Doctor Oriol de Bolòs: pioner en l'estudi de la vegetació

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 1998 - 643 pàgines
La Universitat de Barcelona, a instància dels seus deixebles més propers, ha volgut aprofitar l'avinentesa de la finalització de la docència del Dr. Oriol de Bolòs per dedicar-li el present volum, on participen diversos grups i personalitats que treballen en les àrees conreades pel Dr. Bolòs o bé que han mantingut una relació directa amb ell.
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

RIERA J VALLÈS M T CABRÉ Laportació del botànic Oriol de Bolòs a
29
J GIRBAL S SANTAMARIA Trichomycetes Fungi Zygomicotina comensals
49
A GÓMEZBOLEA N L HLADUN X LLIMONA La diversitat liquènica de Catalunya
91
J A SEOANECAMBA N CORTADELLAS Ultrastructural study of the pit connections
107
ARINO A CANALS M HERNÁNDEZMARINÉ Cianofícies i algues aerofítiques
133
CASAS R M CROS M BRUGUÉS La brioflora de la península del cap de Creus
157
DURFORT Lanatomia microscòpica de les plantes The microscopic anatomy
173
chorologie carpolo
189
Sintàxons Syntaxa
385
J CARRERAS E CARRILLO X FONT R M MASALLES J M NINOT I SORIANO 8
391
F ALCARAZ S RÍOS A DE LA TORRE M J DELGADO C INOCENCIO Los pas
405
Stipo capensisDiplotaxietum lagascanae typicum Alcaraz Ríos De
415
646
419
GÉHU E BIONDI Nature et limites de quelques végétations littorales de type
439
Limonio mucronatiAstidamietum latifoliae Géhu Biondi
444
J A CONESA J RECASENS Zonació de brolles de laliança RosmarinoEricion
455

Tàxons Taxa
197
B CRESPO J L SOLANAS Alguns timonets interessants del migjorn valencià
199
Sideritis sierrarafolsiana Roselló Stübing Peris Romo
208
RoMo E SIERRA L DE TORRES A CERVI Els tàxons infraspecífics de stipa
213
Stipa iberica Martinovsky subsp bolosii Romo Sierra L Torres
214
P MONTSERRAT Florística i biosistemàtica La coevolució ecològica Floristic
241
A AGUILELLA Avanç sobre els estudis corològics de flora vascular a les terres
275
G MATEO Comentarios sobre las plantas valencianas en el volumen 39 de la Flora
289
SÁEZ J A ROSSELLÓ J VIGO Catàleg de plantes vasculars endèmiques rares
309
J ESCARRÉ C HOUSSARD A LACOSTE Strategies dallocation des ressources
323
MASALLES FX SANS J PINO Característiques demogràfiques de dues
345
J MOLERO L SÁEZ L VILLAR Interés florístico y geobotánico de la sierra de
363
Viola rupestris F W Schmidt subsp oriolibolosii Molero L Sáez
376
S RIVASMARTÍNEZ M COSTA Datos sobre la vegetación y el bioclima del Valle
473
Prunello hastifoliaeQuercetum petraeae RivasMartínez Costa
482
Pinion uncinatae RivasMartínez Costa
488
Galeopsienion pyrenaici RivasMartínez RivasMartínez Costa
494
FONT l SORIANO J VIGO El mostratge fitocenològic a Catalunya Phytocoeno
501
J MORAVEC Problems with the publication of original diagnoses of associations
517
J VIGO Some reflections on geobotany and vegetation mapping
535
R GUÀRDIA C CASAS J M NINOT Phenological patterns in Mediterranean
557
P CASTRO P VILLAR J GUERREROCAMPO C PÉREZ G MONTSERRAT Varia
577
R VALLEJO J CORTINA A FERRAN J FONS J ROMANYÀ I SERRASOLSAS
603
R MARGALEF Elements limitants explotabilitat i diversitat Homenatge a Bolòs i
633
Índex de combinacions i noms nous de tàxons i sintàxons continguts en aquest
Copyright

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica