Imatges de pàgina
PDF

Dum vel cafta fuit, vel inobferuata. fed ales
Senfit adulteriurn Phoebeïus: vtque latentem
Detegeret culpam non exorabilis index,
Ad dominum tendebat iter: quem garrula motls
Confequitur pennis, fcitetur vt omnia, cornix.
Auditaque viae cauffa, Non vtile carpis,
Inquit, iter: ne fperne meae praefagia linguae.

[ocr errors][ocr errors]

Quid fuerim, qnid fimque, vide; meritumque require:

Inuenies nocuiffe fidem. nam tempore quodam
Pallas Erichthonium, prolem fine matre creatam,
Clauferat A&aeo texta de vimine cifta :
.Virginibusque tribus gemino de Cecrope natis
Hanc legem dederat, fua me fecreta viderent.
Abdita fronde leui denfa fpeculabar ab vlmo,
Quid facerent. commi{fa duae fine fraude tuentur,
'Pandrofos atque Herfe. timidas vocat vna forores
Aglauros: modosque manu deducit. at intus
Infantemque vident, adporreétumque draconem.
Aâa Deae refero. pro quo mihi gratia talis
Redditur, vt dicar tutela pulfa Mineruae ;
Et ponar poft noâis auem. mea poena volucres
Admonuiffe poteft 5 me voce pericula quaerant.
At puto, non vltro, nec quidquam tale rogantem
Me petiit. ipfa licet hoc a Pallade quaeras:
Quamuis irata eft: non hoc irata megabit.
Nam me Phocaica clarus tellure Coroneus
( Nota loquor) genuit. fueramque ego regia virgo:
Diuitibusque procis ( ne me contemne ) petebar.
Forma mihi nocuit. nam dum per littora lentis
Paffibus, vt foleo, fumma fpatiarer arena,
Vidit, et incaluit pelagi Deus: vtque precando
Tempora cum blandis confumfit inania verbis;
Vim parat, et fequitur. fugio, denfumque relinquo
ILittus, et in molli nequidquam laffor arena.
Inde Deos, hominesque voco: nec contigit vllum
Vox mea mortalem. mota eft pro virgine virgo,
Auxiliumque tulit. tendebam brachia coelo :

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Brachia coeperunt leuibus nigrefcere pennis.
Reiicere ex humeris veftem molibar ; at illa
Pluma erat ; inque cutem radices egerat imas.
Plangere nuda meis conabar peétora palmis.
Sed neque iam palmas, nec peétora nuda gerebam.
Currebam: nec, vt ante, pedes retinebat arena :
Et fumma tollebar humo. mox aéta per auras
Euehor, et data fum comes inculpata Mineruae.
Quid tamen hoc prodeft, fi diro faéta volucris
Crimine Ny$timene noftro fucceffit honori?

An, quae per totam res eft notiffima Lesbon,
Non audita tibi eft? patrium temeraffe cubile
Ny&imenem ? auis illa quidem : fed confcia culpae
Confpe&um lucemque fugit, tenebrisque pudorem
Celat ; et a cun&is expellitur aethere toto.

Talia dicenti , Tibi , ait, reuocamina, coruus,
Sint precor ifta malo. nos vanum fpernimus omen.
Nec coeptum dimittit iter : dominoque iacentem
Cum iuuene Haemonio vidiffe Coronida narrat.
I.aurea delapfa eft, audito crimine, amanti :
Et pariter vultusque Deo, ple&trumque, colorque
Excidit. vtque animus tumida feruebat ab ira ;
Arma adfueta rapit; flexumque a cornibus arcum
Tendit: et illa fuo toties cum peétore iun£ta
Indeuitato traiecit peétora telo.
I$ta dedit gemitum , traëtoque a vulnere ferro,
Candida poeniceo perfudit membra cruore:
Et dixit, Potui poenas tibi, Phoebe, dediffe ;
Sed peperiffe prius. duo nunc moriemur in vna.
Haétenus; et pariter vitam cum fanguine fudit.
Corpus inane animae frigus letale fecutum eft.

Poenitet, heu ! fero poenae crudelis amantem:
Seque, quod audierit, quod fic exarferit, odit:
Odit auem , per quam crimen cauffamque dolendi
Scire coactus erat: neruumque, arcumque, mnamumque
Odit 5 cumque manu, temeraria tela, fagittas.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Collapfamque fouet: feraque ope vincere fata
- Nititur ; et medicas exercet inaniter artes.
Quae poftquam fruftra tentata, rogumque parari
Senfit, et arfuros fupremis ignibus artus;
Tum vero gemitus (neque enim coeleftia tingui
Ora decet lacrimis) alto de corde petitos
Edidit. haud aliter, quam cum , fpe&ante iuuenca,
La&tentis vituli, dextra libratus ab aure,
Tempora discuflit claro caua malleus i&u.
Vt tamen ingratos in peétora fudit odores:
Et dedit amplexus, iniuftaque iufta peregit,
Non tulit in cineres labi fua Phoebus eosdem
Semina: fed natum flammis vteroque parentis
Eripuit; geminique tulit Chironis in antrum.
Sperantemque fibi non falfae praemia linguae
Inter aues albas vetuit confidere coruum.
Semifer interea diuinae ftirpis alumno
Laetus erat ; mixtoque oneri gaudebat honore.
Ecce venit rutilis humeros prote&ta capillis
Filia Centauri: quam quondam Nympha Chariclo,
Fluminis in rapidi ripis enixa, vocauit
Ocyroën, non haec artes contenta paternas
Addidiciffe fuit: fatorum arcana canebat.
Ergo vbi fatidicos concepit mente furores,
Incaluitque Deo, quem claufum pe&ore habebat;
Adfpicit infantem ; Totique falutifer orbi
Crefce puer, dixit: tibi fe mortalia faepe
Corpora debebunt: animas tibi reddere ademtas :
. Fas erit. idque femel Dis indignantibus aufus,
Poffe dare hoc iterum flamma prohiberis auita :
Eque Deo corpus fies exfangue: Deusque,
Qui modo corpus eras: et bis tua fata nouabis.
Tu quoque, care pater, non iam mortalis, et aeuis
Omnibus vt maneas, nafcendi lege creatus;
Poffe mori cupies tum, cum cruciabere dirae
Sanguine ferpentis, per faucia membra recepto.
Teque ex aeterno patientem numina mortis

