Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors]

Inque finu iuuenis pofita ceruice remidens
Sic ait: ac mediis interferit oscuJa verbis.
Forfitam audieris aliquam certamine curfus
Veloces fuperaffe viros. non fabula rumor
Ille fuit: fuperabat enim. nec dicere poffes,
Laude pedum , formaene bono praeltantiór effet.
Scitanti Deus huic de coniuge, Coniuge, dixit,
Nil opus eft, Atalanta, tibi. fuge coningis vfum.
Nec tamen effugies: teque ipfa viua carebis.
Territa forte Dei , per opacas innuba filuas
Viuit: et inftantem turbam violenta procorum
Conditione fugat: Nec fum potiunda, mifi, inquit,
Viéta prius curfu. pedibus contendite mecum.
Praemia veloci coniux thalamique dabuntur ;
Mors pretium tardis. ea lex certaminis efto.
Illa quidem immitis: fed (tanta potentia formae eft)
Venit ad hanc legem temeraria turba procorum.
8ederat Hippomenes curfus fpe&ator iniqui:
Et , Petitur cuiquam per tanta pericula coniux?
Dixerat: ac nimios iuuenum damnarat amores.
Vt faciem, et pofito corpus velamine vidit,
Quale meum, vel quale tuum, fi femina fias;
Obftupuit: tollensque mamus, Ignofcite, dixit,
Quos modo culpaui: nondum mihi praemia nota,
Quae peteretis, erant. laudando concipit ignem,
Et, ne quis iuuenum currat velocius, optat ,
Inuidiaque timet. Sed cur certaminis huius
Intentata mihi fortuna relinquitur ? inquit.
Audentes Deus ipfe iuuat dum talia fecum
Exigit Hippomenes: paffu volat alite virgo.
Quae quamquam Scythica non fecius ire fagitta
Aönio vifa eft iuueni 5 tamen ille decorem
Miratur magis: et curfus facit ipfe decorem.
Aura refert oblata citis talaria plantis:
Tergaque ia&antur crines per eburnea, quaeque
Poplitibus fuberant pi&to genualia limbo:
Inque puellari corpus candore ruborem

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

Traxerat. haud aliter, quam cum fuper atria velum
Candida purpureum fimulatas inficit vmbras.
Dum notat haec hofpes ; decurfa nouiffima meta eft:
Et tegitur fefta vi&rix Atalanta corona. .
Dant gemitum vi&ti , penduntque ex foedere poenas.
Non tamen euentu iuuenum deterritus horum
Conftitit in medio ; vultuque im virgine fixo,
Quid facilem titulum fuperamdo quaeris inertes ;
Mecum confer, ait, feu me fortuna potentem
Fecerit; a tanto non indignabere vinci.
Namque mihi genitor Megareus Oncheftius ; illi
Eft Neptunus auus: pronepos ego regis aquarum :
Nec virtus citra genus eft. feu vincar, habebis
Hippomene vi&to magnum et memorabile nomen.
Talia dicentem molli Schoemeïa vultu
Adfpicit ; et dubitat, fuperari, an vincere malit.
Atque ita, Quis Deus hunc formofis, inquit, iniquus
Perdere vult? caraeque iubet discrimine vitae
Coniugium petere hoc ? non fum , me iudice, tanti.
Nec forma tangor. poteram tamen hac quoque tangi.
Quid? quod adhuc puer eft. non me mouet ipfe, fed aetas.
Quid? quod ineft virtus, et mens interrita leti?
Quid ? quod ab aequorea numeratur origine quartus?
Quid? quod amat, tantique putat connubia noftra,
Vt pereat; fi me Fors illi dura negarit?
Dum licet, hofpes, abi; thalamosque relinque cruentos.
Coniugium crudele meum eft. tibi nubere nulla
Nolet: et optari potes a fapiente puella.
Cur tamen eft mihi cura tui, tot iam ante peremtis?
Viderit: intereat: quoniam tot caede procorum
Admonitus non eft ; agiturque in taedia vitae.
Occidet hic igitur, voluit quia viuere mecum?
Indignamque necem pretium patietur amoris?
Non erit inuidiae vi&oria noftra ferendae.
Sed non culpa mea eft. vtinam defiftere velles!
Aut quoniam es demens. vtinam velocior effes !
At quam virgineus puerili vultus in ore eft !

*•

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Ah, mifer Hippomene, nollem tibi vifa fuiffem !
Viuere dignus eras. quod fi felicior effem ;
Nec mihi coniugium fata importuna negarent ;
Vnus eras, cum quo fociare cubilia poffem. 635
Dixerat: vtque rudis, primoque.Cupidine ta£ta.
Quid facit ignorans, amat, et non fentit amorem.
Iam folitos pofcunt curfus populusque, paterque ; -
Cum me follicita proles Neptunia voce . i.

Inuocat fiippomenes. Cythereïa, comprecor, aufis • . 64o
Adfit , ait, noftris ; et, quos dedit, adiuuet ignes.
Detulit aura preces ad me non inuida blandas ;
Motaque fum , fateor. mec opis mora longa dabatur.
Eft ager , indigenae Tamafeum nomine dicunt;
Telluris Cypriae pars optima : quem mihi prifci 645
Sacrauere fenes: templisque accedere dotem
Hanc iuffere meis. medio nitet arbor in aruo ;
Fulua comam , fuluo ramis crepitantibus auro.
Hinc tria forte mea veniens decerpta ferebam
Aurea poma manu : nullique videnda , nifi ipfi: 65o
Hippomenen adii; docuique, quis vfus in illis.
Signa tubae dederant ; cum carcere pronus vterque
Emicat, et fummam celeri pede libat arenam.
Poffe putes illos ficco freta radere paffu ,
Et fegetis canae ftantes percurrere ariftas. 65 §
Adiiciunt animos iuueni clamorque , fauorque,
Verbaque dicentum , Nunc, nunc incumbere tempus,
Hippomene: propera. nunc viribus vtere totis.
Pelle moram : vinces. dubium Megareîus heros
Gaudeat, an virgo magis his Schoeneïa di&is. 660
O quoties, cum iam poffet transire, morata eft ;
Spe&tatosque diu vultus inuita reliquit !
Aridus e laffo veniebat anhelitus ore:
Metaque erat longe. tum denique de tribus vnum
Foetibus arboreis proles Neptunia mifit. 66$
Obftupuit virgo ; nitidique cupidine pomi
Declinat curfus aurumque volubile tollit.

Praeterit Hippomenes. refonant fpeéìacula plaufii.

Illa moram celeri, ceffataque tempora, curfu
Corrigit: atque iterum iuuenem poft terga relinquit. 67c
Et rurfus pomi ia&u remorata fecundi,
Confequitur, transitque virum. pars vltima curfus
Reftabat: Nunc, inquit, ades, Dea muneris au&or:
Inque latus campi, quo tardius illa rediret,
fecit ab obliquo nitidum iuueniliter aurum. 67 5
An peteret, virgo vifa eft dubitare: coëgi
Tollere ; et adieci fublato pondera malo:
Impediique oneris pariter grauitate moraque.
Neue meus fermo curfu fit tardior illo;
Praeterita eft virgo: duxit fua praemia vi&tor. 680
Dignane, cui grates ageret, cui turis honorem
Ferret, Adoni, fui? nec grates immemor egit:
Nec mihi tura dedit. fubitam conuertor in iram:
Contemnique dolens, ne fim fpernenda futuris,
Exemplo caueo: meque ipfa exhortor in ambos. 68 s
Templa Deûm Matri , quae quondam clarus Echion
Fecerat ex voto, nemorofis abdita filuis,
Transibant: et iter longum requiefcere fuafit.
Illic concubitus intempeftiua cupido
Occupat Hippomenen, a numine concita noftro. 69*)
Luminis exigui fuerat prope templa receffus,
Speluncae fimilis, natiuo pumice teάus;
Relligione facer prisca: quo multa facerdos
Lignea contulerat veterum fimulacra Deorum.
Hunc init ; et vetito temerat facraria probro. 69 S
Sacra retorferunt oculos: turritaque Mater,
An Stygia fontes, dubitauit, mergeret vnda.
Poema leuis vifa eft. ergo modo leuia fuluae -
Colla iubae velant: digiti curuantur in vuigues:
Ex humeris armi fiunt: in peétora totum 7εο
Pondus abit:* fummae cauda verruntur arenae.
Iram vultus habet: pro verbis murmura reddunt :
Pro thalamis celebrant filuas: aliisque timendi
Dente premunt domito Cybeleïa frena leones.
Hos tu, care mihi , cumque his genus omne ferarum , *ος

[ocr errors]

Quae non terga fugae, fed pugnae pe&ora praebent, Effuge: ne virtus tua fit damnofa duobus. Illa quidem monuit, iunétisque per aëra cygnis Carpit iter: fed ftat monitis contraria virtus. Forte fuem latebris, veftigia certa fecuti, - 71Q Exciuere cames ; filuisque exire parantem Fixerat obliquo iuuenis Cinyreîus i&tu. Protinus excuffit pando venabula roftro. Sanguine tin&ta fuo : trepidumque, et tuta petentem • • • Trux aper infequitur : totosque fub inguine dentes 7 I ; Abdidit ; et fulua moribundum ftrauit arena. Veάa leui curru medias Cytherea per auras Cypron olorinis nondum peruenerat alis. ... Agnouit longe gemitum morientis: et albas Flexit aues illuc. vtque aethere vidit ab alto 72Q Exanimem , inque fuo iaétantem fanguine corpus; Defiluit: pariterque finus, pariterque capillos Rupit, et indignis percuffit pectora palmis. m. Queftaque cum fatis, At non tamen omnia veftri Iuris erunt, inquit. lu&tus monumenta, manebunt 725 Semper, Adoni, mei: repetitaque mortis imago Annua plangoris peraget fimulamina noftri. At cruor in florem mutabitur. an tibi quondam Femineos artus in olentes vertere menthas, Perfephone, licuit? nobis Cinyreius heros 73o Inuidiae mutatus erit ? fic fata, cruorem Ne&are odorato fpargit: qui ta&us ab illo Intumuit; fic, vt pluuio perlucida coelo Surgere bulla folet. mec plena longior hora Facta mora eft, cum flos e fanguine concolor ortus. 735 Qualem, quae lento celant fub cortice granum, Punica ferre folent: breuis eft tamen vfus in illo. Namque male haerentem, et nimia leuitate caducum Excutiunt idem, qui praeftant nomina, venti.

[ocr errors]
« AnteriorContinua »