Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Hyacinthus, Phoebi delicium, in florem vertitur , V. 162. S.
Cypri incolae eo, quod hofpites immolare fueuerart , in boues, v. 220. S.
Propetides in lapides, v. 238. S.
Pygmalionis ftatua eburnea in virginem viuentem, V. 243. S.
Myrrha in arborem sui nominis , v. 310. S.
Adonis, ex incesto Cinyrae et Myrrhae concubitu natus , fit delicium

Veneris, v. 303. f.
Atalanta, oraculo monita, ne cui vito nuberet, procis conditionem

proponit, eius fe futuram, a quo pedum cursu vinceretur ; necandum

vero, qui ab ipsa superatus effet, v. 560. S.
Hippomenes conditionem accipit, et a Venere tria poma aurea adipi.

seitur , quibus ille in curfura proiectis vincit , v. 575.f.
Hippomenes et Atalanta in leones , v. 682. S.
Adonidis ab apro interemti cruor in florem purpureum , v. 710.S.
Minthe nympha in mentham berbam ; We 728. S.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

Thraciae mulieres Orpheum , contemtorem sexus fui, enecant ,
Orpheum aues, ferae , cantes , filuae , flumina , Naiades ac Dryades

lugent ; lyra in Hebrum proiicitur ; caput autem vatis serpens mor.

dere instituit, quem Phoebus in lapidem conuertit, v. 44. S.
Thraciae mulieres , quae Orpheum interfecerunt, in arbores, v. 67. sq.
Quaeque a Mida , rege Phrygiae contacta , in aurum, v. 99. fo.
Pactoli arena in aurum, v. 137.8.
Midae aures humanae in afininas, v. 146. S.
Cannae vocales , v. 180. S.
Apollo et Neptunus , in homines conuersi, Troiana moenia aedificant ,

0. 194.S.
Laomedon perfidiae poenas dat Neptuno , v. 207. S.
Hercules Troiam capit, et Hefionem Telamoni collocat, v. 215.
Thetis nympha in varias formas, v. 221, S.
Peleus, fratre Phoco interemto , ad Ceycem, Trachinis in Thessalia

regem, fugit, v. 266. f.
Chione a Mercurio vitiatur , v. 307.S.
Phoebus, anum fimulans , pariter Chionem habet , v. 310.
Chione , gemino partu edito, Dianam prae fe fpernit, atque huius from

gitta interficitur, v. 321.
Daedalion, ob amissam filiam, de saxo praecipitem se dat, et Apolo

linis miseratione in accipitrem conuertitur , v. 340.8;
Lupus in faxuñ., v. 346. S.

Ceyx ,

Ceyx , Apollinis Clarii oraculum confulturus, naufragio, quod elegan

tissime deferibitur , perit, v. 410.S.
Sornni , eiusque regiae descriptio, v. 592. f.
Somni ministri, Morpheus , Icelos feu Phobetor, et Phantafos, V.-

634. 8.
Morpheus Ceycem fimulat, et Halcyonae adparet per quietem, v. 652.f.
Halcyone ad litus egressa mariti cadauer inuenit ; atque ambo tano

dem in aues sui nominis mutantur , v. 710. S.
Aesacus, Priami F. Hesperiam nympham infecutus, in mergum , V.
751.š.

LIB. XII.

[ocr errors]

LIB. XIII.

Achillis arma Aiax et Vlysses, concione conuocata, longis orationibus

petunt, v. I.S.

Vlyxi , raptum a le Palladium oftendenti, arma Achillea adiudican-

tur, v. 382. S.

Aiax se ipse gladio interficit, et ejus cruor in florem purpureum vet-
titur , iv. 386. f

[ocr errors]

Vlyxes Philoctetae fagittas, fine quibus Troia capi non poterat, in Grae-

corum caftra perfert, v. 401. S.
İlion in Graecorum poteftatem venit , v. 408. S.
Hecuba inter sepulcra liberorum inuenta, cum aliis captiua abducitur,

v. 422.8.
Polydorus filiorum Priami natu minimus, a Polymeftore, cui cum at-

ro multo custodiendus a parente datus erat, occiditur', v. 430. S.
Achillis vmbra Polyxenam , Priami filiam, inferias fibi petit, quae

proinde ad illius tumulum mactatur, v.441. S.
Hecuba Polydori corpus in litore inuenit, v. 536. S.
Hecuba Polymestori oculos eruit , v. 560.8
Hecuba in canem

v. 567.8.
Memnon, Aurorae filius, ab Achille caesus, v. 576. S.
Memnonis in rogo combusti fauillae in aues Memnonides , v. 595. S.
Anii filiae in columbas, v. 6.40. S.
Orionis filiae, pro patria immolatae , e quarum fauilla duo iuuenes ,

quos Coronas nominabant, nati funt , v. 675...
Ambracius iudex in saxum, v. 714. S.
Dodonea quercus vocalis et oracula edens , v. 716.
Mololi filii in aues, v. 717.8.
Siciliae insulae descriptio , v. 724. S.
Scylla et Charybdis defcribuntur, v. 730. .
Galatea nympha Acin amat , v. 750. S.
Cyclops Polyphemus ardet amore Galateae , v.759. F. .
Polyphemi cantilena , ineptissimis blanditiis, ac diuitiarum oftentatione

infignis , v. 789. S.
Acis a Polyphemo conspectus , parte quadam montis obruitur, et exinde

in amnem sui nominis conuertitur , v. 874. S.
Glaucus pifcator in deum marinum, v. 906. s.

[ocr errors]

LIB. XIV.
Glaucus amorem fuum a Scylla Sperni , apud Circen queritur , et re-

media ab ifta flagitat, v. 8. 8.
Circe, Glaucum amans, Scyllam in, monstrum vertit, v. 25. f.
Eadem Scylla in Saxum tranfit, v. 68.
Cercopes in fimias, v. 75. S.
Aeneas Sibyllam Cumaeam adit, et infernum ingreditur, v. 101. S.
Sibyllae ingens senectus, et poft illam exactam vex immortalis ,

132. S.
Polyphemi excaecati ferocitas, V. 174.4

Sociš

[ocr errors]

Socii Vlyftis utri, in quem ventos Aeolus incluferat , ligamenta deo

munt, atque retro nauibus aguntur , v. 224. S.

Tidem ad Laeftrygonas delati male ab Antiphate excipiuntur, v. 233...

Circes' regia et ministrae, v. 251. So
Socii Vlyxis aliquot in porcos, v. 271. S.
Vlyxes, a Mercurio munitus, Circem adit, et coniugii societatem pa

&tus obtinet, vt focii e porcis iterum in homines vertantur, v. 290.f.

Picus in quem fui nominis, v. 320. S.

Pici regis comites in feras, v. 397.8.

Canens , Pici vxor, in auram Canentem ; v. 416. S.

Caietae , nutricis Aeneae , epitaphium, V. 441. $.

Aeneas, deuicto Turno, Latini regis filiam ducit , v. 449. S.

Venus, Diomedi infesta, Socios illius aliquot in ques transformat , v.

483. S.

Appulus pastor in oleaftrum , v. 512. S.

Turnus Troianam claffem cremare instituit , v. 530.6.

Naues Aeneae in nymphas, v. 550.S.

Alcinoi nauis in Saxum, v. 562. S.

Ardea urbs in volucrum ardeam, v. 566.f.

Aeneas in deum Indigetem, v. 581.S.

Series et fucceffio regum Albanorum, v. 609. S.

Pomonae in colendis hortis industria, v. 623.8.

Eiusdem caftitas, v. 614.8.

Vertumnus in varias formas, et poftremo in anum, v. 642. S.

Iphus Anaxaretes amore deperit , Seque ad fummos illius poftes suspene

dit, v. 698. S.

Anaxar&te , funus videns Iphidis, in faxum , v. 750. S.

Vertumnus, figuram suam recipiens, Pomona potitur , v. 765.f.

Romae origo, v. 772. S.

Bellum Romanorum cum Sabinis , v. 775.8

Aquae frigidae in feruidas, v. 785. S.

Romulus in Quirinum deum , v. 805. S.

Hersilia, Romuli coniux in Oram deam, v. 832.

[ocr errors]

Simplicitas victus aetate aurea , et occidendorum animalium cauffae,

vi 106. S.
Inferi , commentum paetarum, v. 154. S.
Animarum migratio in alia atque alia corpora, v. 158. f.
Mutatio rerum omnium in mundo, v. 177. S.
Initia , feu elementa rerum quatuor , v. 239. S.
Mirae mutationes fluminum, v. 273. S.
Insulae conuersae in continentem ; continens in infulas; regiones abe

ruptae ; ex planitie montes, v287. S.
Ammonis fons interdiu gelidus , mane vesperique calefcens, v. 307. S.
Fons Athamanis lignum accendens , v. 311. So
Ciconum fluuius, cuius aquae viscera humana, resque alias, lapidea

materia obducunt, v. 313. S.
Crathis et Sybaris amnes capillorum colores mutant, v. 315. S.
Salmacis fluuius molles efficit , v. 317. S.
Lacus Aethiopiae, e quo bibentes ad infaniam , vel in Soporem adi-

guntur , v. 320. f.
Clitorio de fonte bibentes vini odio capiuntur, v. 322. S.
Lyncestii amnis aqıla bibentes inebriat, v. 329. S.
Aqua lacus Phenei noétu noxia , interdiu Salubris, v. 332. S.
Symplegades, olim natantes in petras immotas conuerfae , v. 335.8.
Aetna mons variis de causis igneus effe definet , v. 340. S.
Nouies in Tritoniacam paludem mersi in volucres vertuntur, v. 356.5.
Scythides feminae , veneno adspersae , in aues transferuntur, v. 359. S.
Apes e cadauere bubulo, v. 361. S.
Crabrones ex equo, v. 368.
Scorpius e cancro, v. 369. S.
Papiliones ex tineis agrestibus , v. 372. S.
Ranae ex limo, v. 375. S.
Vrsa lambendo fingit catulum, v. 379. S.
Apes, initio vermes , membra sero accipiunt , v. 382. S.
Aues omnes ex oui vitello , v. 385. S.
P. Ouid. Naf. Opera. Tom. II.

Anguis

Z

« AnteriorContinua »