Imatges de pàgina
PDF
EPUB

to libros quattuor.In Ibin. Faftorum libros duodecim,ex quibus sex tantum ad noftra tempora peruenerüt,de quibus sic ipse tercio dc Triftibus.

Sex ego Faftorum scripsi,cocidemg libellos.

Cumg suo finem mense libellus habet. Scripfit & Triumphum Cæfaris,de quo tertio de Pone to sic meminit.

Vro suo faueas mandat Rufine triumpho,

In vestras veniet, si tamen ille manus.
Eft opus exiguum, veftris paratibus impar.

Qualemmen cung eft, vt tueare,rogo. Et lingua Getica libellum de laudibus Cæfaris, quem eciam recicauit, Cuius meminit Quarto de Ponto ad Cas rum sic scribens.

Ah puder, & scripfi Getico sermonelibellum,

Structag sunt noftris barbara verba modis.
Et placui gratare mihi,cæpig poetæ

Inter inhumanos nomen habere Getas.
Materiam quæris:laudes de Cæsare dixi.

Adiuta eft nouitas numine noftra dei.
Nam patris Augufti docui mortale fuisse

Corpus,ad Aecherias numen abisse domos.
Elle parem vircute patri,qui frena rogatus

Sæperecusati cepericimperij.
Effe pudicarum veftem te Liuia matrum.

Ambiguum &nato dignior,an ne viro.
Effe duos iuuenes firma adiumenta parencis.

Cui dederint animi pignora cerca lui.
Hæc vbi non patria perlegi fcripta camcna,

Venit & ad digicos vlcima carcha meos,
Et caput, & plenas omnes mouere pharetras.

Et longum Getico murmur in ore fuit.
Atæ aliquis, fcribas hæccum Cæfare,dixit.

Cæsaris imperio reftituendus eris. I De piscibus opus non perfecit, de quibus poftea Oppia nus Ouidium imitatus græce scripfit ad Antoniú impera forem,Sed Oppiani αλιευτικών και κυνηγετικών και εξευτι: r@ libros aliquando D.O.M. voléte impreffos dabimus.

Excant præterea mfulta opuscula fub huius poetæ nos misie, vode nuce, de medicamine faciei,ac aurium. Depu

[ocr errors]

liće,De Somno,De Cuculo,De Aurora,De Philomela,de Lymaçe,De:Vetula, De quattuor humoribus, Deludo latrúculorú. Quæ omnia, præterquam de nuce & medicas mine faciei , quæ fortafle puer composuit, ridicula sunt. nec digna, vt diuino Nasonis ingenio non iuuenis mos do, virjue , sed ne pueri quidem adtribuantur, Desperáns tandem ad vrbem redicu impetrare a Cæsare, sic ad yxos rem terçio libro de Triftibus Icripsit.

Offa tamen facito parua referantur vt yrna.

Sic ego non mortuus exul ero.
Non vetat hoc quisēs,fratré chebana peremptum

Supposuit tumulo fratre vecante soror.
Argea cum foliis, & amomi puluere misce.

Atg suburbano condita crede solo.
Quos@legat versus oculo properante viator,

Grandibusin tumuli marmore cæde notis.
Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum,

Ingenio peri Naso poeta meo
At tibi,qui tranlis non

sic leue quisquis amafti
Dicere, Nasonis mollicer offa cubent.
Miffus aurem fuit in exilium Anno imperij Augufti ses
cundo,& quinquagesimo,vel circiter. Quinto aucem Tia
berij Tomis apud Ğecas diem obiit, & ex quo colligitur
exulafle annos o&o, & menfes aliquor. Sepulcum etiam
juxca oppidum Tomos tradic Eusebius.

[ocr errors]

τέλος.

INDEX FABVLARVM ET ALIORVM

quorundā apud Ouidiữ secundū ordine alphabeti.

A
Achelous in uarias formas pagina centesima,& quarta, fic clië.
Acheloi & Herculis lucta

codem,
Achelous in anguem

CV.
Achelous in Taurum

ibidem,
Achillis interitus

cli.
Achillis
aima Vlysli data

clvin.
Acisin flumena

clxvi.
Acætes liberi patris comes capitur

xxxvi.
Aconitum ex spuma Cerberi

Ixxxij.
Adæon Cadmi neposin Ceruum

xxxi.
Adonis ex Myrrha arbore natus

CXXV.
Adonidis cruor in florem purpureum

cxxix,
Aeaci fila

lxxxin.
Aegæus Medeam excipit

Lxxxij.
Aegina olim enopia

Ιχχχίή. .
Aegeriã in ualle Aricina abdicã deflere maridi interitu. clxxxix.
Aegeria eadem in fontem

fequent
Aegle foror phaethontis in populum arborem

xix.
Aenex in latium nauigatio

clx.
Aeneas in deum indigerem

clxxvi.
Aeneæ naues in nymphas

codem.
Aerea ætas

in.
Aesacusin mergum

cxli.
Aefon ex sene in iuuenem

Lxxx,
Acfculapius in Draconem

cxcn.
Aesculapius Romam aduectus

fequent.
Actatum quattuor descripcio

n.
Aetna Siciliæ mons cur ardear

clxxxvïi.
Aethiopiæ lacum epotum insanos facere

ibidem,
Aethon solis equus

xvi.
Aglauros Cecropis filia in lapidem

xxvij.
Agrestes Lycñ in ranas

Ixx.
Aiacis Oratio pro armis Achillis

cln.
Ajacis cruor in florem hyacinthum

clvii.
Alauda auis ex Scylla

xen.
Albani reges

clxxviij

.
Alcinoi naues in faxa

clxxvij.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

Aladamantis filia in columbam

Ixxxi.
Alcyone fiue halcyon(vtrunq enim dicitur etsi mclius scribitur
cum aspiratione ÓTI EV. &di xúd Sin autem

cxli.
Alcithoe cum sororibus in uespertiliones

xlvi.
Althææ fratres a Meleagro cæli

χανή.
Amasenū Siciliæ amné modo fluere,modo arescere. CXXXVI.
Ambracia lite deorum certata, in caß imaginem iudicis in fas
xum conuersi

clxii.
Amphionis exicus

Ιχνίή. .
Anaxarere puella in lapidem

clxxx
Andromede cero exposita

L
Andromedes & Persei nuptiæ
Angues ex humana medulla

clxxxvin.
Anigrusamnis dulcisin amarum

clxxxvi.
Ann filiz quæ omnia a se tacta in frumentum,uimum,oleum
conuertebant,in columbas

clxin.
Animas transmucari in uaria corpora

clxxxiin.
Annus in quattuor tempora

ö.
Annus in quattuor species

clxxxv.
Anulla olim insula

clxxxvi.
Antigone in Ciconiam

Ixv.
Aper Calydonius

xciin.
Apes ex tauro

clxxxvi.
Apes initio sine membris

sequent
Aphrodite Venus

xlix.
Apollo in paftorem

xxiin.
Apollo iterum in pastorem

lxy.
Apollo in Coruum

lviñ.
Apollo in Accipitrem

Ixvi.
Apollo in Leonem

codem.
Apollo & Neptunus in homines

cxxxn.
Appulus pastorin olcastrum

clxxvi.
Aquarum natura mirabilis

clxxxvij.
Aqua frigidilfimæ in feruences.

clxxx.
Arachnes
cum Pallade certamen.

Ixijë.
Arachne puella in Araneam-

Ixvi.
Arcas cum matrein fydera

xxi.
Arcadix lacus, qui olim Phineus, aqua epota node nocere, die
non etiam

clxxxvïi
Areophylaxex arcade

xxii.
Ardea oppidum in auem sui nominis

clxxvi.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Arechusa nympha in fontem
Argentea ætas
Argi oculi in caudam pauonis
Ariadna corona in fydus
Aries fenio confectus in agnum
Arne in auem monedulam
Ascalaphus in Bubonem
Atalantæ forma
Atalanta in leænam
Athamanpis aquis accendi lignum,
Atlas in montem
Athenarum tantum nomen restare
Atys.in pinum
Auium genus ex oui uitello
Augusti laudes
Aurea ætas

xcn:
1xxx
Ixxxiii

Ixig

xciin,
. cxxvir.

clxxxvi.

clxxxix.

cxvin,
clxxxviñ

CXCV .

[ocr errors]

Bacchus ex Semele Cadmi filia

xxtxij
Bacchi educatio

χχχίή. .
Bacchi nutrices in iuuenes

1xxx,
Bacchi nomina

xl.
Bacchus in puerum

xxxyin.
Bacchus in Caprum

Ινίή. .
Bacchusin vuam

lxvi.
Bacchi iuuencus in Ceruum

Lxxxi.
Bacchae thraciæ in arbores
Battus in faxum
Baucidis casa in templum

ci.
Baucis ipsa in arborem

codem.
Bistonides mulieres,qux & Bacchæ Thraciæ in arbores cxXX.
Byblis Mitedi filia in fontem

CXV.
Bura urbssubmersa in scopulum

clxxxvi.

XXV.

[ocr errors]

Cadmus thebarum conditor
Cadmus & Harmonia uxorin Dracones
Cadmeides aues ex Sidoniis mulieribus,
Cænispuella in uirum Cæneum
Caneus uir in auent
Canx matronæ in arbores..

xlix,
xlviii.
cxlv.

sl

« AnteriorContinua »