Imatges de pÓgina
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

Core CAROLO ALBANO

SUM MI PONTIFICIS CLEMENTIS XI .

FRATRIS FILIO. JOSEPHUS JUVENCIƯS SOCIET. JESU.

CRIPTORI Metamorphoseon S sua quædam metamorphosis accidit.

Ovidius Romam revisit poftliminio ,

ac fuas Metamorphoses studiosis ados tefcentibus refert, idem & alius, Ovidius Ovidio melior. Betta metamorphosis, & ipfimet optanda, per quam id folum amisit. quo deformis erat , nec Jatis dignus qui tuum in conspectum veniret: Nunc, licentia ftyli folutioris castigata, velut in modestia gyrum reduétus , placiturum fe confidit. Et habet profecto unde tibi, acjuventuti nobilissime , qua te ducem in litterario Collegii Romani ftudio fequitur, placeat. Eft in inveniendo ferax , in disserendo fubtilis,in narrando feftivus; ubique ernditus & intelligens , five arcana reconditioris nature veftigat ; five populorum ej urbium

fitus, erigines,morefque, defcribit; five demum profanæ theologiæ penetralia scrutatur & referat : orator idem, & poëta ; philofophus & hiftoricus non vula garis.

3

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

ر

[ocr errors][ocr errors]

Hac tibi non tantum voluptati, dum fingularecognofces , erunt ; fed etiam ufui ; cum veritatem aspicies fabularum velo te&tam, & virtutis Divinam lucem mollibus quafi temperatam umbris : dum ex'amueno, littératæ antiquitatis pleno çar. mine colliges eruditionis varia fuccum, quem ex iftis delibare floribus promptum tibi, acjucundum erit. Nota quippe perspicacia ingenii tui; judicii maturitas ; prudentia longè supra annos, e prope jam senilis:tum ardor discendi, assidua in bonis artit us percipiendis opera cujus egregium specie menin lycei nostri palæstrâ non femel edidisti. Preclaræ iftæ dotes , & aliæ permulta, quas in te jam omnis Roma si Spicit, amatque': suavitas indolis : probitas morum præcipua quam fuves constanti exercitatione pietatis; modeftia,tanto landabilior, quanto illuftrius nomen obtines;ille,inquam,egregia dotes magnam de te faciunt expe&tationem , quam ut fubftineas

, & omnem angende virtutis as doctrine occafionem merito tibi amplectendam ara bitraris fatis gnarus magnos viros non tam nafcia quod prædicatur vulgò de poëtis : quam fieri.

Nec leves tibi ad preclarum laborem fubjicit stimulos ingentis patrui voluntas , a cura; tum etiam exempla. Illa , quas teris modos fchola adhuc ejus nomine laudibusque perfonant. Hinc ami plitudinem illam eruditionis , hinc facundiam haufit, quam è Vaticano folio toties explicat, plaudente Roma, Orbe Christiano Pontificem fibi gratulante, qui facere noverit, ac docere. Ex iifdem bonarum-artium radicibus efflorescit illa probitas, qua ipfum fan&tissimis Pontificibus exaquat:illa fapientia , cujus beneficio

fe ipfe ac negotia gravis fima fic regit , ut rationem in omnibus, equin

1

[ocr errors]

tatem, andiat : illa magna mentis excelsitas, qua ingentibus Orbis Chriftiani curispar, & major eft : illa equabilitas conftantis animi , quâ inter ancipites rerum eventus , eo lubricas temporum difficillimorum vices , idem femper , ac suus eft : illa magnificentia, splendor ille, quem in Urbe

or nandâ, publicisque operibus, aut recentibus extruendis; aut restituendis, perficiendisque veteribussexplicar : illa facilitas,quã se impertit adeun tibus, ac Majestatis copiam, vel infimis, facit; ut nefcias plufne illum universi propter dignitatem ac virtutem colant, quam diligant propter humanitatem. Illa denique moderatio,landari,vel cum id maxime promeretur', metuens ; & honoris ama plissimi nibil fere uforpans,prater onus. Nos vero non exiguâ felicitate noftrâ factum arbitramur , ut aliquid commodare studiis tuis possimus, & ju. ftiffimis tanti Pontificis fervire votis,cui non aliud gratius obfequii genus præftari à nobis posse certo scimus. E a Romani Collegii Mufis causa fuit , cur hunc tibi vatem cultissimum offerrent. In quo non tam dant munus, quàm grandis debiti partem folvunt. Quid enim tibi non debent, à quo tantum

à ornamenti accipiunt ? quid non debebunt aliquan do', cum te fentient patronum , quem nunc alumnum fovent ? Magnum quiddam ipfis dedifti, Cum dedisti te : majus dabis, cum illa, que menti ind nuuc inferunt virtutis ac do&trina semina, in matnros edu&tafrutus, magnofænore aucta, in publicam utilitatem effundes. Hæc tua benéfi. cia jam fpe non dubia Mufa noftra precipiunt cumque se iis pensandis impares fentiant , hocipar fum predicant ultrò ac libentiffime profitentur.

[ocr errors]

>

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vicarius Generalis Societatis JESU.

Um Librum , cui titulus est : P. Ovidii Nasonis MeClam

tamorphoseon Libri XV. expurgati , explanati, cum Appendice de Diis Heroibus poeticis , à Patre Josepho Juvencio Societatis nostræ sacerdote conscriptum aliquot ejusdem Societatis Theologi recognoverint , & in lucem edi posle probaverint , facultatem facimus, ut typis man. detur, si jis , ad quos pertinet , ita videbitur : Cujus rei gratiâ has literas manu noftrâ lubfcriptas, & sigillo noftro munitas dedimus. Romæ 17. Martii 1704.

Michael Angelus Tamburinus. 1 MP RIM A T V R. și videbitur Rev. Patri Magistro Sac. Palatii Apoftolici.

Dominicus de Zaulis Episc. Verul. Vicesg.

[ocr errors]
[ocr errors]

С

Ommentaria Reverendiss. Patris Josephi Juvencii

Ven. Soc. Jesu, in P. Ovidii Nafonis Metamorphoses, cum Appendice de Diis Heroibus Poëticis ex commilfione Reverendiss. Patris Paulini Bernardinii S. A. P. Maa gistri, perlegens, adeo Catholicae Fidei, bonisque moribus consona, necnon eruditionibus referta reperi , ut plu: riinum studiofæ juventuti obfuturum censerein , fi ea luce fraudarentur, quâ typis mandata , maximam possunt af. ferre studentibus claritatem. Idem enim semper auctor in hisce transmutationibus explicandis, hoc unum vide. tur cum iis habere commune , quod fe totum operi communicaverit , seque non (cribentem minus , quain dicen. tem , exhibeat. Dignissimum quâ de re librum hunc prælo arbitror , ut copiosa de literis benemeriti viri eruditío', in aliorum quoque transeat utilitatem.

Romæ ex domo nostra S. Pantaleonis Scholarum Pias rum. IV. Kal. Maii anni M. DCC. IV.

Innocentius Maria à S. Paulo, Scholarum

Piarum facerdos. IM PRIM AT U R. Fr. Joannes Baptista Carus S. Th. Magister , & Socius

Reverendiss. 'P. Sacri Apostolici Palatii Magistri Fr. Paulini Bernardinii Ord. Præd.

[ocr errors]

PUBLII OVIDII NASONIS

V IT A.

[ocr errors]

RTUS eft Ovidius Sulinone olim oppido Pelignorum , in Italia, ad Sarum fluvium : Hirtio &

Pansâ consulibus , qui apud Mu. tinam bello Antoniano perierunt. Natus autem eft loco equestri , in familiâ perantiquâ. Eluxit mira in puero indoles ad poësim : patris tamen jussu ad leges perdiscendas , & fori quæftuofam artem , fe contulit : Athenas etiam petiit , eloquentiæ ac litterarum sedem. Extincto patre, ad factitandos versus se retulit , in quibus etli limatus aliquando non est , ingenio nihilominus , ubertate fcribendi, ac facilitate , præstat. Habitavit prope Capitolium : ejus horti-propter viam Flami. niam visebantur. Cum in fcribendo non se contineret pudoris finibus , ab Augusto , li

. centiam hanc non ferente, pulsus in exilium est Tomos a

urbem Scythiæ barbaram, &

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« AnteriorContinua »