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

w

Efficient ; triplicesque Deae tua fila refoluent.
Reftabat fatis aliquid : fufpirat ab imis 656
Peëtoribus, lacrimaeque genis labuntur obortae:
Atque ita , Praeuertunt, inquit, me fata ; vetorque
Plura loqui 5 vocisque meae praecluditur vfus.
Non fuerant artes tanti, quae numinis iram
Contraxere mihi. mallem nefciffe futura. 66o
Iam mihi fubduci facies humana videtur :
Iam cibus herba placet: iam latis currere campis
Impetus eft, in equam , cognataque corpora, vertor.
Tota tamen quare ? pater eft mihi nempe biformis. .
Talia dicenti pars eft extrema querelae 66$
Intelleéta parum: confufaque verba fuere.
Mox nec verba quidem, nec equae fonus ille videtur ;
Sed fimulantis equam : paruoque in tempore certos
Edidit hinnitus: et brachia mouit in herbas.
Tum digiti coëunt , et quinos adligat vngues 67o
Perpetuo cornu leuis vngula: crefcit et oris,
Et colli fpatium : longae pars vltima pallae
Cauda fit. vtque vagi crines per colla iacebant,
In dextras abiere iubas: pariterque nouata eft,
Et vox, et facies. nomen quoque monftra dedere. 675
Flebat, opemque tuam fruftra Philyreius heros, |
Delphice, pofcebat. fed nec refcindere magni -
Iuffa Iouis poteras: nec, fi refcindere poffes,
Tunc aderas: Elin Meffaniaque arua colebas.
Illud erat tempus , quo te paftoria pellis 68o
Texit ; onusque fuit baculum filueftre finiftrae : ,
Alterius, dispar feptenis fiftula cannis.
Dumque amor eft curae., dum te tua fiftula mulcet;
Incuftoditae Pylios memorantur in agros
Proceffiffe boues. videt has Atlantide Maia 685
Natus; et arte fua filuis occultat aba&tas.
Senferat hoc furtum nemo, nifi notus in illo
Rure fenex. Battum vicinia tota vocabant.
Diuitis hic faltus herbofaque pascua Nelei,

[ocr errors]
[ocr errors]

Hunc timuit, blandaque manu feduxit: et, Eia,
Quisquis es, hofpes, ait, fi forte armenta requiret
Haec aliquis, vidiffe nega. neu gratia fa&o
Nulla rependatur ; nitidam cape praemia vaccam.
Et dedit. accepta voces has reddidit hofpes :
Tutus eas, lapis ifte prius tua furta loquatur.
Et lapidem oftendit, fimulat Ioue natus abire.
Mox redit: et, verfa pariter cum voce figura,
Ruftice, vidifti fi quas hoc limite, dixit,
Ire boues ; fer opem, furtoque filentia deme. .
Iunéta fuo pretium dabitur tibi femina tauro.
At fenior, poftquam merces geminata, Sub illis
Montibus, inquit, erunt. et erant fub montibus illis.
Rifit Atlantiades: et, Me mihi, perfide, prodis?
Me mihi prodis ? ait. periuraque peétora vertit
In durum filicem ; qui nunc quoque dicitur Index:
Inque nihil merito vetus eft infamia faxo.
Hinc fe fuftulerat paribus caducifer alis :
Munychiosque volans agros, gratamque Mineruae
Defpe&abat humum , cultique arbufta Lycei.
Illa forte die caftae de more puellae
Vertice fuppofito feftas in Palladis arces
Pura coronatis portabant facra camiftris.
Inde reuertentes Deus adfpicit ales: iterque
Non agit in re&tum, fed in orbem curuat eumdem.
Vt volucris vifis rapidiffima milüus extis,
Dum timet, et denfi circumftant facra miniftri ,
Fle&titur in gyrum ; nec longius audet abire:
Spemque fuam motis auidus circumuolat alis.
Sic fuper Aêtaeas agilis Cyllenius arces
Inclinat curfus : et easdem circinat auras.
Quanto fplendidior, quam cetera fidera, fulget
Lucifer ; et quanto te, Lucifer, aurea Phoebe;
Tanto virginibus praeftantior omnibus Herfe
Ibat: eratque decus pompae, comitumque fuarum.
Obftupuit forma Ioue natus : et aethere pendens
Non fecus exarfit, quam cum balearica plumbum

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »