor. feftis gaudemus, et aris:

Turbaque coeleftes ambitiofa fumus.

Saepe deos aliquis peccando fecit iniquos:

Et pro delictis hoftia blanda fuit..

300

Saepe Iouem vidi, cum iam fua mittere vellet

Fulmina, ture dato fuftinuiffe manum.

At fi negligimur; magnis iniuria poenis
Soluitur: et iuftum praeterit ira modum.
Refpice Theftiaden: flammis abfentibus arfit.

Cauffa eft; quod Phoebes ara fine igne fuit.

Refpice Tantaliden: eadem Dea vela tenebat.

Virgo eft; et fpretos bis tamen vita focos. Hippolyte infelix, velles coluiffe Dionen,

Cum confternatis diripereris equis.

305

310

[blocks in formation]

Saepe mihi Zephyrus, Dotes corrumpere noli
Ipfa tuas, dixit; dos mihi vilis erat.

320

[blocks in formation]

Florebaut oleae; venti nocuere proterui.

Florebant fegetes; grandine laefa Ceres.

In fpe vitis erat: coelum nigrefcit ab Auftris,

Et fubita frondes decutiuntur aqua. Nec volui fieri, nec fum crudelis in ira:

Cura repellendi fed mihi nulla fuit.

Conuenere Patres: et, fi bene floreat annus,

Numinibus noftris annua fefta vouent.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Tempora futilibus cinguntur tota coronis ;
Et latet iniecta fplendida menfa rofa.
Ebrius incintis philyra conuiua capillis

Saltat, et imprudens vtitur arte meri.
Ebrius ad durum formofae limen amicae

Cantat. habent vnctae mollia ferta comae.

325

330

335

340

Nulla coronata peraguntur feria fronte;

Nec liquidae vinctis flore bibuntur aquae.

Donec eras mixtus nullis, Acheloë, racemis;
Gratia fumendae non erat vlla rofae.

Bacchus amat flores: Baccho placuiffe coronam

345

Ex Ariadnaeo fidere noffe potes.

Scena leuis decet hanc : non eft, mihi credite, non eft

Illa cothurnatas inter habenda Deas.

Turba quidem cur hos celebrent meretricia ludos,

Non ex difficili caufa petenda fubeft.

350

Non eft de tetricis, non eft de magna profeffis :
Vult fua plebeio facra patere choro.

Et monet aetatis fpecie, dum floreat, vti:

Contemni fpinam, cum cecidere rosae.

Cur tamen, vt dantur, veftes Cerealibus albae,

355

Sic eft haec cultu verficolore decens?

An quia maturis albefcit meffis ariftis;

Et

« AnteriorContinua »