Restauració d'obres d'art a Catalunya: quatre generacions i un noble ofici : conservació i restauració del patrimoni cultural moble (1892-2001)

Portada
L'Abadia de Montserrat, 2002 - 346 pàgines
 

Què opinen els usuaris - Escriviu una ressenya

Revisió d'Usuari - Senyala-ho com a inadequat

De noment aquest és l'únic llibre publicat sobre la història de la restauració a Catalunya. Un document únic i un relat directe basat en el coneixement directe de l'autor, Josep Mª Xarrié. Un home coneixedor de la història i de l'art a Catalunya, i pont d'unió entre dues generacions de restauradors, i que malauradament no va poder tenir la continuïtat i ampliació que el seu autor volia fer.
Pere Rovira
 

Continguts

Introducció
7
Breu mirada als que ens han precedit en segles ante riors
15
El desvetllament dels museus a Catalunya Lacció de Joaquim Folch i Torres
29
lherència italiana del bell i
39
Els deixebles de Manuel Grau
63
Mossèn Josep Gudiol i els restauradors del seu cercle
73
El salvament del patrimoni artístic durant la guerra civil Olot 19361939
89
La postguerra civil al taller de restauració del Museu dArt de Catalunya
113
La reinstauració de lassignatura de restauració a lEscola Superior de Belles Arts de Sant Jordi du rant el curs acadèmic de 19691970
151
Miquel Farré
185
El naixement dIREART Centre dInvestigació
207
Els congressos internacionals de restauració
221
Les associacions professionals de restauradors
249
Expoconservacions
301
Gènesi i primers passos del Centre de Restaura
315
IXX Bibliografia
333

Els anys seixanta i els primers setanta al taller de res tauració del Museu dArt de Catalunya
125

Frases i termes més freqüents

Informació bibliogràfica