Dret civil català a la jurisprudencia (volum IV-I any 1934 - 1937) D.B., Volum 4

Portada
Edicions Universitat Barcelona, 1974 - 115 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

No hem trobat cap ressenya als llocs habituals.

Continguts

LLIBRE PRIMER
75
De ladopció
89
De la limitació de donacions per segones núpcies i
117
Dels règims de comunitat
128
Dels heretaments
129
Heretaments mutuals
138
De la llegítima
160
De la substitució vulgar pupillar i exemplar
225
Disposicions comunes a les successions testada i intestada
320
De les accions de petició dherència i possessòries
334
DE LES OBLIGACIONS I CONTRACTES
347
Dels censals vitalicis i violaris
356
De la donació
366
De la prescripció extintiva
372
Legislació Civil de la Generalitat de Catalunya
383
Index cronològic
423

De la substitució preventiva de residu
295

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica