Imatges de pàgina
PDF

Luferat hic Nymphas; fic coetus ante viriles.
Inde mamus aliquis defpeétus ad aethera tollens,
Sic amet ifte , licet, fic non potiatur amato, 405
Dixerat. adfenfit precibus Rhamnufia iuftis.

Fons erat illimis, nitidis argenteus vndis, Quem neque paftores, neque paftae monte capellae Contigerant, aliudue pecus: quem nulla volucris, Nec fera turbarat, nec lapfus ab arbore ramus. 4io Gramen erat circa, quod proximus humor alebat: Siluaque, fole lacum paffura tepefcere nullo. Hic puer, et ftudio venandi laffus et aeftu , Procubuit ; faciemque loci, fontemque fecutus. Dumque fitim fedare cupit ; fitis altera creuit. 415 Dumque bibit, vifae correptus imagine formae , Rem fine corpore amat: corpus putat effe , quod vmbra eft. Adftupet ipfe fibi, vultuque immotus eodem Haeret, vt e Pario formatum marmore fignum. Speétat humi pofitus geminum, fua lumina, fidus, 420 Et dignos Baccho, dignos et Apolline crines, Impubesque genas, et eburnea colla, decusque Oris, et in niueo mixtum candore ruborem ; Cunétaque miratur, quibus eft mirabilis; ipfe Se cupit imprudens; et, qui probat, ille probatur. 425 Dumque petit, petitur: pariterque incendit, et ardet. Irrita fallaci quoties dedit oscula fonti ! In medias quoties, vifum captantia collum , Brachia merfit aquas ; nec fe deprendit in illis ! Quid videat, nefcit ; fed , quod videt, vritur illo: 430 Atque oculos idem , qui decipit, incitat error. Credule, quid fruftra fimulacra fugacia captas ? Quod petis, eft nusquam : quod amas auertere, perdes. Ifta repercuffae, quam cernis, imaginis vmbra eft. Nil habet ifta fui. tecumque venitque, manetque : 435 Tecum discedat ; fi tu discedere poffis. |Non illum Cereris, non illum cura quietis Abftrahere inde poteft, fed opaca fufus in herba Speélat inexpleto mendacem lumine formam :

Perque

Perque oculos perit ipfe fuos ; paullumque leuatus, 44Q
Ad circumftantes tendens fua brachia filuas,
Ecquis, iö filuae, crudelius, inquit, amauit?
Scitis enim , et multis latebra opportuna fuiftis.
Ecquem , cum veftrae tot agantur faecula vitae,
Qui fic tabuerit, longo meminiftis in aeuo ? 445
Et placet, et video : fed quod videoque, placetque,
Non tamen inuenio. tantus tenet error amantem. •
Quoque magis doleam ; nec nos mare feparat ingens,
Nec via, nec montes, nec claufis moenia portis.
Exigua prohibemur aqua. cupit ipfe teneri. 45Q
INam quoties liquidis porreximus oscula lymphis ;
Hic toties ad me refupino nititur ore.
Poffe putes tangi. minimum eft , quod amantibus obftat.
Quisquis es, huc exi. quid me , puer vnice, fallis?
Quoue petitus abis? certe nec forma, nec aetas 455
Eft mea, quam fugias ; et amarunt me quoque Nymphae.
Spem mihi , nefcio quam , vultu promittis amico :
Cumque ego porrexi tibi brachia , porrigis ultro :
Cum rifi , adrides , lacrimas quoque faepe notaui,
Me lacrimante, tuas. ni&tu quoque figna remittis: 46Q
Et , quantum motu formofi fufpicor oris ,
Verba refers, aures non peruenientia noftras.
In te ego fum, fenfi : nec me mea fallit imago.
Vror amore mei. flammas moueoque feroque.
Quid faciam ? roger, amne rogem ? quid deinde rogabo ? 465
Quod cupio mecum eft. inopem me copia fecit.
O vtinam noftro fecedere corpore poffem !
Votum in amante nouum ; vellem , quod amamus, abeffet.
Iamque dolor vires adimit: nec tempora vitae
Longa meae fuperant: primoque exftinguor in aeuo. 47Q.
Nec mihi mors grauis eft , pofituro morte dolores.
Hic, qui diligitur, vellem diuturnior effet.
Nunc duo concordes anima moriemur in vna.
Dixit, et ad faciem rediit male fanus eamdem ;
Et lacrimis turbauit aquas : obfcuraque moto 475
Reddita forma lacu eft. quam cum vidiffet abire;
P. Ouid. Naf. Opera. Tom. II. E Quo
Quo fugis ? o remane ; nec me , crudelis, amantem
Defere, clamauit. liceat, quod tangere non eft,
Adfpicere: et mifero praebere alimenta furori.
Dumque dolet, fumma veftem deduxit ab ora,
Nudaque marmoreis percuffit peétora palmis.
Pe&ora traxerunt tenuem percufla ruborem ;
Non aliter, quam poma folent, quae candida parte ,
Parte rubent; ajit vt variis folet vua racemis
Ducere purpureum , nondum matura , colorem.
Quae fimul adfpexit liquefaéta rurfus in vnda ;
Non tulit vlterius ; fed , vt intabefcere flauae
Igne leui cerae, matutinaeue pruinae
Sole tepente folent, fic attenuatus amore
Liquitur ; et caeco paullatim carpitur igni.
Et neque iam color eft mixto candore rubori ;
Nec vigor, et vires, et quae modo vifa placebant ,
Nec corpus remanet , quondam quod amauerat Echo.
Quae tamen vt vidit, quamuis irata memorque ,
Indoluit: quotiesque puer miferabilis, Eheu,
Dixerat ; haec refonis iterabat vocibus, Eheu.
Cumque fuos manibus percufferat ille lacertos,
Haec quoque reddebat fomitum plangoris eumdem.
Vltima vox folitam fuit haec fpectantis in vndam ,
Heu fruftra dile&te puer ! totidemque remifit
Verba lacus : dictoque Vale, Vale inquit et Echo.
llle caput viridi feffum fubmifit in herba.
Lumina nox claudit, domini morantia formam.
Tum quoque fe, poftquam eft inferna fede receptus ,
In Stygia fpe&tabat aqua. planxere forores
Naîdes : et fe&tos fratri potuere capillos.
Planxere et Dryades, plangentibus adfonat Echo:
Iamque rogum , quaffasque faces, feretrumque parabant:
Nusquam corpus erat. croceum pro corpore florem
Inueniunt, foliis medium cingentibus albis.
Cognita res meritam vati per Achaìdas vrbes
Attulerat famam : nomenque erat auguris ingens.
Spernit Echionides tamen hunc, ex omnibus vnus

