Imatges de pàgina
PDF

Picus in Aufoniis, Proles Saturmia, terris 320 Rex fuit, utilium bello ftudiofus equorum. Forma viro, quam cernis, erat. licet ipfe decorem Adfpicias, fi&aque probes ab imagine veram. Par animus formae. nec adhuc fpe&taffe per annos Quinquennem poterat Graia quater Elide pugnam 325 Ille fuos Dryadas , Latiis in montibus ortas, Verterat in vultus: illum fontana petebant Numina Naïades ; quas Albula, quasque Numici, Quasque Anienis aquae, curfuque breuiffimus Almo, Narque tulit praeceps, et amoenae Farfarus umbrae; 330 Quaeque colunt Scythicae regnum memorale Dianae, Finitimosque lacus. fpretis tamen omnibus, unam Ille fouet Nymphen, quam quondam in colle Palati Dicitur ancipiti peperiffe Venilia Iano. Haec, ubi nubilibus primum maturuit annis, 33$ Praepofito cunétis Laurenti tradita Pico eft: Rara quidem facie , fed rarior arte canendi; Vnde Camens di&ta eft. filuas et faxa mouere, Et mulcere feras, et flumina longa morari Ore fuo , volucresque vagas retinere folebat. 34O Quae dum feminea modulatur carmina voce, Exierat tecto Laurentes Picus in agros, Indigenas fixurus apros: tergumque premebat Acris equi ; laeuaque haftilia bina ferebat, Poeniceam fuluo chlamydem contraëtus ab auro. 34$ Venerat in filuas et filia Solis easdem : Vtque nouas legeret fecundis collibus herbas: Nomine diéta fuo, Circaea reliquerat arua. Quae fimul ac iuuenem, virgultis abdita, vidit; Obftupuit. cecidere finu, quas legerat, herbae: 35o Flammaque per totas vifa eft errare medullas. Vt primum valido mentem collegit ab aeftu; Quid cuperet, faffura fuit. ne poffet adire, Curfus equi fecit, circumfufusque fatelles. Non tamen effugies, vento rapiare licebit, 355 Si modo me noui ; fi non euanuit omnis

Herba;

Herbarum virtus ; nec me mea carmina fallunt.
Dixit: et effigiem , mullo cum corpore , falfi
Finxit apri: praeterque oculos transcurrere regis
Iuffit, et in denfum trabibus memus ire videri ; 36o
Plurima qua filua eft, et equo loca peruia non funt.
Haud mora : continuo praedae petit infcius umbram
Picus; equique celer fumantia terga relinquit.
Spemque fequens vanam , filua pedes errat in alta.
Concipit illa preces; et verba vencfica dicit: 365
Ignotosque Deos ignoto carmine adorat,
Quo folet et niueae vultum confundere Lunae,
Et patrio capiti bibulas fubtexere nubes.
Tum quoque cantato denfetur carmine coelum,
Et nebulas exhalat humus ; caecisque vagantur 37ę
Limitibus comites 5 et abeft cuftodia regi.
Naâa locum tempusque, per o tua lumina, dixit,
Quae mea ceperunt, perque hanc, pulcherrime, formam,
Quae facit, ut' fupplex tibi fim Dea, confule noftris
Ignibus; et focerum, qui peruidet omnia, Solem 37$
Accipe : nec durus Titanida defpice Circen.
Dixerat: - ille ferox ipfamque precesque repellit:
Et, Quaecumque es, ait, non fum tuus: altera captum
Me tenet ; et teneat per longum, comprecor, aeuum.
Nec Venere externa focialia foedera laedam ; 38o
Dum mihi Ianigenam feruabunt fata Canentem.
Saepe retentatis precibus Titania fruftra,
Non impune feres, neque enim reddere Canenti:
Laefaque quid faciat, quid amans, quid femina, difces
Rebus, ait: fed amans, et laefa, et femina Circe. 385
Tum, bis ad occafum, bis fe conuertit ad ortum :
Ter iuuenem baculo tetigit: tria carmina dixit.
Ille fugit, fefe folito velocius ipfe
Currere miratus, pennas in corpore vidit:
Seque nouam fubito Latiis accedere filuis 390
Indignatus auem, duro fera robora roftro
Figit ; et iratus longis dat vulnera ramis.
Purpureum chlamydis pennae traxere colorem.

[ocr errors]
[ocr errors]

Fibula quod fuerat, veftemque momorderat aurum ;
Pluma fit : et fuluo ceruix praecingitur auro. 395
Nec quidquam antiqui Pico, nifi nomina, reftat.
Interea comites, clamato faepe per agros
Nequidquam Pico, nullaque in parte reperto,
Inveniunt Circen , (nam iam tenuauerat auras;
Paffaque erat nebulas ventis ac fole refolui) 4OO
Criminibusque premunt veris, regemque repofcunt,
Vimque ferunt; faevisque parant inceffere telis.
Illa nocens fpargit virus, fuccosque veneni:
Et Noëtem, No£tisque Deos Ereboque Chaoque
Conuocat: et longis Hecaten ululatibus orat. - 405
Exfiluere loco (di&tu mirabile) filuae:
Ingemuitque folum, vicinaque palluit arbos ;
Sparfaque fanguineis maduerunt pabula guttis ;
Et lapides vifi mugitus edere raucos ;
Et latrare canes; et humus ferpentibus atris 4 Io
Squallere , et tenues animae volitare videntur
Attonitum monftris vulgus pauet. illa pauentum
Ora venenata tetigit mirantia virga.
Cuius ab atta&u variarum monftra ferarum
In iuuemes veniunt. nulli fua manfit imago. 41 §
Prefferat occiduus Tarteffia litora Phoebus:
Et fruftra coniux oculis animoque Canentis
Exfpeétatus erat. famuli, populusque , per omnes
Difcurrunt filuas, atque obuia lumina portant.
Nec fatis eft Nymphae flere, et lacerare capillos, 42O
Et dare plangorem ; facit haec tamen omnia : fefe
Proripit ; ac Latios errat vefana per agros.
Sex illam no&es, totidem redeuntia Solis
Lumina viderunt, inopem fomnique cibique,
Per iuga, per valles, qua fors ducebat, euntem. 425
Vltimus adfpexit feffam lu&uque viaque
Thybris, et in gelida ponentem corpora ripa.
lllic cum lacrimis, ipfo modulata dolore
Verba, fono tenui maerens, fundebat ; ut olim

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Lu&tibus extremum tenues liquefa&a medullas
Tabuit ; inque leues paullatim euanuit auras.
Fama tamen fignata loco eft ; quem rite Canentem
Nomine de Nymphae veteres dixere Camenae.
Talia multa mihi longum narrata per annum, 435
Vifaque funt. refides, et defuetudine tardi,
Rurfus inire fretum , rurfus dare vela, iubemur.
Ancipitesque vias, et iter Titania vaftum
Dixerat, et faeui reftare pericula ponti.
Pertimui, fateor ; natlusque hoc litus, adhaefi. 44o

Finierat Macareus: urnaque Aeneïa nutrix Condita marmorea, tumulo breue carmen habebat: Hic me Caietem notae pietatis alumnus Argolico ereptam, quo debuit igne, cremauit. Soluitur herbofo religatus ab aggere funis : 445 Et procul infidias, infamataeque relinquunt Te&a Deae , lucosque petunt ubi nubilus umbra In mare cum flaua prorumpit Thybris arena. Faunigenaeque domo potitur, nataque Latini ; Non fine Marte tamem. bellum cum gente feroci 45o Sufcipitur ; paάaque furit pro coniuge Turnus. Concurrit Latio Tyrrhemia tota : diuque Ardua follicitis viétoria quaeritur armis. Auget uterque fuas externo robore vires: Et multi Rutulos, multi Troiana tuentur 45 5 Caftra. neque Aeneas Evandri ad limina fruftra, At Venulus magnam profugi Diomedis ad urbem Venerat. Ille quidem fub Iäpyge maxima Dauno Moenia condiderat, dotaliaque, arua tenebat. Sed Venulus Turni poftquam mandata peregit, 46o Auxiliumque petit; vires Aetolius heros Excufat. nec fe foceri committere pugnae Velle fui populos : nec, quos e gente fuorum Armet, habere viros. Neue haec commenta putetis; (Admonitu quamquam lu&us renouantur amaro) 465 Perpetiar memorare tamen. Pottquam alta cremata eft Ilion ; et Danaas pauerunt Pergama flammas ;

<' Narycius

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Naryciusque heros, a virgine, virgine rapta,
Quam meruit folus poenam, digeffit in omnes;
Spargimur : et ventis inimica per aequora rapti, 47o
Fulmina, noétem , imbres, iram coelique marisque
Perpetimur Danaî , cumulumque Capharea cladis.
Neue morer referens triftes ex ordine cafus ;
Graecia tum potuit Priamo quoque flenda videri.
Me tamen armiferae feruatum cura Mineruae 47$
Flu&ibus eripuit. patriis fed rurfus ab Agris
Pellor: et antiquo memores de vulnere poenas
Exigit alma Venus: tantosque per alta labores
Aequora fuftinui , tantos terreftribus armis;
Vt mihi felices fint illi faepe vocati, 48Q
Quos communis hiems, importunisque Caphaereus
Merfit aquis: vellemque horum pars una fuiffem.
Vltima iam paffi comites belloque fretoque,
Deficiunt, finemque rogant erroris. at Acmon
Feruidus ingenio, tum vero et cladibus afper, 485
Quid fupereft, quod iam patientia veftra recufet :
Ferre, viri ? dixit. quid habet Cytherea, quod ultra
(Velle puta) faciat ? nam dum peiora timentur,
Eft in vota locus: fors autem ubi peffima rerum,
Sub pedibus timor eft, fecuraque fumma malorum. 49o
Audiat ipfa, licet ; licet, ut facit , oderit omnes
Sub Diomede viros ; odium tamen illius omnes
Spernimus, et magno ftat magna potentia nobis.
Talibus inuitam Venerem Pleuronius Acmom
Inftimulat verbis ; veteremque refufcitat iram. 495
Dicta placent paucis. numeri maioris amici
Acmona corripimus : cui refpondere paranti
Vox pariter, vocisque via eft tenuata: comaeque
In plumas abeunt: plumis noua colla teguntur,
Pe&oraque, et tergum : maiores brachia pennas %Oo
Accipiunt: cubitique leues finuantur in alas.
Magna pedum digitos pars occupat: oraque cornu
Indurata rigent: finemque in acumine ponunt.
Hunc Lycus, hunc Idas, et cum Rhetenore Nyéteus.

[ocr errors]
« AnteriorContinua »