Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

Pierides, Mufas cantu prouocantes , in picas, V. 294. S.
Sicilia insula, ac Typhoei fub illa sepulti nixus, v. 345.8.
Pluto, Veneru impulfu a Cupidine Sauciatus, ac Proserpinae ducendae

desiderio adficitur , v. 359. S. ,
Pergufa lacus defcribitur, ad quem Pluto Proserpinam , flores cum som

dalibus legentem, rapit , v. 385. S.
Cyane nympha , Plutonis cursum inhibitura , tabefcit, et in aquam re.

foluitur , v. 425.8.
Ceres filiam Proserpinam vbiuis terrarum quaerit, et pueruth se irti.

dentem in stellronem mutat, v. 438. f.
Eadem, regressa in Siciliam, raptum filiae ex Arethusa discit, v. 462.
Eadem de hac iniuria apud Iouem conqueritur , v. 512. S.
Et sententiam audit, reuocandam effe illam , fe nihil dum in locis ina

feres guftauerit, v. 523. S,
Ascalaphus, Proserpinam nonnulla grana mali Punici edisse prodit, at.

que in bubonem auem vertitur , v. 535.f.
Sirenes quare plumas pedesque auium, et faciem virgineam gerant , v..

551.5.
Jupiter , vt Proserpina totidem cum matre, quot cum Plutone , menfes.

sit, ex aequo decernit, v. 164. f.
Arethufa nympha, Alpheum amnem fugiens in fontem sui nominis,

7. 572 s.
Lyncus , Scythiae rex, Triptolemum hofpitio.exceptum iugulaturus , in
lyncem, v, 642. S.

LIB. VI.

Saturnus in equum, v. 126.
Arachne, a Minerua radio contumeliose percusa, laqueo vitam finit,

sed a dea tamen in araneam vertitur, v. 129. S.
Niobe , natorum numero clata Latonam, Phoebum, ac Dianam sper.

nit , Thebanosque a cultu horum numinum abducit, v. 146.8.
Latona prolem fuam ad vindi&tam ftimulat, v. 204. S.
Apollo Septem Niobes filios , Septemque filias, Sagittarum ictibus pro.

Sternit , v. 215. S.
Ipsa Niobe in saxum ; quod in Sipylum , Phrygiae montem , turbine

delatum lacrimarum fontem profundit, v. 303. S.
Rustici Lycii in Tanas, v. 317. f.
Marsyae Satyri , quod aufus erat cum Apolline tibiis certare , Suppli.

cium ; lacrimae , quibus eum profequuntur nymphae , aliique, Mar.

Syam fluuium dederunt, v. 383.
Pelopi deficientem humerum dii ex ebore reftituant , v. 401. S.
Procne in hirundinem, Philomela in lusciniam, Tereus in epopem, v.

404. S.
Boreas Orithyiam, Erechthei filiam, quam precibus impetrare non po-

terat, vi rapit, v. 677.8.
Calais et Zethes, Boreae filii, adolescentes fatti, ritu volucrum plu.

mis pennisque veftiuntur, v. 712. s.

[ocr errors]

LIB. VII.
jason, Hefonis F. Colchos ad auferendum vellus aureum proficiscitur ,

v. I.
Medeae erga Iafonem amor

v. 9. S.
Eadem, interposita coniugii contrahendi fide , Iafoni ope Sua et confa

liis praefto eft, v. 93. S.
Tauri ignem Spirantes ab Iafone Subiguntur, v. 104. S.
Dentes serpentini in agros sparsi, in homines armatos, v. 121. S.
Draco custos arietis aurei Sopitus , v. 149. S.
Iafon aureo vellere potitur , v. 155.8.
Medea Iasonem, domum reuertentem , sequitur , v. 157. S.
Medea, lafoni nupta , Aefonem senectute defectum , 'in iurlenem vera

tit, v. 164. S.
Bacchi nutricibus flos iuuentutis reftituitur , v. 294. S.
Pelias, Medeae astu, a filiabus interficitur, v. 297. S. .
Cerambus pennis in aera sublatus, v. 354.S.
Draco in Saxum, v. 358. S.
Juuencus in figuram cerui , v. 360. S.
Matronae Coae in cornutas boues , v. 363.5.

Ialysi

[ocr errors]

Ialysii Telchines , populus Rhodius, aquis fubmerfi, v. 365. ST.
Aicidamantis filia columbam parit , v. 369.8.
Cycnus, Hyries F. in olorem, v. 371. S.
Hyrie in ftagnum, v. 380. S.
Combe in auem, v. 382. S.
Calaureae Letoidos rex cum coniuge in aues, v. 384. S.
Menephron in feram, v. 386.5.
Cephisi nepos in phocam, v. 388. S.
Eumeli filia in auem, v. 390.
Fungi in homines, v. 392. S.
Creusa, palam venenatam, quam Medea miferat, induta , perit,

v. 394.8.

Iafonis et Medeae filii iugulati , v. 396.

Phinens, Periphas, et Polypemonis neptis, in aues, V. 399.8.

Medea, Athenas delata , Aegeo nubit, v. 402. f.

Aconiti origo e spuma Cerberi, v, 407. S.

Theseus a patre agnitus infidias Medeat , Medea autem vltionem pec

tris aegre effugit, v. 419. S.

Thesei facinora heroica diuersa, v: 433. S.

Sciron in petram, t. 444. S.

Minos ob filii caedem bellum in Athenienfès molitur, v. 456.8.

Arne in monedulam, v. 465. S.

Iuno Aeginam insulam dira pestilentia vaftat, v. 518. S.

Formicae in Myrmidonas, v. 624. S.

Cephalus ab Aura raptus, et figura eius immutata, V. 690. S.

Procris Cephalo canem et iaculum, vtrumque virtute mirifica , donat,

V. 751.g.

Vulpes et canis in faxa, v. 763. S.
Procris a marito pro fera occiditur, v. 794. S.

LIB. VIII.
Nist, Megarenfium regis, crinis purpureus, v. 6. S.

Saxum fonans et vocale apud Megarenfes. v. 14. S.
Scylla, Nifi filia, patrem crine fatali spoliat, Minois, vt fperabat, to

morem 'isto facto meritura ; sed nequidquam, v. 23. S.
Minos Megaris potitur, Scyllam vero damnat, et a fe repellit, v. 95.8.
Nisus in haliaceton , Scylla autem misere lamentans in Cirin, v. 145.8.
Minotaurus, monstrum, altera parte vir , altera taurus, v. 155. S.

Labyrin.

Labyrinthus , opus Daedali , describitur, v. 159. S.
Minotaurus labyrintho includitur , in quo ipfi nono quoque anno Athen

ntenfium puerorum , atque puellarum, corpora devoranda obiiciuntur,
v. 169. S.

Theseus, Minotauro interemto, e labyrinthi flexibus euadit, Ariadnen

vero data coniugii fide secum abductam in Naxi litore deferit , v.

170. S.

Bacchus Ariadnen fibi iungit, illiusque coronam inter fidera locat ,

v. 177. S.
Daedalus, alis de cera factis, vna cum Icaro filio per aëra volat,

v. 189. S.

Icarus altius volans in mare delabitur, v. 223. S.

Perdix , Calai filius, in auem sui nominis, v. 237. S.

Aper ingens , a Diana fubmissus, Calydoniae agros vaftat, v. 270. S.

Meleager, Oenei F. , ad conficiendum aprum fortissimos quosque Grae.

ciae viros euocat, v. 299. S.

Heroum Graecorum pugna, et victoria de apro reportata , v. 329. S.

Meleager Atalantae pellem et caput ferae donat ; ei hunc honorem in

uident Altheae fratres , qui a Meleagro occiduntur, v. 425. S.

Althaea Meleagrum, suum quidem filium, vita exuit , ut fratres ula

cifcatur, v. 145. 12.

Althaea, scelere peracto , manus ipfa fibi infert, v. 530. S.

Meleagri sorores in aues Meleagrides, v. 534. S.

Theseus, Athenas reuertens , ab Acheloo , amno , hofpitio excipitur ,

v. 546. S.

Naiades nymphae , Acheloo in facris Spreto, in infulas , v. 579. S.

Perimele , ab amne Acheloo vitiata, et a patre Hippodamante in mo.

re proiecta, in infulam, v. 590.s.

Iupiter et Mercurius in hominum species , v. 618. S.

Philemon atque Baucis Iouem et Mercurium tecto paupere excipiunt, qui

mox domum hanc in templum ornatiffimum conuertunt , v. 629.8.

Philemon et Baucis in arbores , v. 711. S.

Proteus in varias formas, v. 725.

Erisichthon Cereris lucum violat, v. 738. S.

Sanguis e succisa quercu , et vox edita , v. 761.S.

Famis descriptio , v. 799. S.

Famis in Erifichthone diri effectus, v. 814. S.

Erifichthonis filia , Neptuni beneficio, in pifcatorem , atque alias deinde

formas, v. 847.

Achelous in anguem et taurum , v. 879. S.

LIB. IX.

Hercules et Achelous Deianiram, Denei filiam, in connubium per

, v.
Eorum lucta et certamen, v. 31. S.
Achelous in anguem, v. 63. f. inque taurum, v. 80. Sa
Cornucopiae origo, v. 85. S.
Nel, centauri , cruor in venenum, v. 101. S.
Deianira Zelotypa vestem, Nelli cruore tin&tam, quafi integrando amd.

ri profuturam, Herculi mittit, qua is perimitur , v. 152. f.

Herculis labores et facinora , v. 182. S.

Lichas, Deianirae famulus , in maris scopulum , v. 211. fa

Hercules mortem oppetit, v. 229.8.

Hercules inter deos transfertur, v. 239.

Alcmena, quum Iuno partum impediret, Galanthidis aftu feruatur ,

Herculemque enititur , v. 283. S.
Galanthis in mustelam, v. 316. f.
Dryope in arborem loton, v. 329. S.
Iolaus , aetate prouectior , in adolescentem, v. 397. S.
Callirrhoës filii impuberes fubito in viros, v. 400. S.
Byblis infano fratris amore flagrat, quem ille deteftatus e patria egredie

tur, v. 452. S.
Byblis , furore et lacrimis confumta , in fontem, v. 634. S.
Iphis, Ligdi filia, ex virgine in puerum, v. 665.8.

« AnteriorContinua »