Imatges de pÓgina
PDF
EPUB

inhospitam , cum annum agerer so. ibiquc octo ferme annis exulavit , quibus exaćtis summo in moerore, diem supremum obiit, anno Tiberii septimo , Christi 20.

Quodnam fuerit eruditorum judicium de Ovidio , satis loquitur consentiens tot secu. lorum de summo vate fama. Unum in eo multi reprehendunt, quod nimis ingeniosus aliquando fit , quod vitium fanè paucorum est. Eum Fabius multo præstantiorem futurum fuille tradit ,

si ingenio suo temperare ,

fi quàm indulgere, maluillet. Illam tamen qualemcumque in scribendo negligentiam sole. bat ipfe excusare , cum diceret decentiorem elle faciem, in qua nævus aliquis inelser. Id vero multo etiam apertiùs de iftis Metamor. phoseon libris confitetur , de quibus ita canir Lib. I. Tristium, Elegia 6.

>

[ocr errors]

Orba parente fuo quicumque volumina cemis ,

His saltem veftra detur in urbe locus.
Qyoque magis fáveas , non funt hæc edita ab ipfo i

Sed quafi de domini fanere rapta fui:
Ryicquid in his igitur vitú rode carmen habebit

Emendaturus ; fi licuiffet , erat.

tur.

Index Fabularum vel Capitum.
Numerus primus , Fabulam vel Caput : alter

Páginam indicar.
LIBER PRIMU S.
Haos: & Orbis incunabira relve.Orbis fibi redditus.XI. 178
CHO

Fabula. I. pag. I. Homines è lapidibus procream
Evolvitur chaos. Elementa ti.

XII. 20.
fuis.quæque locis componuri Apollo Pythonem serpentem

II. 3. enecat : Indos. Pythios infti-
Zona , Venti. III. 4. tuit.

XIII: 22.
Ornatur Calum aftris ; tel- Phabus à Cupidine vulnera-
Ius animantibus ; Homo condi- tur.

XIV. 23:
ÍV: 6. Daphne in laurum muta-
Mundi dlates. Prima autea; tă.

XV. 26.
Jecunda argentea. V: 7. Io miutátur in vaccam.XVI.27.

Atas ærea , ca ferrea. Giz Io traditur Argo custodien-
gantes Cato ; ac Superis bellum da. Agnofcitur ab Ina-
inferunt.

VI. 9. cho.
Jupiter convocat Saperos. Mercurius Argum interficit,
Via tactea.

VII. 10: cujus oculi cavid: pavonis infe-
Jupiter de hominum impro- runtur. Syrinx mutata in aruna
Bitate coram Superis expoftu- dinem.
lat.

io pristine forme restitui.
Lgcaon mutatus in Lupum. tur ; & fit Ifis Ægiptiorum
Jupiter diluvio perdere orbem Dea.
ftatuit.

Epaphus, Ionis filiús; fit
Dilwii descriptio., X. 16. Agypti Deus. Cum Phaëthon-

Deucalioh u Pyrrha é dilu- te delitigat:
vio
fervati, Amborum pie qué-

LIBER SECUNDUS.
P Maëshon poftulate. Sole: profuturis inftruit,

III: 41.
ut ejus currum uno Phaethon malè currum Solis
die'regat. Solis regia , currus, regit habenas mentis impos
equi; defcribuntur. Fi 1.2: 36. abjicit:
Phebus deterrere Phaëthon-

Montes flammis corripiun-
tem fruftra conatur à temerariâ tur.
petitione.

II. 38. Flumina maria exare-
Phæbus currui suo Phaëthon- Scunt.
temi imponit ac monitis nihil Tellus de Orli; exitio expo-

XVII. 29

XVIII. 31.

:VIII. 12.

XIX. 33:

IX, 13.

XX. 343

[ocr errors]

IV. 43.

V. 43:

VI. 47.

*

VII. 48. get,

2

rem.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Aulat aim Yove.

XIII. ST.
Phaeton fulmine percutitur. Varie mutationes Alche
Ejus tumulus , etoginna tuo lapid's Chironis. Ocy-
mulo infcriptum.
III. 49. roës.

XIV. 58.
Sorores Phaëtontis in arbores Battus is lapidem mutaa
mutantur : Eycnys
glo zus.

XY.60
IX. 50.

Mercurims Herfen visam de
Phæbus à Superis oratüs , perit,,

XVI. 62.
currum & priftina nunia re- Pallas Inwidia domum pe-
petit.
X. 52. tit.

XVII. 63.
Califto in urfam muta- Invidia vexat Aglaurum

XI. $3. quia in lapidem à Mercurio
Califto inter sidera , cum Ar- transformatur, XVIII. 6f.
cade filio , reponitur à for Fupiter tamsi formam ina
ve.
XII, SS. duit.

XIX. 666
Corvus albomis

LIBER TERTIUS.
Admus Thebas . Narcißus imaginem
Timuntur, Fab. I. p. 68. Narcisjus in flarem mutan
Cadmus Draconem interfi- ihr.

VIII. 81.
cit.

Baccluus à Penshen Pre.
Draconis dentes in exercitu za fus.

IX,*82.
mutati.

III. 72

Bacchus & Mantis capa
Altxon à Diana conversus in ius.

X. 85.
Cervum.

Naute in delphines

, mutao
Aftaon à fuis canibus lace- ti.

XI. 87.
Tatur.

Pentheus & Manadibus dic
Titefias CACHS, & vates. Seerpause

XII. 896

ex

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

II. 70.

IV. 73,

y. 75.

Scho yox.

VI. 77.

JA.

LIBER QUARTUS.
Beliau Liement format ons. Se
Acchi Sacra contemnn- mare dejicit., VI. 10.30

Ino a Melicerta in Deos media
miramis in columban muta- ginos mutanıwm : eprum comia

Fab. I. P. 92. tes e famula, in faxa era
Mora ex albis nigra. It. 95. aves.

VII. COS.
Mineides mutate

in vefper- Cadmus Hermione anguium
tiliones.

II. 99. formam induunt. VIII. 106.
Juno inféros adit.

Gutte Sanguiner Medufes
Juno educit ex inferis Tilia capitis, in angues converse :
phonen , que Ashamantem.com Atlas in montem. IX. 107.
Inonem vexet. V. IOI. Andromeda monstro marito

Athamas furore correptus fic exposita: Perseus de illa libo-
lism Learchạm mactat. Ino se randa cum ejus parentibus p4-
precipitem cum altero filio in cifcitur.

-X. iio.

IV. 99.

[ocr errors]
[ocr errors]

XI. 133-

Perlems monstro marino inai agit Supetis ; rartat quomodo
Derfecto, Andromedam liberat. Meduse caput abftule
Conallia undenata fint.XL.112. rit.

XH. 11-460
Perfeus grates ob victoriam

LIBER QUINTUS.
Hineus Cephenos in Per- teo.

IX. 128.
P

Seum concitat: pugna con Narrat Calliope quemadmo-
seritur. Fab. I. P. 116. dui plutonem cupido , matris

Perfens dmce o aufpice Palo hortatu , percufferit. X. 150.
lade ftrenue Tem gerit contra. Proferpina rapitur à Pluto-
Cephenos. II. 118. ne. Cyane mutatur in foss

Promiseua cedes Cepheno- tem.
rum.

ILĪ. I 19.

Stelli pueri metamorphosis in
Pergit vates eandem pugnam Aellionem.

XII. 135...
defcribere.

IV. 121. Ceres cognofcit ex Arethusa
Perseus ing mentes undique filiam fuamn à Plutore raptam
hoftes agire fuftinet. y. 122. elle.

XIII. 136.
Perfeus ostentato Medulaca- Ceres apud Jovem de Plutone
pite hostes it faxa ver- queritur. Afcalaphus in bubo-
tit.

VI. 124 nem mutatus. XIV. 138.
Phinens , Praetus , & Poly Sirenes volucrum pennas fu-
dectes , eâdem afficiuntur par mant.

VII. 125

Arethufa in fontem lique
Musa in aves se transfor- fcit.
mbant.

VIII. 127.

Triptolemus docet arten
Certant Muse de cantu cum grandi e serendi : Lyncus in
Pieri filiabus.Dii varias in for- lyncem : Pieri filiæ in picas
mas conversi , bello Gigan- inutantur.

