Imatges de pàgina
PDF

Concuffit grauidis oneratos meffibus agros:
Moliturque genus poenae miferabile, fi non
IIle fuis effet nulli miferabilis a&tis,
Peftifera lacerare Fame. quae quatenus ipfi
Non adeunda Deae, ( neque enim Cereremque Famemque
Fata coire finunt) montami numinis vnam
Talibus agreftem compellat, Oreada, di&is:
Eft locus extremis Scythiae glacialis in oris,
Trifte folum, fterilis, fine fruge, fine arbore tellus ;
Frigus iners illic habitant Pallorque , Tremorque,
Et ieiuna Fames: ea fe in praecordia condat
Sacrilegi fcelerata, iube. nec copia rerum
Vincat eam ; fuperetque meas certamine vires.
Neue viae fpatium te terreat ; accipe currus:
Accipe , quos frenis alte moderere, dracones.
Et dedit. illa, dato fubue&ta per aëra curru,
Deuenit in Scythiam : rigidique cacumine montis
(Caucafon adpellant ) ferpentum colla leuauit:
Quaefitamque Famem lapidofo vidit in agro,
Vnguibus, et raris vellentem dentibus herbas.
Hirtus erat crinis ; caua lumina 5 pallor in ore;
Labra incama fitu ; fcabrae rubigine fauces;
Dura cutis, per quam fpeétari vifcera poffent;
Offa fub incuruis exftabant arida lumbis:
Ventris erat pro ventre locus. pendere putares
Pe&tus, et a fpinae tantummodo crate temeri.
Auxerat articulos macies, genuumque rigebat
Orbis, et immodico prodibant tubere tali.
Hanc procul vt vidit ( neque enim eft accedere iuxta
Aufa ) refert mandata Deae ; paullumque morata,
Quamquam aberat longe, quamquam modo venerat illuc,
Vifa tamen fenfiffe Famem ; retroque dracones
Egit in Haemoniam, verfis fublimis habenis.
Diéta Fames Cereris ( quamuis contraria femper
Illius eft operi ) peragit ; perque aëra vento, -
Ad iuffam delata domum eft : et protinus intrat
Sacrilegi thalamos: altoque fopore folutum

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

----- s--- ---

Seque viro infpirat, faucesque, et pe&us, et ora
Adflat; et in vacuis fpargit ieiunia venis.
Fun&aque mandato fecundum deferit orbem ;
Inque domos inopes adfueta reuertitur arua.
Lenis adhuc fomnus placidis Erifichthona pennis
Mulcebat. petit ille dapes fub imagine fomni:
Oraque vana mouet, dentemque in dente fatigat;
Exercetque cibo delufium gutture inani :
Proque epulis tenues nequidquam deuorat auras.
Vt vero eft expulfa quies; furit ardor edendi:
Perque auidas fauces, immenfaque vifcera regnat.
Nec mora : quod pontus, quod terra, quod educat aër,
Pofcit ; et adpofitis queritur ieiunia menfis:
Inque epulis epulas quaerit. quodque vrbibus effe,
Quodque fatis populo poterat, non fufficit vni.
Plusque cupit, quo plura fuam demittit in aluum.
Vtque fretum recipit de tota flumina terra ;
Nec fatiatur aquis, peregrinosque ebibit amnes ;
Vtque rapax ignis non vmquam alimenta recufat ;
Innumerasque faces cremat ; et, quo copia maior
Eft data, plura petit ; turbaque voracior ipfa eft:
Sic epulas omnes Erifichthonis ora profani
Accipiunt, pofcuntque fimul. cibus omnis in illo
Cauffa cibi eft: femperque locus fit inanis edendo.
famque fame patrias altique voragine ventris
Attenuarat opes. fed inattenuata manebas
Tum quoque , dira fames: implacataeque vigebat
Flamma gulae. tandem , demiffo in vifcera cenfu,
Filia reftabat, non illo digna parente.
Hanc quoque vendit inops. dominum generofa recufat:
Et vicina fuas tendens fuper aequora palmas,
Eripe me domino, qui raptae praemia nobis'
Virginitatis habes, ait. ( haec Neptunus habebat. )
Qui prece non fpreta, quamuis modo vifa fequenti
Effet hero, formamque nouat, vultumque virilem
Induit, et cultus pifcem capientibus aptos.
Hanc dominus fpe&tans , O qui pendentia paruo

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

85 S Aera

Aera cibo celas, moderator arundinis, inquit,
Sic mare compofitum, fic fit tibi pifcis in vnda
Credulus, et nullos, nifi fixus, fentiat hamos:
Quae modo cum vili turbatis vefte capillis
Littore in hoc fteterat, ( nam ftantem in littore vidi) *86o
Dic vbi fit: neque enim veftigia longius exftant.
Illa Dei munus bene cedere fentit: et a fe
Se quaeri gaudens, his eft refecuta rogantem:
Quisquis es, ignofcas; in nullam lumina partem
Gurgite ab hoc flexi ; ftudioque operatus inhaefi. S65
Quoque minus dubites, fic has Deus aequoris artes
Adiuuet, vt nemo iamdudum littore in ifto,
( Me tamen excepto ) nec femina conftitit vlla.
Credidit; et verfo dominus pede preffit arenam;
Elufusque abiit. illi fua reddita forma eft. 67®
Aft vbi habere fuam transformia corpora fentit,
Saepe pater dominis Triopeïda vendit. At illa
Nunc equa, nunc ales, modo bos, modo ceruus abibat:
Praebebatque auido mom iufta alimenta parenti.
Vis tamen illa mali poftquam confumferat omnem 37 §
Materiam , dederatque graui noua pabula morbo ;
Ipfe fuos artus lacero diuellere morfu
Coepit: et infelix minuendo corpus alebat.
Quid moror extermis? etiam mihi faepe mouandi
Corporis, o iuuenes, numero finita poteftas. 88o
Nam modo, quod nunc fum, videor: modo fleétor in anguem:
Armenti modo dux vires in cornua fumo:
Cornua, dum potui. nunc pars caret altera telo
Frontis, vt ipfe vides. gemitus fua verba fecuti.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

P. OVIDII NASONIS M ET A M O R P H O S E O N

[ocr errors]

Quae gemitus, truncaeque Deo Neptunius heros
Cauffa rogat frontis: cum fic Calydonius amnis
Coepit, inornatos redimitus arundine crines:
Trifte petis munus. quis emim fua praelia vi&us
Commemorare velit ? referam tamen ordine. nec tam 4;
Turpe fuit vinci , quam contendiffe decorum elt:
Magnaque dat nobis tantus folatia vi&or.
Nonmine fi qua fuo tandem peruenit ad aures
Defanira tuas; quondam pulcherrima virgo,
Multorumque fuit fpes inuidiofa procorum. rio
Cum quibus vt foceri domus eft intrata petiti;
' Accipe me generum, dixi, Parthaöne nate.
Dixit et Alcides. alii ceffere duobus.
Ille Iouem focerum dare fe , famamque laborum,
Et fuperata fuae referebat iuffâ nouercae. r $
Contra ego: (turpe Deum mortali cedere duxi:
Nondum erat ille Deus ) Regem me cernis aquarum,
Curfibus obliquis intra tua regna fluentum :
Nec gener externis hofpes tibi miffus ab oris,
Sed popularis ero, et rerum pars vna tuarum. 20
Tantum ne noceat, quod me nec regia Iuno
Odit, et omnis abeft iufforum poena laborum.
Nam quod te ia&as Alcmena matre creatum ;
Iupiter aut falfus pater eft, aut crimine verus.

/ Matris

Matris adulterio patrem petis. elige , fi&tum
Effe Iouem malis, an te per dedecus ortum.
Talia dicemtem iamdudum lumine toruo
Spe&tat ; et accenfae mon fortiter imperat irae,
Verbaque tot reddit: Melior mihi dextera lingua.
Dummodo pugnando fuperem ; tu vince loquendo.
Congrediturque ferox. puduit modo magna locatum
Cedere. reieci viridem de corpore veftem ;
Brachiaque oppofui: tenuique a pe&ore varas
Im ftatione manus; et pugnae membra paraui.
Ille cauis haufto fpargit me puluere palmis,
Inque vicem fuluae iactu flauefcit arenae.
Et modo ceruicem , modo crura micantia captat;
Aut captare putes: omnique a parte laceffit.
Me mea defendit grauitas; fruftraque petebar.
Haud fecus ac moles, quam magno murmure fluétus
Oppugnant: manet illa, fuoque eft pondere tuta.
Digredimur paullum: rurfumque ad bella coìmus ;
Inque gradu ftetimus, certi non cedere; eratque
Cum pede pes iun&us: totoque ego peétore pronus
Et digitos digitis, et frontem frohte premebam.
Non aliter fortes vidi concurrere tauros,
Cum pretium pugnae, toto nitidiffima faltu,
Expetitur coniux. fpe&ant armenta, pauentque
Nefcia, quem maneat tanti viétoria regni.
Ter fine profeétu voluit nitentia contra
Reiicere Alcides a fe mea peétora : quarto
Exuit amplexus, adduétaque brachia foluit:
fmpulfumque manu ( certum mihi vera fateri )
Protinus auertit: tergoque omerofus inhaefit.
Si qua fides, (neque enim fi&la mihi gloria voce
Quaeritur) impofito preffus mihi monte videbar.
Vix tamen exferui fudore fluentia multo
Frachia ; vix folui duros a corpore nexus.
Inftat anhelanti ; prohibetque refumere vires:
Et ceruice mea potitur. tum denique tellus
Preffa genu noftro eft ; et arenas ore momordi.

α IM 4

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
« AnteriorContinua »