Imatges de pàgina
PDF

Ha&enus aaa tibi poffum memoranda referre :
Ha&enus et memini: nec mens mea cetera fenfit.
Quae poftquam rediit , alium me corpore toto ,
Ac fueram nuper, nec eumdem mente , recepi.
Hanc ego tum primum viridem ferrugine barbam , 96o
Caefariemque meam , quam longa per aequora verro •
Ingentesque humeros, et caerula brachia vidi ,
Cruraque pinnigero curuata nouiffima pifce.
Quid tamen haec fpecies, quid Dis placuiffe marinis »
Quid iuuat effe Deum , fi tu non tangeris iftis ? 965
Talia dicentem, di&turum plura, reliquit

scylla Deum., furit ille, irritatusque repulfa
Prodigiofa petit Titanidos atria Circes-

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

P. , O VIDII NASONIS M ET A M O R P H O S E O N

[ocr errors]

Iamque Giganteis inie&tam faucibus Aetnen ,
Aruaque Cyclopum, quid raftra, quid ufus aratri
INe[cia, nec quidquam iunétis debentia bubus,
Liquerat Euboïcus tumidarum cultor aquarum :
Liquerat et Zanglen, aduerfaque moenia Rhegi, *;
Nauifragumque fretum, gemino quod litore preffum
Aufoniae Siculaeque tenet confinia terrae.
Inde, manu magna Tyrrhena per aequora lapfus,
Herbiferos adiit colles, atque atria Glaucus
Sole fatae Circes, variarum plena ferarum. 10
.Quam fimul adfpexit ; dicta acceptaque falute,
Diua, Dei miferere , precor: nam fola leuare
Tu potes hunc, dixit, (videar modo dignus) amorem.
Quanta fit herbarum , Titani, potentia nulli ,
Quam mihi, cognitius, qui fum mutatus ab illis. I §
Neue mei non mota tibi fit cauffa furoris;
Litore in ltalico, Meffania moenia contra,
Scylla mihi vifa eft. pudor eft promiffa , precesque,
Blanditiasque meas, contemtaque verba referre.
At tu, fiue aliquid regni eft in carmine ; carmen 2O
Ore moue facro: fiue expugnacior herba eft ;
Vtere tentatis operofae viribus herbae.
Nec medeare mihi, famesque haec vulnera mando:

Fineque

Fineque nil opus eft. partem ferat illa caloris.
At Circe (neque enim flammis habet aptius ulla 2$
Talibus ingenium ; feu caufa eft huius in ipfa ;
Seu Venus indicio facit hoc offenfa paterno)
Talia verba refert: Melius fequerere volentem ,
Optantemque eadem , parilique cupidine captam.
Dignus eras: ultro poteras certeque rogari: 3o
Et fi fpem dederis, mihi crede, rogaberis ultro.
Neu dubites, abfitque tuae fiducia formae.
En ego, cum Dea fim , nitidi cum filia Solis,
Carmine cum tantum , tantum cum gramine poffim ;
Vt tua fim, voueo. fpermentem fperne : fequenti 35
Redde vices: vnoque duos vlcifcere facto.
Talia tentanti, Prius, inquit, in aequore frondes,
Glaucus, et in fummis nafcentur montibus algae ;
Sofpite quam Scylla noftri mutentur amores. -
Indignata Dea eft : et laedere quatenus ipfum 4O
INon poterat, nec vellet amans ; irafcitur illi,
Quae fibi praelata eft: Venerifque offenfa repulfa,
Protinus horrendis infamia pabula fuccis
Conterit: et tritis Hecateïa carmina mifcet:
Caerulaque induitur velamina: perque ferarum 4$
Agmen adulantum media procedit ab au!a :
Oppolitumque petens contra Zancleïa faxa
Rhegion ingreditur , feruentes aeftibus undas:
In quibus, ut folida, ponit veftigia, ripa ;
Summaque decurrit pedibus fuper aequora ficcis. 6o
' Paruus erat gurges, curuos finuatus in arcus,
Grata quies Scyllae: quo fe referebat ab aeftu
Et maris et coeli, medio cum plurimus orbe
Sol erat, et minimas a vertice fecerat umbras:
Hunc Dea praeuitiat; portentiferifque venenis - sς
Inquinat. hic fufos latices radice nocenti .
Spargit: et ob[curum verborum ambage nouotum
Ter nouies carmem magico demurmurat ore.
Scylla venit ; mediaque tenus defcenderat aluo;
Cum fua foedari latrantibus inguina monftris 6o

[ocr errors]

Adfpicit: ac primo non credens corporis illas
Effe fui partes, refugitque, abigitque, timetque
Ora proterua canum. fed quos fugit, attrahit una.
Et corpus quaerens femorum, crurumque, pedumque,
Cerbereos riétus pro partibus inuenit illis. 6$
Statque camum rabies: fubie&aque terga ferarum
Inguinibus truncis, uteroque exftante, cohaerent.
Fleuit amans Glaucus: nimiumque hoftiliter ufae
Viribus herbarum fugit connubia Circes.
Scylla loco mamfit: cumque eft data copia primum, 7o.
In Circes odium fociis fpoliauit Vlyxen.
Mox eadem Teucras fuerat merfura carinas;
Ni prius in fcopulum, qui nunc quoque faxeus exftat,
Transformata foret. fcopulum quoque nauita vitat.
Hanc ubi Troianae remis auidamque Charybdin 75
Euicere rates ; cum iam prope litus adeffent
Aufonium , Libycas vento referuntur ad oras.
Excipit Aenean illic animoque domoque,
Non bene difcidium Phrygii latura mariti,
Sidonis: inque pyra , facri fub imagine faéta,
Incubuit ferro: deceptaque decipit omnes.
Rurfus arenofae fugiens noua moenia terrae.
Ad fedemque Erycis, fidumque relatus Aceftem,
Sacrificat ; tumulumque fui gemitoris honorat.
Quasque rates Iris Iunonia paene cremarat, 8$
Soluit: et Hippotadae regnum, terrasque calenti
Sulfure fumantes, Acheloïdumque relinquit
Siremum fcopulos , orbataque praefide pimus
Inarimem , Prochytenque legit, fterilique locatas
Colle Pithecufas, habitantum nomine dictas. 9o
Quippe Deum genitor fraudem, et periuria quondam
Cercopum exofus, gentisque admiffa dolofae ;
In deforme viros animal mutauit: ut idem
Diffimiles homini poffent, fimilesque videri.
Membraque contraxit: naresque a fronte refimas 95
Contudit, et rugis perarauit amilibus ora.
Totaque velatos flauenti corpora villo

[ocr errors]

Mifit in has fedes. nec non prius abftulit ufum
Verborum, et matae dira in periuria linguae.
Poffe queri tantum rauco ftridore relinquit.
Has ubi praeteriit, et Parthenopeïa dextra

Moenia deferuit ; laeua de parte camori
Aeolide tumulum, et loca foeta paluftribus vluis
1Litora Cumarum, viuacisque antra Sibyllae
Intrat: et, ut manes adeat per Auerna paternos,
Orat. at illa diu vultus tellure moratos
Erexit: tandemque Deo furibunda recepto,
Magna petis, dixit, vir faétis maxime, cuius
Dextera per ferrum, pietas fpe&tata per ignes.
Pone tamen, Troiane , metum : potiere petitis:
Elyfiasque domos, et regna noviffima mundi
Me duce cognofces, fimulacraque cara parentis.
Inuia virtuti nulla eft via. dixit : et auro
Fulgentem ramum filua Iunonis Auernae
Monftrauit: iuffitque fuo diuellere trunco.
Paruit Aeneas: et formidabilis Orci
Vidit opes, atauosque fuos, umbramque fenilem
Magnanimi Anchifae : didicit quoque iura locorum;
Quaeque mouis effent adeunda pericula bellis.
Inde ferens laffos auerfo tramite paffus,
Cum duce Cumaea fallit fermone laborem.

Dumque iter horrendum per opaca crepufcula carpit ;

Seu Dea tu praefens, feu Dis gratiffima, dixit;
Numinis inftar eris femper mihi: meque fatebor
Muneris effe tui: quae me loca mortis adire,
Quae loca me vifae voluifti euadere mortis.
Pro quibus aërias meritis eueétus ad auras
Templa tibi ftatuam ; tribuam tibi turis honorem.
Refpicit humo vates, et fufpiratibus hauftis,
Nec Dea fum , dixit ; nec facri turis honore
Humanum dignare caput. neu nefcius erres;
Lux aeterna mihi, carituraque fine dabatur,
Si mea virginitas Phoebo patuiffet amanti.

[merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« AnteriorContinua »