LIBER SEX TUS.
A
Rachme, lanificii peritiffi- Latona de Niobe graviter

Minervam provocat cum filiis queritur. Apollo
ad certamen. Fab. 1. p. 145. Diana Niobes liberos interfi.
Pallas provocationem acci- ciunt.

VI. ISS.
pit : ambe ad opus fe accio- Furit Niobe. Ejus filiæ fagit-
gunt.

II, 147. tis conficiuntur. ipsa in saxum
Arachne & Pallas telæ fuæ rigescit.

Vij. 158.
metamorphoses. Varias inte-

Agricole in ' ránas muta.
Ill. 149. ti.

vill. 159.
Defcribitur Arachnes tela. Marfias victus ab Apolli-
Pallas victam se dolens , eam

. Pelopis humerus ebur-
ferit , convertit in ara-

IX. 162.
IV. 150.

Tereus, Thracie'rex , Proc-
Niobe Latonam contemnit. men Pandionis Athenarum re-
Ejus oratio impietatis & arroa gis filiam, ducit.

X. 163.
gantic plen.

V. 1920

Philomela Procnes foror , in

XV. 139,

[ocr errors]

XVI. 140.

XVII. 142.

midi,

Xunt.

news.

neam.

2

XIV. 171.

cere

2

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

tuat.

Xlll. 199.

le
f

Thraciam deducitur à Teo 'nat.

XIÍ. 1 694
reo.

XI. 165:

Procne ma&tatum filium Tes
Philomela certiorem de Terei reo apponit. Ipsa ejusque soror,
scelere sororem fuam fa- ac Terews in aves mutan
cit.

XII. 167• tur.
Procne Philomelam educit car- Boreas Orithyian rapit. Zes

Ityn filium neci desti, tes, & Calais, alati. XV. 1739

LIBER SEPTIMUS.
A en
Rgonaute deveniunt in devehitur Athenas', ab

as
nis amore capta , secum ipfa Theseum tentat veneno tolle-
dis pugnat. Fab. 1. p. 176. re.

X. 193-
Medea vincitur , og opem Populus Theseum à patre agro
Fafonit promittit. II. 18o. nitum celebrat. XI. 195.

Fafon, ope Medea, aureo vel- Minos indi&to Atheniensibus
lere potitus , cum ea redit in bello, auxilia conquirit. Ea ne.
The Balian.

111, 181.
gát Aacus.

XII. 1972
Rogatur abfafone' Medea , Aacus prifcum fædus reno-
ut eĚfoni robur juvenile resti- vat cum Cephalo Atheniensium

iv. 183. legato.
Magicas preces Medea conci-

Æginam

vastat: pe-
pit : idoneas herbas pa- Stis.

XIV, 201.
V. 185;

Aacus deplorat Suorum ca-
Medea sacrificium instituit, lamitatem,& Jovi Supplo-
conficit Soccos magi- cat.

XV. 203.
VI. 187. Formice in Myrmidonas
Afon è decrepito sene juve- mutate,

XVI. 2040
nis.

Vll. 189.

Cephalus de jaculo ocazy
Pelias à suis filiabus , per ne, fibi ab uxore datis , nara
Medeano deceptis erieca Tat.

XVII. 206.
tur.

Vill. ibid. Fere , et canis in Saxo
Pelia interfecto Medea fugit: mutatio. xv11. 207.
ac loca variis casibus , a mu- 'Cephalus uxorem Procrin, ima
tationibus nobilitata lus- prudens vulnerat. XIX.209.
trat.

Procris errorem agnoscit
Medea Fasonem dirè ulta , moritur. XX. 210.

LIBER OCTAVUS.
M Imos obfidet Megarám; Minotaurum , è labyrinthose

Nifus fatali capillo fpo- explicat, ope Ariadnes. Abdu-
liatur à filia. Fab I. p. 212. ctam deferit. Desertam ducita

Scylla Minoi fatalem patris. Bacchus , ejus coronam si-
erinem defert. Ab illo Spretá, deribus in ferit.

III. 217..
furit. In aven cirim mutatur : Dedalus , compactis cero
Nifus in halycetum. II. 215. pennis e labyrintho evolat. Ejus.

Theseus poft interfectum. filius in mare decidit. IV. 219,

[ocr errors]

rat.

cos.

[ocr errors]

IX. 191.

« AnteriorContinua »