Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

FABVLARVM

RERVMQVE ALIARVM MEMORABILIVM

QVAE IN LIBRIS METAMORPHOSEON

EXPONVNTVR
CONSPECT VS.

LIB. I.
Chaos in elementa , v. 5. seg.

Terrae aquarumque conformatio ; v. 21.f.
Zonae coelestes ac terrestres , v. 45.5. .
Aeris leuitas , quatuor, venti , et corum regiones , v. 52.fo
Ignis, et coeli fidera , v. 67. f.
Singularum mundi partium incolae , v. 72. f.
Hominis fabricatio atque praeftantia, v. 76.8.
Saecula , seu aetates quatuor , et primo quidem aurea , v. 89. S. dein.

de argentea, v. 113.8. tum aenea , ū. i25. fo ac denique ferrea,

v. 127. S.
Gigantum impietas et poena , v. 191. f.
Eorum Sanguis in horines , v. 157. 8.
Iouis in genus humanum ira , v. 163. S.
Circuli , seu viae lacteae in coelo hypotypofis, v, 168. S.
Louis de exftinguendo hominum genere ad deos oratio, v. 182. S.
Lycaonis impietas , quem idcirco Iupiter in lupum vertit , v. 196.8.
Humani generis iactura a diis decreta , v. 244. f.
Humanum genus cur non igne , fed aquis , euerfum, 7.253. f.
Cataclysmi, f. dilmii descriptio , v. 262. S.

Deucalion

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deucalion in montem Parnallum delatus feruatur cum coniuge Pyrrha,

v. 316. S.

Iupiter et Neptunus coelum, aquas, et terras , in priftinum reftituunt,

V. 324. f.

Deucalionis super deletis mortalibus querimonia , v. 348.

Themidis de genere humano reparando oraculunt, v. 381. 5. !

Interpretatio illius finifterior, et verior , v. 384. S.

Lapides a Deucalione iacti in viros , à Pyrrha in feminas, v. 398. f.

Animalium ex coeno et ardore folis naarygeregia, v. 416. S.

Nilus vbertatem adferens, agris, V..422. fo.

Python ingens draco ab Apolline interfectus, v. 488. S.

Pythia , kudi ob Pythona interfeftum instituti, v. 445. S.

Daphnes studium venaticum, et caftitatis virginalis amor . v. 474. S.

Phoebus amore Daphnes deperit, eamque fugientem sequitur, v. 490.8.

Daphne in laurum, v. 548. S.

Tempe, nemus , defcribitur , v. 568.8.

Flumina ad confolandum Peneum ob amiffam filiam conueniunt , V.

577. S.

, Inachi F. a Ioue amatur', v. 583. f. in vaccam mutatur ,

610. f. Iunoni donatur, 616.S., Argo feruanda traditur, v. 624. S.

a patre Inacha agnoscitur cum lamentis , v. 651.fo.

Mercurius paftoris habitu Argum loquendo, atque fiftula canendo, fallit,

v. 668. f.

Syringis nymphae conuerfio in arundinetum, v. 689. S.

Argus Somno consopitus a Mercurio interficitur , v. 713. S.

Iuno Argi oculos caudae pauonis inserit , V. 722. S.

in Aegyptum delata humanam formam recuperat, v. 738. S. fita

que Ifis dea, v. 747. S.

Phaethon , quum Clymene mater ipsum elle Solis filium dixiffet , ad

Phoebum etiam fcitandum iter instituit, v. 751.5.

LIB. II.

Regia Solis defcribitur, v. I. S.

Phoebi maieftas et stipatores , v. 23. S.
Phaethon a Phoebo benigne excipitur , v. 32. S.
Idem agnitus a patre Solis currum, eiusque moderamen, in diem flagie

tat, v. 47. 19.
Phoebus confilium adolescentis iterum iterumque dillnadet, v. 50.fo
Currus Solis describitur, v. 107. S.
Aurora describitur, v. 112. 8.

Horos

[ocr errors]

1

[ocr errors]

Horar equos Solis currui subiungunt , v. 118. S.
Zodiacus defcribitur, v. 129. S.
Phaethon confcendit currum ,

v. 150. s.
Astra insolitis feruoribus adflantur , v. 173. S.
Incendia solaria ingens damnum adferunt terris et aquis, v. 210. s.
Telluris querimonia de exuftionibus fuis, W. 172. S.
Phaethon à loue curru excutitur , et in Eridanum delapsus a nymphis.

sepelitur, v. 304. So
Phaethontis epitaphium , v. 327. S.
Clymene, mater Phaethontis, fatur filii impenfe luget ; Heliades fan
rores in arbores populos mutantur ; fingularum vero lacrimae in fuc.

cinum abeunt, v. 333. S.
Cycnus , rex Ligurum, in auem, sui nominis, v. 367. S.
Phoebus , Ioui fuccenfens ,, consuetam functionem detrectat , ac non nisl

reliquorum deorum precibus commotus equos pauentes colligit, v.381.8.
Iupiter ab igne laesa in terris reftituit, v. 401. S.
Callisto, Dianae comes , a loue compressa, Arcadem enititur, a Ivo

none in vrsam mutatur , et à loue, una cum puero Arcade, inter
fidera refertur, v. 409. S.
Iuno ab Oceano ac Tethye impetrat, vt Septem triones aquis tingi non

patiantur, v. 508. S.
Coruus olim candidus in nigrum . v. 534. S.
Coronis , Coronei filia, in cornicem, v. 551. S.
Nyttimene in noctuam, v. 591. f.
Coronis, Phlegyae filia, ab Apolline , perfidiae causa , interimitur , va

598. S.
Aesculapius, utero matris exemtus, Chironi educandus committitur,

v. 628. f.
Ocyroe poft edita, de puero Aesculapio, atque ipfo patre fuo Chirone ,

oracula in equam vertitur , v. 633. f.
Mercurius. Apollini, Adméti pecus pafcenti, boues furatur, v. 676, .
Battus, Mercurium Mercurio prodens , in faxum, v. 685.S,
Herse, virgo eximie venufta, a Mercurio amatur, v. 708.
Aglauros Mineruae secreta prodit, v. 749.S.
Inuidiae descriptio , v. 760. S.
Aglauros , Mercurii atque Herfes, fororis fuae amori inuidens , in fan

v. 805. S.
Iupiter sumta tauri specie Europam per mare in Cretam trunsuehit, d.
847. S.

LIB. III.
Cadmus a patre Agenore ad Europam inueftigandam millus, quum
reuerti infe&tis rebus non liceret, Phoebi araculum confilit, v. 3; S.

Idem

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

xem,

Y 3

Idem ingentis magnitudinis draconem occidit, v. 29. S.
Idem Palladis monitu trucidati draconis dentes terra obruit, e quibus

manus armatorum exfiftit , mutuis vulneribus mox peritura ;, quin-
que tantum viris fuperftitibus relictis, qui Cadmum in condendis 'The

bis adiuuant, v. 102. S.

Aftaeon , Cadmi nepos, a Diana in ceruum conuersus , a suis canibus

dilaniatur , v. 138. $.

Iunonis in Semelen ob conceptum ex loue Bacchum ira, 0. 256.

Iuno ad Semelen accedens anum fimulat, et exitiosum ei consilium fug.

gerit, v 274. S.

Semele exftinéta Bacchus, adhuc immaturus, matrisque vtero exemtus,

louis femori infuitur , Nymphis post completa tempora tradendus, v.

288. S.

Tiresias, aliquamdiu vir , deinde femina , tum denuo vir, luminibus

priuatur a Iunone , a Ioue autem vaticinandi artem accipit, V.

316. f.

Echo cur verba, tantum nouissima reddat, v. 357. S.
Eadem Narcili amore deperit, curisque fic attenuatur, ut ofa tantum

restent , atque nil in ipfa, praeter vocem, viuat, v. 370. S.
Narcissus, formae suae praeftantia captus , quam in fonte puro atque

limpido conspexerat, suam ipfius umbram amat , hominemque exuit,

et in florem Jui nominis conuertitur , v. 407. S.
Pentheus Tirefiae vaticinium pernit, et Bacchi Sacra damnat,

SIT.S.
Bacchus, ad Pentheum adductus in puerum Acoeten , v. 577. .
Acoetes nomen, patriam, conditionem, atque artem suam eloquitur,

V. 582.$.
Tyrrheni nautae å Baccho delphinos transformantur , v. 650.8.
| Bacchus in custodiam rapitur fupplicio addicendus, v. 694.S.

Pentheus a Bacchis difcerpitur, v. 701. f.

[ocr errors]

Daphnis, paftor Idaeus , in faxum , v. 276. S.

Scython , modo vir , modo femina, v. 279. f

Celmus , louis nutritius, in adamantem, v. 281. S.

Curetes ab imbre largo rati, v. 282.

Crocos et Smilax in flores , v. 283.

Salmacis nympba , et puer Hermaphroditus, quum eundem fontem in.
grefli effent, amborum corpora in vnum coaluerunt ; et Hermaphro.

ditus, mutata natura , femiuir ex aquis exiit, v. 285. S.
Minyeides sorores Thebanae in vespertiliones , v. 389. S.
Iuno , Bacchi materteram, et Athamantis coniugem, Ino, perditum it,

ac proinde ad ipsos quoque inferos defcendit, 0.416
Describuntur loca infera, inibique habitantium ftudia, occupationes ,

poenae , etc. v. 418. S.'
Iuno ad superos reuertitur ; Tisiphone vero cum Sosis famulis Athan
mantis domum ingreditur , iftumque, et vna vxorem eins , in furo.

rem adigit, v. 478. S.
Athamas Learchum filium ad Saxum adlidit; Ino autem cum altero

paruulo , Melicerta, in mare se praecipitat', v. 511. .
Ino in Leucotheen, et Melicertes in Palaemonem, deos mariņos, trans-

eunt, v. 530. S.
Inús comités Sidoniae in Saxa et aues, v. 542. S.
Cadmus cum coniuge Harmonia in Illyrium difcedit, ubi ambo in dra.

cones mutantur, v. 562. S.
Perfeo Medusae caput amputatum super terras Libycas ferente guttae

fanguinis ex eo decidunt, atque in serpentes vertuntur, v. 603. S.

Atlas, lapeti fil. in montem sui nominis , v. 620. S.

Persens Andromedam immani belluae expofitam liberat, v. 662.fo.

Virgae, Medusae capiti fubftratae in coralia , v. 741. S.

Perseus Andromedam domum ducit, Vi 752. S. -

Medusae caedes quomodo peracta , v. 768. f.

Medusae crines cur in angues abierint, v. 793. So

LIB. V.

Phineus inter nuptiales Persei epulas praelii cruenti auctor exfifit,

v. 8. S.

Phineus, vna cum sociis, in faxa , v. 177. S.

Proetus et Polydectes in lapides, vi 236. S.

Pallas in Heliconem venit, vifura fontem, quem Pegasus, vngula ter-

ram pulfans , produxit, v. 250. f.

Musae, quum vis inftaret a Pyreneo , in aues se transformant ; pya

reneus autem de arce fua praecipitem se agit, et ceruice fracta in-

terit , v. 250.8.

Pierides,

[ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »