Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]

Soffes,

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]

3 5 Iuppiter

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
« AnteriorContinua »