Imatges de pàgina
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

N O T I S I L L U S T R A W I T
DANIEL CRISPIN v S, HELVETIUS, .
A D U S U M t

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

( y)

O R N A T 1 ss I Mo J U v EN 1

HENRICO E W E R.

THOMA: Ewer DE RichMond

- In Com. Surriensi Armigeri

FILIO N A T U MAXIMO - * E. Χ 4Ede Cbrißi Superioris Ordimis Commem/.

AMD u Du M erubescis, Juvenum chariffime, & legendo vix ultra pergis ; metuis enim hic laudis præconium, mei fingularis in Te ftudii certus, & virtutum Tuarum haud ignarus. At noli Tu, dum pulchre omnia facis, decus quod pulchre fa&ta fequitur obftinate refugere. Utcunque fœlicif*A 3 fimam fimam indolem nimis fortaffe celes, effulget tamen, Tibique propin. quiores recreat illius lumen ; & quo magis operam das, ut minime multis innotefcas, eo vehementius, ut ingenium Tuum prædicent, con

- - - - - - - - - - . . -tendunt familiares. Mihi præfértim nec alii deberent, nec ipfe poffem ignoscere, fi eximiamillam Confuetúdinis Tuæ fuavitatem, quam ego cum paucis experior , tacitus * * * . . . . . . . . . . . . .‘ .. - م۔ ممبر 57"= diflimularem. A mé vero honeftum

[ocr errors][merged small][merged small]

humanitas, & qüicquid vel bene

[ocr errors]

matum indicare poffit, vel libere inftitutum ornare. Vitae Tuae rationem ac viam, ingenium facile & urbanum majores natu laudant, amant æquales : me vero neque il

la,

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

(7 ) la, quæ utinam ad plures permanare aliquando fineres, ftudia Tua latent. Novi quam diligenter il

lam Philofophiæ partem revolveris,

quae teneram effingit rationem, & animum veritati inquirendæ affuefacit : Novi Te non levem in eo operam pofuiffe, ut quid ipfe valeat intelle&tus, rite intelligas. Eam

vero præcipue difciplinam excolui

fti, quæ in vita tua optime elucet; & nullos tam avide revifis libros, ac illos, unde non modo do&tior, fed prudentior, fed meliorevadas. Seriis hisce bene sapienterque vivendi inftitutis, liberiora veterum fcripta interponis : e Grascis, Romanifque fontibus puriflimam hauris elegantiam, & fedulo caves nequid in ftudiis tuis incultum fit, uti nihil eft in moribus afperum. Nec mirum eft,cumTibiindeliciis fuerit . . . . . - quic

[graphic]
« AnteriorContinua »