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Contemtor Superàm , Pentheus: praefagaque ridet
Verba fenis, tenebrasque et cladem lucis ademtae
Objicit. ille mouens albentia tempora canis,
Quam felix effes, fi tu quoque luminis huius
Orbus, ait, fieres ; me Bacchia facra videres!
Jamque dies aderit, iamque haud procul auguror effe ;
Qua nouus huc veniat , proles Semeleïa , Liber.
Quem miti templorum fueris dignatus honore;
Mille lacer fpargere locis: et fanguine filuas
Foedabis, matremque tuam , matrisque forores.
Euenient. neque enim dignabere numen honore:
Meque fub his tenebris nimium vidiflè quereris.
Talia dicentem proturbat Echione natus.
Diéta fides fequitur 5 refponfaque vatis aguntur.
Liber adeft: feftisque fremunt vlulatibus agri.
Turba ruunt: mixtaeque viris matresque, murusque,
Vulgusque , proceresque, ignota ad facra feruntur.
Quis furor , anguigenae, proles Mauortia, veftras
Attonuit mentes ? Pentheus ait. aerane tantum
Aere repulfa valent ? et adunco tibia cornu ?
Et magicae fraudes ? vt, quos non belliger enfis,
Non tuba terruerint, non ftrictis agmina telis ;
Femineae voces, et mota infania vino,
Obfcaenique greges, et inania tympana vincant ?
Vosne , fenes, mirer ? qui longa per aequora ve$ti
Hac Tyrom , hac profugos pofuiftis fede Penates ;
Nunc finitis fine Marte capi ? vosne, acrior aetas,
O iuuenes, propiorque meae ; quos arma tenere,
Non thyrfos : galeaque tegi, non fronde , decebat ?
Efte, precor, memores, qua fitis ftirpe creati:
Illiusque animos, qui multos perdidit vnus,
Sumite ferpentis. pro fontibus ille lacuque
Interiit: at vos pro fama vincite veftra.
Ille dedit leto fortes: vos pellite molles,
Et patrium reuocate decus. fi fata vetabant,
Stare diu Thebas ; vtinam tormenta virique
Moenia diruerent: ferrumque ignisque fonarent!
E 2

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

s ko Effe.

Effemus miferi fine crimine: forsque querenda,
Non celanda foret: lacrimaeque pudore carerent.
At nunc a puero Thebae capientur inermi:
Quem neque bella iuuant, nec tela, nec vfus equorum ;
Sed madidus myrrha crinis, mollesque coronae,
Purpuraque, et pictis intextum veftibus aurum.
Quem quidem ego a&utum ( modo vos abfiftite ) cogam
Adfumtumque patrem, commentaque facra fateri.
• An fatis Acrifio eft animi , contemnere vanum
Numen , et Argolicas venienti claudere portas ;
Peythea terrebit, cum totis aduena Thebis ?
Ite citi , ( famulis hoc imperat) ite , ducemque
Attrahite huc vinctum. iuflis mora fegnis abefto.
Humc auus, hunc Athamas, hunc cetera turba fuorum
Corripiunt di&tis; fruftraque inhibere laborant.
Acrior admonitu eft ; irritaturque retenta,
Et crefcit rabies: remoraminaque ipfa nocebant.
Sic ego torrentem, qua nil obftabat eunti,
Lenius, et modico ftrepitu decurrere vidi.
At, quacumque trabes, obftru&taque faxa tenebant,
Spumeus, et feruens, et ab obiice faeuior ibat.
Fcce cruentati redeunt: et , Bacchus vbi effet,
Quaerenti domino , Bacchum vidiffe megarunt.
Hunc, dixere , tamen comitem , famulumque facrorum
Cepimus: et tradunt manibus poft terga ligatis,
Sacra Dei quondam Tyrrhena gente fecutum.
Adfpicit hunc oculis Pentheus, quos ira tremendos
Fecerat: et, quamquam poenae vix tempora differt ;
O periture, tuaque aliis documenta dature
Morte, ait , ede tuum nomen , momenque parentum,
Et patriam ; morisque moui cur facra frequentes.
Ille metu vacuus, Nomen mihi , dixit, Acoetes;
Patria, Moeonia eft: humili de plebe parentes.
Non mihi , quae duri colerent, pater, arua iuuenci,
Lanigerosue greges, mon vlla armenta reliquit.
Pauper et ipfe fuit: linoque folebat et hamo
Decipere, et calamo falientes ducere pifces.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »